Pages

Wednesday, April 30, 2014

ஶிவம் 3881_3920प्रेतचारिणे नमःப்ரேதசாரிணே நம​:
प्रेतात्मनेப்ரேதாத்மனே
प्रेतानांपुरहर्त्रेப்ரேதானாம்புரஹர்த்ரே
पथ्यायபத்²யாய
पथीनां पतयेபதீ²னாம்ʼ பதயே
प्रथमायப்ரத²மாய
पृथिव्यैப்ருʼதி²வ்யை
पृथिवीव्यापिनेப்ருʼதி²வீவ்யாபினே
पृथिव्यात्मनेப்ருʼதி²வ்யாத்மனே
पृथ्वीपतयेப்ருʼத்²வீபதயே
पृथ्वीरथायப்ருʼத்²வீரதா²ய
पृथ्व्यादितत्वप्रतिष्ठितायப்ருʼத்²வ்யாதி³ தத்வ ப்ரதிஷ்டி²தாய
पदक्षिणकराङ्गुलिकायபத³க்ஷிணகராங்கு³லிகாய
पद्मेश्वरायபத்³மேஶ்வராய
पद्मनिधयेபத்³ம நித⁴யே
पद्मिनीवल्लभप्रियायபத்³மினீ வல்லப⁴ ப்ரியாய
पद्मनाभायபத்³ம நாபா⁴ய
पद्मालयायபத்³மாலயாய
पद्मगर्भायபத்³ம க³ர்பா⁴ய
पद्मकिञ्जल्कसन्निभाय नमः – ३९००பத்³ம கிஞ்ஜல்க ஸன்னிபா⁴ய நம​: – 3900
पद्मप्रियाय नमःபத்³ம ப்ரியாய நம​:
पद्महस्तायபத்³ம ஹஸ்தாய
पद्मलोचनायபத்³ம லோசனாய
पद्मासनायபத்³மாஸனாய
पद्मार्थमालायபத்³மார்த² மாலாய
पद्मनालाग्रायபத்³மனாலாக்³ராய
पद्मपादायபத்³மபாதா³ய
पद्मायபத்³மாய
पद्मावतीप्रियायபத்³மாவதீ ப்ரியாய
पद्मपरायபத்³மபராய
पद्मवर्णायபத்³ம வர்ணாய
पद्मिनीपतिदंतालिदमनायபத்³மினீபதித³ந்தாலித³மனாய
पद्मासनरतायபத்³மாஸன ரதாய
पद्माभवक्त्रनेत्रायபத்³மாப⁴வக்த்ர நேத்ராய
प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासायப்ரதீ³ப்த வித்³யுத் கனகாவபா⁴ஸாய
प्रदीपायப்ரதீ³பாய
प्रदीपविमलायப்ரதீ³ப விமலாய
प्रदक्षिणेப்ரத³க்ஷிணே
प्रदानात्मनेப்ரதா³னாத்மனே
पद्यगद्यविशारदाय नमः – ३९२०பத்³யக³த்³யவிஶாரதா³ய நம​: – 3920


