Pages

Thursday, October 31, 2019

காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 12

9 ஆவது ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:
ஆஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ ஶங்கரேந்த்ர ஸரஸ்வதி (1)
அடைமொழி: கிருபா ஶங்கரர்
பிறந்த இடம்: ஆந்திரப் தேசம்.
பூர்வாஶ்ரம பெயர்: கங்கையா
பூர்வாஶ்ரம குடும்பம்: கார்க்ய கோத்ரம், தந்தை ஆத்மன சோமயாஜி
பீடாதிபதியாக வருடங்கள்: 40
சித்தி: 3169 விபவ கார்த்திகை கிருஷ்ண திரிதியை (பொ.ஆ 0069-10-29)
சித்தியான இடம்: விந்தியா பர்வதம்.
பிற:
ஆதி ஆச்சாரியரால் அறிவுறுத்தப்பட்ட ஷண்மதத்தை பிரபலப்படுத்துவதில் இந்த ஆச்சார்யர் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தார். வேத பாரம்பரியத்திற்கு முரணாக இருந்த தாந்திரிக நடைமுறைகள் தவிர்க்கப்பட்டு, முழுமையான ஷண்மதத்தை பாரதீயர் அனைவரும் பின்பற்றுவதை அவர் உறுதி செய்தார்.

#காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 11

8 வது ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:
ஆஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ கைவல்யானந்தேந்த்ர ஸரஸ்வதி
அடைமொழி: கைவல்ய யோகி
பிறப்பிடம்: ஶ்ரீஸைலம் (முந்தைய ஆச்சார்யரின் சித்தி இடம்)
பூர்வாஶ்ரம பெயர்: மங்க(லா)ண்ணா
பூர்வாஶ்ரம தந்தையின் பெயர்: சிவய்யா
பீடாதிபதியாக ஆண்டுகள்: 83
சித்தி: 3129 சர்வதாரி மகர ஶங்கராந்தி (பொது ஆண்டு 0028-டிசம்பர்-17) மாலை; அப்போது சுக்ல சதுர்தசி பிறந்து விட்டது.
மற்றவை:
இந்த ஆச்சார்யர் தொடர்ந்து சிவ ராஜயோகம் என்று அழைக்கப்படும் உயர்ந்த யோகத்தை கடைப்பிடித்தார். இதனால் கைவல்ய யோகி என அறியப்பட்டார்.

காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 10

7 வது ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:
ஆஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ ஆனந்தஞானேந்திர ஸரஸ்வதி
பிறப்பு இடம்: சேர நாடு
பூர்வாஶ்ரம பெயர்: சின்னய்யா
பூர்வாஶ்ரம தந்தையின் பெயர்: சூர்யா நாராயண மஹி
பீடாதிபதியாக ஆண்டுகள் : 69
சித்தி: 3046 க்ரோதன வைசாக கிருஷ்ண நவமி (பொ.ஆ.மு. 056 - ஏப் 22) மாலையில்
சித்தி ஸ்தலம்: ஶ்ரீ ஸைலம்
மற்றவை:
தேவி திரிபுரசுந்தரிக்கு அவர் செய்த பக்தி மற்றும் பூஜை மூலம், அவர் மொழியில் மிக உயர்ந்த திறமை பெற ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். ஆனந்தகிரீயம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் ஶ்ரீ ஶங்கரரின் பாஷ்யங்கள் மற்றும் ஶ்ரீ ஶுரேஷ்வரரின் வார்திக்கா ஆகியவற்றுக்கு தெளிவாக விளக்கவுரைகளை எழுதினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனந்தகிரி என்பது அவரை அழைக்கும் ஒரு மாற்றுப்பெயர்.

காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 9
6 வது ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:
ஆஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ ஶுத்தானந்தேந்திர ஸரஸ்வதி
பிறப்பு இடம்: வேதாரண்யம் (தமிழ்நாட்டில்)
பூர்வாஶ்ரம பெயர்: விஶ்வநாதர்
பூர்வாஶ்ரம தந்தை: பார்வூ, ஒரு மருத்துவர்
பீடாதிபதியாக இருந்த ஆண்டுகள்: 81
சித்தி: 2977 நள ஜேஷ்ட சுக்ல ஷஷ்டி ( பொ.ச.மு 125-மே-15 )
வேறு:
இந்த ஆச்சார்யரின் (மேலும்) ஜைனர்களின் மீண்டும் மீண்டும் எழும் செல்வாக்கைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார். அவரது சீடரான ஶ்ரீ ஆனந்தஞானேந்திர ஸரஸ்வதி, இந்த ஆச்சார்யரின் பக்கமிருந்து விலகவே விலகாமல் அவருக்கு சேவை செய்வதில் குறிப்பாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

#காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 8

4 வது ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:
ஆஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ ஸத்யபோதேந்திர ஸரஸ்வதி
பிறப்பு இடம்: அம்ராவதி ஆற்றின் கரை (இன்றைய அமராவதி?)
பூர்வாஶ்ரம பெயர்: பலிணிஷா
பூர்வாஶ்ரம தந்தையின் பெயர்: தாண்டவ ஶர்மா
பீடாதிபதியாக இருந்த ஆண்டுகள் : 96
சித்தி: 2833 நந்தன மார்கசிர கிருஷ்ண அஷ்டமி (பொது ஆண்டு முன் 0269- நவம்பர் 26)
மற்றவை:
இந்த ஆச்சார்யர் 'பதக ஶதம்' என்ற ஒரு படைப்பை உருவாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது, இதன் மூலம் அவர் வைதீக தர்மத்தில் இல்லாதவர்களின் ஆதரவாளர்களால் வேதங்கள் மீது கொடுக்கப்பட்டிருந்த தவறான விளக்கங்களை மறுத்தார். ஶ்ரீ ஆதி ஶங்கரர் அவ்வாறு செய்திருந்தாலும், மற்ற கருத்துக்களின் ஆதரவாளர்கள், ஶங்கரரின் வாதங்களை மறுத்து, தங்களைத் தாங்களே நிறுவிக் கொள்வதற்காக சில படைப்புகளை உருவாக்கியிருப்பார்கள் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த ஆச்சார்யரின் படைப்பு இவற்றுக்கு தகுந்த மறுப்பு தெரிவித்து உண்மையில் ஶ்ரீ ஶங்கரர் மட்டுமே வேதங்களின் சரியான கருத்தை கூறியதைக் காட்டுவதாக இருந்தது.

காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 7
3 வது ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:

ஆஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ சர்வக்ஞாத்மேந்திர ஸரஸ்வதி
அடைமொழிகள்: சர்வக்ஞாத்ம முனி, சர்வக்ஞ சந்திரர்
பிறப்பிடம்: திருநெல்வேலிக்கு அருகாமையில் தாம்ரபரணி நதிக் கரையிலுள்ள பிரம்மதேசம் என்னும் ஒரு கிராமம்
பூர்வாஶ்ரம பெயர்: மகாதேவர்
பூர்வாஶ்ரம தந்தையின் பெயர்: வர்தனர்
சன்னியாசம்: 7 வயதில்
பீடாதிபதியாக: 70 ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பாளராக ஆட்சி செய்த ஶ்ரீ ஸுரேஶ்வரரின் சித்திக்கு பிறகு 42 ஆண்டுகள்; மொத்தம் 112
சித்தி: 2737 நள வைஶாக கிருஷ்ண சதுர்தசி (பொ.யு. 365-ஏப்-20)
சித்தி அடைந்த இடம்: வேதாசலம் (திருக்கழுக்குன்றம்)

No photo description available.

