Pages

Friday, February 28, 2014

ஶிவன் 2160_2200
जगदीशाय नमःஜக³தீ³ஶாய நம​:
जगतां धात्रेஜக³தாம்ʼ தா⁴த்ரே
जगद्गुरवेஜக³த்³கு³ரவே
जगतस्तस्थुषस्पतयेஜக³தஸ்தஸ்து²ஷஸ்பதயே
जगत्संहारकायஜக³த்ஸம்ʼஹாரகாய
जगताधारशरासायஜக³தாதா⁴ரஶராஸாய
जगद्यन्त्रप्रवर्तिनेஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்தினே
जगन्नाथायஜக³ன்னாதா²ய
जगत्त्रयोशायஜக³த்த்ரயோஶாய
जगद्व्यापिनेஜக³த்³வ்யாபினே
जगतःप्रभवेஜக³த​:ப்ரப⁴வே
जगद्बीजायஜக³த்³பீ³ஜாய
जगदुत्पादनप्रवीणनियन्त्रे ஜக³து³த்பாத³ன ப்ரவீண நியந்த்ரே
जगतामेकजीवनायஜக³தாமேகஜீவனாய
जगत्स्थावरमूर्तयेஜக³த்ஸ்தா²வரமூர்தயே
जगत्कालायஜக³த்காலாய
जगतांहितकारिणेஜக³தாம்ʼஹிதகாரிணே
जगद्विश्रामहेतवेஜக³த்³விஶ்ராமஹேதவே
जगतानन्दकरायஜக³தானந்த³கராய
जगत्सृष्टिस्थितिलयकारिणे नमः – २१८०ஜக³த் ஸ்ருʼஷ்டி ஸ்தி²தி லயகாரிணே நம​: – 2180
जगत्कारणायஜக³த்காரணாய
जगदन्तरात्मनेஜக³த³ந்தராத்மனே
जगतो हेतुभूतायஜக³தோ ஹேதுபூ⁴தாய
जगतामेकनाथायஜக³தாமேகனாதா²ய
जगद्बन्धवेஜக³த்³ப³ந்த⁴வே
जगतां परिपालकायஜக³தாம்ʼ பரிபாலகாய
जगद्योनयेஜக³த்³யோனயே
जगद्वन्द्यायஜக³த்³வந்த்³யாய
जगत्स्रष्ट्रेஜக³த்ஸ்ரஷ்ட்ரே
जगदवनकर्मठशरासायஜக³த³வனகர்மட²ஶராஸாய
जगत्पतयेஜக³த்பதயே
जगतां शर्मणेஜக³தாம்ʼ ஶர்மணே
जगद्गोप्त्रेஜக³த்³கோ³ப்த்ரே
जगतां जनकायஜக³தாம்ʼ ஜனகாய
जगद्रूपिनेஜக³த்³ரூபினே
जगदीशानायஜக³தீ³ஶானாய
जगद्ध्वंसिनेஜக³த்³த்⁴வம்ʼஸினே
जगन्मूर्तयेஜக³ன்மூர்தயே
जगद्धेतवेஜக³த்³தே⁴தவே
जगन्मयाय नमः – २२००ஜக³ன்மயாய நம​: – 2200


