Pages

Sunday, August 18, 2013

யஜுர் உபாகர்மா 2013

வரும் செவ்வாய் அன்று ஆவணி அவிட்டம் என்னும்  யஜுர் உபாகர்மா வருகிறது. யாருக்குப்பயன் ஆகுமோ அவர்கள் அதற்கான மந்திரங்களை இங்கே பெறலாம்.

 https://docs.google.com/file/d/0B0hsZOLFx-HfR2lQQjBYeGlnYTA/edit?usp=sharing