பிற:
ஶ்ரீ ஶங்கரர் காஞ்சிபுரத்தில் சர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறவிருந்த போது அவர் "சர்வக்ஞர்" (அனைத்தும் தெரிந்தவர்) என அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு நாட்டிலுள்ள அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் பல அறிஞர்கள் வாதம் புரிய அழைத்தனர். ஶ்ரீ ஶங்கரர் அவரது ஞானத்தை நிரூபித்தார், எல்லா அறிஞர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார். பின்னர் அவர் சிம்மாசனத்தில் ஏறமுற்பட்டபோது, அப்போது ஏழு வயது சிறுவனாக இருந்த சர்வக்ஞாத்மர் ஆச்சார்யரை வாதம் புரிய அழைத்தார், மூன்று நாட்களுக்கு அவர்கள் விவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். நான்காவது நாளில், ஆச்சார்யரின் பதில்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு மௌனமாக இருந்தார், அதன்பிறகு ஆச்சார்யரின் சர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறினார்.
ஶ்ரீ ஶங்கரருக்கு அத்தகைய ஒரு மேதாவியான இளம் குழந்தையைப் பார்க்க மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது, அவரைப் பற்றி குழந்தையின் தந்தையிடம் கேட்டார். 6 வயதிலிருந்து, அவரது மகன் தண்ணீரை மட்டுமே உட்கொள்வதாகவும், அவனுடன் என்ன பேசினாலும் பிரணவத்தைத்தவிர வேறு ஒன்றும் பதில் பேசமாட்டான் என்று தந்தை சொன்னார். சர்வக்ஞ பீடத்துக்கு இந்த குழந்தையை பொருத்தமான வாரிசாக நியமிக்க முடிவு செய்தார் ஆச்சார்யர். தந்தையின் சம்மதத்தைப் பெற்றுக் கொண்டபின், சர்வக்ஞாத்மேந்திர ஸரஸ்வதி என்ற பெயரை இட்டு குழந்தைக்கு சன்னியாசத்தை வழங்கினார். ஶ்ரீ சுரேஶ்வரரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அவருக்கு அடுத்த வாரிசாக அவரை நியமித்தார்.
நீரை தவிர எதையும் உட்கொள்வதில்லை என்ற விரதத்தை தொடர்ந்தார் இந்த ஆச்சார்யர். அவர் சம்க்ஷேப சாரீரகம் போன்ற அத்வைத படைப்புகளை இயற்றினார். அவரது காலத்தில், ஜைனர்கள் (இன்று போல மிகவும் அமைதியானவர்கள் அல்ல) ஆச்சார்ய ஶங்கரரால் வாதங்களில் தோற்கடிக்கப்பட்டு வீழ்ச்சி அடைந்து இருந்தவர்கள் மீண்டும் எழுச்சி பெற்று வந்தனர். இந்த ஆச்சார்யர் பிராக்ஜ்யோதிஷா (இன்று அஸ்ஸாமில் காமருபா என அழைக்கப்படுவது) என்னும் இடம் வரை இந்த ஜைனர்கள் வேத தர்மத்துக்கு தொந்திரவு செய்ய முடியாமல் இருப்பதை உறுதிபடுத்தினார்.

காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 6
2 வது ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:
ஆஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ சுரேஷ்வர்
பூர்வாஶ்ரம பெயர்: மண்டண மிஶ்ரர்
பூர்வாஶ்ரம தந்தையின் பெயர்: ஹிம மித்ரா. கஷ்மீர தேசத்தின் அரசனின் இராஜகுருவாக பணியாற்றிய கன்னியாகுப்ஜ பிராமணர்.
காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் பாதுகாவலராக இருந்த வருடங்கள்: 70
குறிப்பு: ஶ்ரீ சுரேஷ்வரா எந்த ஒரு பீடத்தின் பீடாதிபதியும் அல்ல, ஆனால் ஶ்ரீ ஶங்கரரால் நியமிக்கப்பட்டார். பொதுவாக ஶங்கராச்சாரிய பீடங்களின் செயல்பாட்டை மேற்பார்வை செய்தல் என்னும் பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. எனினும், காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் பீடாதிபதி மிகவும் இளையவராக (10 வயதுக்கும் குறைவாக) இருந்ததால் அந்த பீடத்துக்கான சிறப்பு பொறுப்பு அவருக்கு தரப்பட்டது. ஶ்ரீ ஶங்கரர் தனது உடலை விட்டுவிட்டு சென்ற பின் ஶ்ரீ சுரேஷ்வரரும் அதே போல செல்லும் வரையான காலம் ஶ்ரீ சுரேஷ்வரரின் காலமாக நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
சித்தி: 2695 பவ ஜேஷ்ட சுக்ல த்வாதசி (பொ..மு 407- மே 17) இரவில்
சித்தி அடைந்த இடம்: காஞ்சிபுரத்தில் மண்டனமிஸ்ரர் அக்ரஹாரம்.
No photo description available.
வேறு:
பூர்வாஶ்ரமத்தில் இவர் கர்ம அனுஷ்டானம்தான் மோக்ஷத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று நம்பிய ஒரு மிகப்பெரிய மீமாம்சகர். இவ்விதத்தில் இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பரமாத்மா மீது முற்றிலும் கவனம் செலுத்துவதற்காக உலக பந்தங்களையும் மற்றும் குடும்பகடமைகளை மீறுவதையும் அடங்கிய சன்னியாசத்தை அவர் நிராகரித்தார்.
இருப்பினும், இதே தலைப்பில் ஒரு அறிவார்ந்த விவாதத்தில் ஶ்ரீ ஶங்கரரிடம் தோறுப்போன பின் அவர் சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். இதன் விளைவாக ஶ்ரீ ஶங்கரரின் மற்ற சீடர்களால் அத்வைதத்திற்கு முற்றிலும் அர்ப்பணம் செய்யாதவராக சொல்லப்பட்டார். இந்த தவறான கருத்தை அவர் ஶ்ரீ ஶங்கராச்சாரியார் மீதான தனது ஆழ்ந்த பக்தியால் நீக்கினார். ஆதாரமாக ஶ்ரீ ஷங்கரரின் பாஷ்யங்களுக்கு வார்திகம், நைஷ்கர்ம்ய சித்தி போன்ற பல்வேறு படைப்புகளை இயற்றினார்.
அவர் ஒரு பெரிய யோகீஶ்வரராகவும், ஶ்ரீ ஶங்கராச்சார்ய பரம்பரையில் பல இளைய / பின் நாளைய ஆச்சார்யர்களுக்கு ஆசிரியராகவும் இருந்தார். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, அவரது சிறந்த நிர்வாக திறமை, உலக அறிவு காரணமாக ஶ்ரீ ஶங்கரரால் நிறுவப்பட்ட அனைத்து ஆச்சார்ய பீடங்களின் செயல்பாட்டையும் மேற்பார்வை செய்ய அவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
காஞ்சிபுரத்தின் புனிதப் பகுதியான புண்யரசா என்ற இடத்தில், லயா யோகத்தின் உன்னத நிலை மூலம் ஶிவ லிங்கமாக தன் உடலை மாற்றிக்கொண்டு அவரது உலக வாழ்வை நிறைவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த இடம் மண்டனமிஸ்ர அக்ரஹாரம் என்று அவரது பூர்வாஶ்ரம பெயரை ஒட்டி அறியப்படுகிறது.

#காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 5
ஶ்ரீ ஶங்கர பகவத்பாதர்:

முதல் ஆச்சார்யரின் விவரங்கள்:

ஶ்ரம பெயர்: ஶ்ரீ ஶங்கர பகவத்பாதர்

பிறந்த இடம்: இன்றைய கேரளாவில் காலடி

பிறப்பு: 2593 நந்தன வைஷாக சுக்ல பஞ்சமி (பொ..மு. 509- மார்ச் -28)

பூர்வாஶ்ரம பெயர்: ஶங்கரன்

பூர்வாஶ்ரம பெற்றோர் பெயர்கள் : ஆரியம்பா, சிவகுரு

சன்னியாசம்: 8 வது வயதில் நர்மதா நதிக்கரையில் ஓம்காரேஷ்வராவிற்கு அருகே
காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் ஸ்தாபனம் : 2620 சித்தார்த்தி வைஶாக பூர்ணிமா (பொ..மு. 482-ஏப் -11)

பீடாதிபதியாக இருந்த வருடங்கள் : 5

சித்தி: 2625 ரக்தாக்ஷ விருஷப சுக்ல ஏகாதசி (பொ..மு.) 477-ஏப் -11) வயதில் 32

சித்தி அடைந்த இடம்: காஞ்சி காமாட்சி மூலஸ்தானம் 

Image may contain: Venugopalan Sankaran 

பிற:

இந்த ஆச்சார்யர், ஶங்கராச்சாரிய ஆச்சார்யரின் பீடங்களின் வடிவத்தில், குறிப்பாக காஞ்சி காமகோடி பீடம் வடிவத்தில் அசாதாரண ஸ்தாபனங்களை உருவாக்கியவர் ஆவார், இந்த உருவாக்கம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சனாதன தர்மத்தை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது. இது அவரது முயற்சிகள் மற்றும் உபதேசம் ஆகியவை, ரிஷிகளின் உண்மையான எண்ணங்களையும் வழிமுறையையும் நமக்குக் காட்டியுள்ளது.