Download
 

Thursday, February 27, 2014

ஶிவன் 2121_2160चारवे नमःசாரவே நம​:
चिरन्तनायசிரந்தனாய
चलायசலாய
चक्षुष्यायசக்ஷுஷ்யாய
चक्षुःश्रवःकल्पितकण्ठभूषणाय नमः – २१२४சக்ஷு​:ஶ்ரவ​:கல்பிதகண்ட²பூ⁴ஷணாய நம​: – 2124
छकारस्य भत्रकाली देवता | ब्रह्मरक्षोहनने विनियोगःச²காரஸ்ய ப⁴த்ரகாலீ தே³வதா | ப்³ரஹ்மரக்ஷோஹனனே வினியோக³​:
छत्राय नमःச²த்ராய நம​:
छत्रिणेச²த்ரிணே
छत्रप्रियायச²த்ரப்ரியாய
छत्रधारिणे ச²த்ரதா⁴ரிணே
छत्रदायச²த்ரதா³ய
छात्रायசா²த்ராய
छात्रपालकायசா²த்ரபாலகாய
छन्दःसारायச²ந்த³​:ஸாராய
छन्दसां पतयेச²ந்த³ஸாம்ʼ பதயே
छन्द:शास्त्रविशारदायச²ந்த³:ஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய
छन्दायச²ந்தா³ய
छन्दोरूपायச²ந்தோ³ரூபாய
छन्दोव्याकरणोत्तरायச²ந்தோ³வ்யாகரணோத்தராய
छन्दोमयायச²ந்தோ³மயாய
छन्दोभेदाय नमः - २१४०ச²ந்தோ³பே⁴தா³ய நம​: - 2140
छान्दोग्याय नमःசா²ந்தோ³க்³யாய நம​:
छान्दोग्यस्तुतायசா²ந்தோ³க்³யஸ்துதாய
छन्दोगायச²ந்தோ³கா³ய
छद्मचारिनेச²த்³மசாரினே
छद्मरहस्यविदेச²த்³மரஹஸ்யவிதே³
छेदकृतेசே²த³க்ருʼதே
छन्नवीरायச²ன்னவீராய
छिन्नसंशयायசி²ன்னஸம்ʼஶயாய
छिन्नमस्तायசி²ன்னமஸ்தாய
छिन्नमस्ताप्रसादकायசி²ன்னமஸ்தாப்ரஸாத³காய
छिन्नताण्डवसंभूतायசி²ன்னதாண்ட³வஸம்பூ⁴தாய
छिन्नयोगविशारदायசி²ன்னயோக³விஶாரதா³ய
छ्रींबीजजपतत्परायச்²ரீம்பீ³ஜஜபதத்பராய
छलिनेச²லினே
छंवामकर्णभूषणाय – २१५५ச²ம்ʼவாமகர்ணபூ⁴ஷணாய – 2155
जकारस्य इन्द्रो देवता | जरामृत्यू विनाशने विनियोगः |ஜகாரஸ்ய இந்த்³ரோ தே³வதா | ஜராம்ருʼத்யூ வினாஶனே வினியோக³​: |
जगत्पित्रे नमःஜக³த்பித்ரே நம​:
जगताम्पतयेஜக³தாம்பதயே
जगद्धात्रेஜக³த்³தா⁴த்ரே
जगतुद्धारायஜக³துத்³தா⁴ராய
जगत्प्राणाय नमः – २१६०ஜக³த்ப்ராணாய நம​: – 2160
 
 

Wednesday, February 26, 2014

ஶிவன் 2081_2120
चन्द्रकलावतंसाय नमःசந்த்³ரகலாவதம்ʼஸாய நம​:
चन्द्रार्धकृतशेखरायசந்த்³ரார்த⁴க்ருʼதஶேக²ராய
चन्द्रावयवलक्षणायசந்த்³ராவயவலக்ஷணாய
चन्द्रज्ञानागमवक्षसेசந்த்³ரஜ்ஞானாக³மவக்ஷஸே
चन्द्रात्मनेசந்த்³ராத்மனே
चन्द्रिकाधाररूपिणेசந்த்³ரிகாதா⁴ரரூபிணே
चन्दक्षिणकर्णभूषणायசந்த³க்ஷிணகர்ணபூ⁴ஷணாய
चन्द्राङ्कितायசந்த்³ராங்கிதாய
चिदात्मकायசிதா³த்மகாய
चितानन्दमयायசிதானந்த³மயாய
चिदात्मनेசிதா³த்மனே
चित्विग्रहधरायசித்விக்³ரஹத⁴ராய
चिताभासायசிதாபா⁴ஸாய
चिन्मात्रायசின்மாத்ராய
चिन्मयायசின்மயாய
चिन्मुद्रितकरायசின்முத்³ரித கராய
चमूस्तम्भनायசமூஸ்தம்⁴ப⁴னாய
चामीकरमहाशैलकार्मुकायசாமீகரமஹாஶைலகார்முகாய
चामुण्डाजनकायசாமுண்டா³ஜனகாய
चार्मिणे नमः -२१००சார்மிணே நம​: -2100
चराचरात्मने नमःசராசராத்மனே நம​:
चरायசராய
चराचरस्थूलसूक्ष्मकल्पकायசராசரஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மகல்பகாய
चर्माङ्कुशधरायசர்மாங்குஶத⁴ராய
चर्मविभवधारिणेசர்மவிப⁴வதா⁴ரிணே
चराचराचारविचारवर्यायசராசராசாரவிசாரவர்யாய
चराचरगुरवेசராசரகு³ரவே
चर्मवाससेசர்மவாஸஸே
चराचरायசராசராய
चराचरमयायசராசரமயாய
चारुलिङ्गायசாருலிங்கா³ய
चारुचामीकराभासायசாருசாமீகராபா⁴ஸாய
चारुचर्मांबरायசாருசர்மாம்ப³ராய
चारुस्मितायசாருஸ்மிதாய
चारुदीप्तयेசாருதீ³ப்தயே
चारुचन्द्रकलावतंसायசாரு சந்த்³ர கலாவதம்ʼஸாய
चारुप्रसन्नसुप्रीतवदनायசாருப்ரஸன்னஸுப்ரீதவத³னாய
चारुशीतांशुशकलशेखरायசாருஶீதாம்ʼஶுஶகலஶேக²ராய
चारुविक्रमायசாருவிக்ரமாய
चारुधिये नमः – २१२०சாருதி⁴யே நம​: – 2120 Download
 