Download
Tuesday, April 29, 2014

ஶிவம் 3841_3880प्रत्याहाराय नमःப்ரத்யாஹாராய நம​:
प्रत्याहाररतायப்ரத்யாஹார ரதாய
प्रत्याहाररतानां प्रतिस्थानस्थितायப்ரத்யாஹார ரதானாம்ʼ ப்ரதிஸ்தா²ன ஸ்தி²தாய
प्रतिदधानेभ्यःப்ரதித³தா⁴னேப்⁴ய​:
प्रतिश्रवायப்ரதிஶ்ரவாய
प्रतरणायப்ரதரணாய
प्रत्युदीर्णायப்ரத்யுதீ³ர்ணாய
प्रत्यगात्मतेப்ரத்யகா³த்மதே
पातालवासिनेபாதாலவாஸினே
पातालनरकेशायபாதால நரகேஶாய
पातञ्जलानां शाब्दायபாதஞ்ஜலானாம்ʼ ஶாப்³தா³ய
पात्रायபாத்ராய
पातित्यसंहर्त्रेபாதித்ய ஸம்ʼஹர்த்ரே
पित्रेபித்ரே
पितॄणां पित्रेபித்ரூʼணாம்ʼ பித்ரே
पितामहायபிதாமஹாய
पित्रुमात्रेபித்ருமாத்ரே
पितामहशिरश्च्छेद प्रवीणकरपल्लवायபிதாமஹ ஶிரஶ்ச்சே²த³ ப்ரவீணகர பல்லவாய
पितॄणां पतयेபித்ரூʼணாம்ʼ பதயே
पीताय नमः – ३८६०பீதாய நம​: – 3860
पीतवर्णाय नमःபீதவர்ணாய நம​:
पीतवदनायபீதவத³னாய
पीतशुक्लायபீதஶுக்லாய
पीतच्छत्रायபீதச்ச²த்ராய
पीतवाससेபீதவாஸஸே
पीताम्बरधरायபீதாம்ப³ர த⁴ராய
पीताम्बरविभूषणायபீதாம்ப³ர விபூ⁴ஷணாய
पीततरुणपूर्ववदनायபீததருண பூர்வவத³னாய
प्रीतायப்ரீதாய
प्रीतवदनायப்ரீதவத³னாய
प्रीतिमतेப்ரீதிமதே
प्रीतिवर्धनायப்ரீதிவர்த⁴னாய
पुत्रपूजितायபுத்ரபூஜிதாய
पुत्रदायபுத்ரதா³ய
पुत्रिणेபுத்ரிணே
पूतात्मनेபூதாத்மனே
पूतानां प्रभवेபூதானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
प्रेतचारीमहाशक्तयेப்ரேதசாரீ மஹா ஶக்தயே
प्रेतमनसेப்ரேதமனஸே
प्रेतासनाय नमः ३८८०ப்ரேதாஸனாய நம​: 3880

 

Monday, April 28, 2014

ஶிவம் 3801_3840प्राणायामरतानां प्रत्यक्षाय नमःப்ராணாயாம ரதானாம்ʼ ப்ரத்யக்ஷாய நம​:
प्राणायப்ராணாய
प्राणपालकायப்ராணபாலகாய
प्राणापानायப்ராணாபானாய
प्राणदायப்ராணதா³ய
प्राणधारणायப்ராணதா⁴ரணாய
प्राणिनां प्रभवेப்ராணினாம்ʼ ப்ரப⁴வே
प्राणमयायப்ராணமயாய
प्राणानां सुहृदेப்ராணானாம்ʼ ஸுஹ்ருʼதே³
प्राणेश्वरायப்ராணேஶ்வராய
प्राणापानप्रवर्तिनेப்ராணாபானப்ரவர்தினே
पुण्यायபுண்யாய
पुण्यचंचुरिणेபுண்யசஞ்சுரிணே
पुण्यशालिबन्धवेபுண்யஶாலி ப³ந்த⁴வே
पुण्यफलितायபுண்யப²லிதாய
पुण्यश्रवणकीर्तनायபுண்ய ஶ்ரவண கீர்தனாய
पुण्यकीर्तयेபுண்யகீர்தயே
पुण्यामूर्तयेபுண்யாமூர்தயே
पुण्यशरणायபுண்யஶரணாய
पुण्यादात्रे नमः – ३८२०புண்யாதா³த்ரே நம​: – 3820
पुण्यापुण्यफलप्रदाय नमःபுண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ய நம​:
पुण्योदयायபுண்யோத³யாய
पतिनामकलयादिव्या पारत्रयलक्षित शक्तिमदात्मनेபதினாமகலயா தி³வ்யா பார த்ரய லக்ஷித ஶக்திமதா³த்மனே
पताकाध्वजिनीपतयेபதாகா த்⁴வஜினீபதயே
पततां गरुडायபததாம்ʼ க³ருடா³ய
पतञ्जलिव्याग्रपादसन्नुतायபதஞ்ஜலிவ்யாக்³ரபாத³ஸன்னுதாய
पतङ्गपङ्कजासुहृत्कृपीटयोनिचक्षुषेபதங்க³ பங்கஜா ஸுஹ்ருʼத் க்ருʼபீட யோனி சக்ஷுஷே
पत्तीनां पतयेபத்தீனாம்ʼ பதயே
पत्तीषायபத்தீஷாய
प्रतिसद्यायப்ரதிஸத்³யாய
प्रतिश्रवायப்ரதிஶ்ரவாய
प्रतिचात्मनेப்ரதிசாத்மனே
प्रणतार्तिभञ्जनायப்ரணதார்தி ப⁴ஞ்ஜனாய
प्रतापायப்ரதாபாய
प्रत्यगात्मकायப்ரத்யகா³த்மகாய
प्रतिसर्यायப்ரதிஸர்யாய
प्रतिष्ठितायப்ரதிஷ்டி²தாய
प्रतापनायப்ரதாபனாய
प्रतापवतेப்ரதாபவதே
प्रतिष्ठाकलात्मकनाभ्यादिकाय नमः- ३८४०ப்ரதிஷ்டா² கலாத்மகனாப்⁴யாதி³காய நம​:- 3840