Tuesday, February 25, 2014

ஶிவன் 2041_2080चित्रघण्टाय नमःசித்ர க⁴ண்டாய நம​:
चिन्तामणयेசிந்தாமணயே
चिन्तितसारथयेசிந்திதஸாரத²யே
चिन्तितायசிந்திதாய
चिन्त्याचिन्त्यायசிந்த்யாசிந்த்யாய
चिन्ताधरायசிந்தாத⁴ராய
चित्तार्पितायசித்தார்பிதாய
चित्तमयायசித்தமயாய
चित्सारायசித்ஸாராய
चित्रविद्यामयायசித்ரவித்³யாமயாய
चूतालयायசூதாலயாய
चेनायासहारिणेசேனாயாஸஹாரிணே
चेतनायசேதனாய
चैतन्यविषयायசைதன்யவிஷயாய
चन्द्रमौलयेசந்த்³ரமௌலயே
चन्द्रापीडायசந்த்³ராபீடா³ய
चन्द्रसंजीवनायசந்த்³ரஸஞ்ஜீவனாய
चन्द्रचूडामणयेசந்த்³ரசூடா³மணயே
चन्द्रायசந்த்³ராய
चन्द्रचूडाय नमः -२०६०சந்த்³ரசூடா³ய நம​: -2060
चन्द्रकोटिसुशीतलाय नमःசந்த்³ர கோடிஸுஶீதலாய நம​:
चन्द्रेश्वरायசந்த்³ரேஶ்வராய
चन्द्रमण्डलवासिनेசந்த்³ரமண்ட³லவாஸினே
चन्द्रबिम्बस्थितायசந்த்³ரபி³ம்ப³ஸ்தி²தாய
चन्दनलिप्तायசந்த³னலிப்தாய
चन्द्रवक्त्रायசந்த்³ரவக்த்ராய
चन्द्रमौलि विभूषणायசந்த்³ரமௌலி விபூ⁴ஷணாய
चन्द्रार्धमकुटोज्ज्वलायசந்த்³ரார்த⁴ மகுடோஜ்ஜ்வலாய
चन्द्राग्निसूर्यात्मक नेत्रायசந்த்³ராக்³னி ஸூர்யாத்மக நேத்ராய
चन्द्रिकानिर्गमप्रायविलसत्सुस्मिताननायசந்த்³ரிகா நிர்க³ம ப்ராய விலஸத் ஸுஸ்மிதானனாய
चन्द्रार्धमौलयेசந்த்³ரார்த⁴மௌலயே
चन्द्रकलोत्तंसायசந்த்³ரகலோத்தம்ʼஸாய
चन्द्रार्धभूषितायசந்த்³ரார்த⁴பூ⁴ஷிதாய
चन्द्रसहस्रगोचरायசந்த்³ர ஸஹஸ்ர கோ³சராய
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनायசந்த்³ரார்கவைஶ்வானரலோசனாய
चन्द्रावयवभूषणायசந்த்³ராவயவபூ⁴ஷணாய
चन्द्रभूषणायசந்த்³ரபூ⁴ஷணாய
चन्द्रसौम्यवराननायசந்த்³ரஸௌம்யவரானனாய
चन्द्ररूपायசந்த்³ரரூபாய
चन्द्रशेखराय नमः -२०८०சந்த்³ரஶேக²ராய நம​: -2080

 

Monday, February 24, 2014

ஶிவன் 2001 - 2040
चण्डीश्वराय नमःசண்டீ³ஶ்வராய நம​:
चण्डह्रुदयनन्दनायசண்ட³ஹ்ருத³ய நந்த³னாய
चूडामणिधरायசூடா³மணி த⁴ராய
चतुर्मुखायசதுர்முகா²ய
चतुर्बाहवेசதுர்பா³ஹவே
चतुष्पथायசதுஷ்பதா²ய
चतुर्वेदायசதுர்வேதா³ய
चतुर्भावाय சதுர்பா⁴வாய
चतुरायசதுராய
चतुरप्रियायசதுரப்ரியாய
चतुर्भोगायசதுர்போ⁴கா³ய
चतुर्हस्तायசதுர்ஹஸ்தாய
चतुर्मूर्तिधरायசதுர்மூர்தித⁴ராய
चतुराननायசதுரானனாய
चतुर्व्यूहात्मनेசதுர்வ்யூஹாத்மனே
चतुर्विधसर्गप्रभवेசதுர்வித⁴ ஸர்க³ ப்ரப⁴வே
चतुष्षष्टद्यात्मतत्वायசதுஷ்ஷஷ்டத்³யாத்ம தத்வாய
चतुर्वक्त्रात्मनेசதுர்வக்த்ராத்மனே
चतुर्भुजायசதுர்பு⁴ஜாய
चतुर्थार्घ्याय नमः – २०२०சதுர்தா²ர்க்⁴யாய நம​: – 2020
चतुःषष्टिकलानिधये नमःசது​:ஷஷ்டிகலா நித⁴யே நம​:
चतुर्मुखहरायசதுர்முக²ஹராய
चतुर्थसंस्थितायசதுர்த²ஸம்ʼஸ்தி²தாய
चित्रवेषायசித்ரவேஷாய
चित्तायசித்தாய
चित्यायசித்யாய
चित्रायசித்ராய
चित्रगर्भायசித்ரக³ர்பா⁴ய
चितयेசிதயே
चितिरूपायசிதிரூபாய
चित्रवर्णायசித்ரவர்ணாய
चित्संस्थायசித்ஸம்ʼஸ்தா²ய
चिन्त्यायசிந்த்யாய
चिन्तनीयायசிந்தனீயாய
चिन्तितार्थप्रदायசிந்திதார்த²ப்ரதா³ய
चित्रफलप्रयोक्त्रेசித்ரப²லப்ரயோக்த்ரே
चित्राध्वरभागभोक्त्रेசித்ராத்⁴வர பா⁴க³ போ⁴க்த்ரே
चिन्त्यागमपादाङ्गुलयेசிந்த்யாக³மபாதா³ங்கு³லயே
चित्स्वरूपिणेசித்ஸ்வரூபிணே
चित्रचारित्राय नमः – २०४०சித்ரசாரித்ராய நம​: – 2040

 

Saturday, February 22, 2014

ஶிவன் 1961 - 2000
घोराय கோ⁴ராய
घोरपातक दावाग्नये கோ⁴ரபாதக தா³வாக்³னயே
घोरापस्मार दनुजशमनाय கோ⁴ராபஸ்மார த³னுஜஶமனாய
घोरनादाय கோ⁴ர நாதா³ய
घोरशास्त्र प्रवर्तकाय கோ⁴ரஶாஸ்த்ர ப்ரவர்தகாய
घोर तपसे கோ⁴ர தபஸே
घोषरूपाय கோ⁴ஷரூபாய
घोष युक्ताय - १९६८கோ⁴ஷ யுக்தாய - 1968
ङ्कारस्य भैरवो देवता | सर्वलाभार्थे विनियोग: ங்காரஸ்ய பை⁴ரவோ தே³வதா | ஸர்வலாபா⁴ர்தே² வினியோக³:
ङ्काराय नम: ங்காராய நம:
ङ्कारवाच्याय ங்காரவாச்யாய
ङ्देव पूजिताय ங்தே³வ பூஜிதாய
ङ्पदप्रदाय ங்பத³ப்ரதா³ய
ङ्स्तोम पालकाय ங்ஸ்தோம பாலகாய
ङ्निवारकाय नम: - १९७४ ங்னிவாரகாய நம: - 1974
चकारस्य चण्डिका देवता | आयुर्वृद्धौ विनियोग: சகாரஸ்ய சண்டி³கா தே³வதா | ஆயுர்வ்ருʼத்³தௌ⁴ வினியோக³:
चक्रभ्रमण कर्त्रे नम: சக்ரப்⁴ரமண கர்த்ரே நம:
चक्रेश्वराय சக்ரேஶ்வராய
चक्रिणे சக்ரிணே
चक्राब्जध्वजयुक्तांघ्रि पङ्कजाय சக்ராப்³ஜ த்⁴வஜ யுக்தாங்க்⁴ரி பங்கஜாய
चक्राय சக்ராய
चक्रदानमूर्तये - १९८०சக்ரதா³னமூர்தயே - 1980
चक्रपाणये சக்ரபாணயே
चक्रधराय சக்ரத⁴ராய
चक्रभृते சக்ரப்⁴ருʼதே
चेकितानाय சேகிதானாய
चंचरीकाय சஞ்சரீகாய
चंञ्चलाय சம்ʼஞ்சலாய
चिच्छक्तये சிச்ச²க்தயே
चण्डाय சண்டா³ய
चण्डवेगाय சண்ட³வேகா³ய
चण्डसत्य पराक्रमाय சண்ட³ஸத்ய பராக்ரமாய
चण्डवदनाय சண்ட³வத³னாய
चण्डमुण्डहराय சண்ட³முண்ட³ஹராய
चण्डरश्मयेசண்ட³ரஶ்மயே
चण्डदीप्तये சண்ட³தீ³ப்தயே
चण्डाल दमनाय சண்டா³ல த³மனாய
चण्डिने சண்டி³னே
चण्डिकेश्वराय சண்டி³கேஶ்வராய
चण्डदोष विच्छेद प्रवीणाय சண்ட³தோ³ஷ விச்சே²த³ ப்ரவீணாய
चण्डीश वरदाय சண்டீ³ஶ வரதா³ய
चण्डीशाय नम: - २०००சண்டீ³ஶாய நம: - 2000Download