 

Friday, April 25, 2014

ஶ்ரீ ஶ்யாமலா த³ண்ட³கம் 21सर्व तीर्थात्मिके सर्व मन्त्रात्मिके सर्व यन्त्रात्मिके सर्व तन्त्रात्मिके सर्व चक्रात्मिके सर्व शक्त्यात्मिके सर्व पीठात्मिके सर्व वेदात्मिके  सर्व विद्यात्मिके सर्व योगात्मिके सर्व वर्णात्मिके सर्व गीतात्मिके सर्व नादात्मिके सर्व शब्दात्मिके सर्व विश्वात्मिके सर्व वर्गात्मिके सर्व सर्वात्मिके सर्वगे सर्व रूपे जगन्मातृके पाहि मां पाहि मां पाहि मां देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमः ॥
 
ஸர்வ தீர்தா²த்மிகே ஸர்வ மந்த்ராத்மிகே ஸர்வ யந்த்ராத்மிகே ஸர்வ தந்த்ராத்மிகே ஸர்வ சக்ராத்மிகே ஸர்வ ஶக்த்யாத்மிகே ஸர்வ பீடா²த்மிகே ஸர்வ வேதா³த்மிகே  ஸர்வ வித்³யாத்மிகே ஸர்வ யோகா³த்மிகே ஸர்வ வர்ணாத்மிகே ஸர்வ கீ³தாத்மிகே ஸர்வ நாதா³த்மிகே ஸர்வ ஶப்³தா³த்மிகே ஸர்வ விஶ்வாத்மிகே ஸர்வ வர்கா³த்மிகே ஸர்வ ஸர்வாத்மிகே ஸர்வகே³ ஸர்வ ரூபே ஜக³ன்மாத்ருʼகே பாஹி மாம்ʼ பாஹி மாம்ʼ பாஹி மாம்ʼ தே³வி துப்⁴யம்ʼ நமோ தே³வி துப்⁴யம்ʼ நமோ தே³வி துப்⁴யம்ʼ நமோ தே³வி துப்⁴யம்ʼ நம​: ||

எல்லா தீர்த்தங்கள், மந்திரங்கள், யந்திரங்கள், தந்திரங்கள், சக்ரங்கள், சக்திகள், பீடங்கள், வேதங்கள், வித்யைகள், யோகங்கள், வர்ணங்கள், கீதங்கள், நாதங்கள், சப்தங்கள், உலகங்கள், வர்கங்கள், விரதங்கள் ஆகியவற்றின் சாரமாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருப்பவளே! எங்கும் நிறைந்தவளே, எல்லா ரூபங்களிலும் இருப்பவளே, ஜகன் மாதா, என்னை காப்பாற்று, என்னை காப்பாற்று, என்னை காப்பாற்று, தேவியே, உன்னை வணங்குகிறேன். உன்னை வணங்குகிறேன். உன்னை வணங்குகிறேன்
-நிறைவுற்றது-