 

Friday, February 21, 2014

ஶிவன் 1921- 1960घकारस्य पर्जन्यो देवता | खेचरसिद्धौ विनियोग: க⁴காரஸ்ய பர்ஜன்யோ தே³வதா | கே²சரஸித்³தௌ⁴ வினியோக³:
घ्रां नम: க்⁴ராம்ʼ நம:
घ्रीं க்⁴ரீம்ʼ
घ्रूं க்⁴ரூம்ʼ
घ्रैं க்⁴ரைம்ʼ
घ्रौं मन्त्र रूपधृते க்⁴ரௌம்ʼ மந்த்ர ரூபத்⁴ருʼதே
घकाराय க⁴காராய
घटाय க⁴டாய
घटित सर्वाशाय க⁴டித ஸர்வாஶாய
घटात्मजाय க⁴டாத்மஜாய
घटेश्वराय க⁴டேஶ்வராய
घटोत्कचाय க⁴டோத்கசாய
घण्टाहस्ताय க⁴ண்டாஹஸ்தாய
घण्टा प्रियाय க⁴ண்டா ப்ரியாய
घण्टारवप्रियायக⁴ண்டாரவப்ரியாய
घण्टिकारताय க⁴ண்டிகாரதாய
घण्टाकराय க⁴ண்டாகராய
घण्टानिनाद रुचिराय க⁴ண்டானினாத³ ருசிராய
घण्टाफलप्रियाय க⁴ண்டாப²லப்ரியாய
घोटकाय கோ⁴டகாய
घोटकेश्वराय - १९४०கோ⁴டகேஶ்வராய - 1940
घृणये க்⁴ருʼணயே
घृणिमते க்⁴ருʼணிமதே
घृणिमन्त्रजप प्रीताय க்⁴ருʼணிமந்த்ரஜப ப்ரீதாய
घृतकम्बलाय க்⁴ருʼதகம்ப³லாய
घृतयोनये க்⁴ருʼதயோனயே
घृतप्रियाय க்⁴ருʼதப்ரியாய
घनवाताय க⁴னவாதாய
घनमयाय க⁴னமயாய
घनरुचये க⁴னருசயே
घनश्यामाय க⁴னஶ்யாமாய
घनतनवे க⁴னதனவே
घनाघनाय க⁴னாக⁴னாய
घनाय க⁴னாய
घनसार प्रियाय க⁴னஸார ப்ரியாய
घर्मदाय க⁴ர்மதா³ய
घर्मनाशनाय க⁴ர்ம நாஶனாய
घर्मरश्मये க⁴ர்மரஶ்மயே
घर्घराय க⁴ர்க⁴ராய
घर्घरिकारवप्रीताय க⁴ர்க⁴ரிகாரவப்ரீதாய
घूर्णिताय - १९६०கூ⁴ர்ணிதாய - 1960