5 வயதிலேயே அவரது தந்தை சிவகுரு இவருக்கு உபநயனம் செய்வித்து வேதப் பயிற்சி கொடுத்தார். சிவகுரு அகால மரணமடைந்தபின், அவர் தனது தாயாரால் குருகுலத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார், அங்கு அவர் சிறிது காலத்திலேயே சாஸ்திரங்களைப் படித்தார்.

வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தபின், சில காலம் அவரது விதவை தாய்க்கு சேவை செய்தார். தான் நதியில் குளிக்க போயிருந்தபோது, அவரது பாதங்களை பற்றிக்கொண்ட ஒரு முதலையை காரணம் காட்டி சன்யாஸம் எடுத்துக் கொள்வதற்காக அவரது தாயின் அனுமதி பெற்றார்.
நர்மதை நதிக் கரையில் ஶ்ரீ கோவிந்த பகவத்பாதரின் ஆசிரமத்தை அடைந்து, முறைப்படி சன்னியாசத்தை பெற்று, அவரது குருவிடம் இருந்து வேதத்தின் பாரம்பரிய அத்வைத விளக்கத்தை பெற்றார். அவரது குருவின் கட்டளைப்படி அவர் காசிக்குச் சென்றார், அங்கு விஶ்வநாதர் ஒரு சண்டாளனின் தோற்றத்தில் அவரை எதிர்கொண்டு, பின் ஆசீர்வதித்தார்.
பின்னர் அவர் புகழ்பெற்ற பாஷ்யங்களை படைத்தார். தேசம் முழுதும் பயணித்து வேதம் / வேதாந்தத்தின் உண்மையான விளக்கமான அத்வைதத்தை கற்பித்தார். அவர் தூய வைதீக பாரம்பரியத்தின் 72 தவறாக புரிதல்களையும் வேற்றுமைகளையும் அழித்துவிட்டார். குறிப்பாக,(தன் இறுதி நாட்களில் இருந்த) மீமாம்ச அறிஞர் குமரில பட்டரை வெற்றி கொண்டார். பின்னர் அவரது மாணவர் மண்டன மிஶ்ரரையும் வெற்றி கொண்டு அவரை சுரேஶ்வரர் என்ற பெயரால் சீடராக்கினார்.
பத்ரிகாஶ்ராமத்தில் அவரது பரம குரு ஶ்ரீ கௌடபாதாச்சார்யரின் தர்சனத்தை பெற்ற பிறகு, அவர் தெய்வீக வடிவத்தை எடுத்துக் கொண்டு சிவபெருமானின் இருப்பிடமான கைலாசத்திற்கு சென்றார். ஐந்து ஸ்படிக லிங்கங்களைப் பெற்று அவர் பூமிக்கு திரும்பினார். காசியில் ஒரு நாள், வியாஸர் வயதான பிராமணர் வடிவில் வந்து ஶ்ரீ ஶங்கரரின் புலமையையும் அவரது பிரம்ம சூத்திரங்களின் சரியான புரிதலையும் பரிசோதித்தார். ஆச்சார்யரின் புலமை கண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்த அவர், ஶ்ரீ ஶங்கரருக்கு விதித்திருந்த 16 வருட ஆயுளுக்கு மேலும் 16 ஆண்டுகள் ஆயுளை பிரம்மாவிடமிருந்து பெற்றுத்தந்தார். இதனால் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க அவர் மேலும் பணியாற்ற இயன்றது.
கேரளாவில் அவரது தாயார், தன் இறுதி மூச்சை விட இருந்தார். அவர் மனதால் ஶ்ரீ ஶங்கரரை அழைத்தார். ஶங்கரர் தன் யோக சக்தி மூலம், உடனடியாக அவரது தாயின் பக்கத்தை அடைந்தார், அவரது இறுதி சடங்குகளை நடத்தினார். அதற்குப் பிறகு, அவர் உபதேசம் செய்ய சுற்றுப்பயணத்திற்கு மீண்டும் திரும்பினார்.
துங்கா மற்றும் பத்ரா ஆறுகள் சங்கமிக்கும் இடத்தில், அவர் ஶாரதா பீடத்தை நிறுவி சில ஆண்டுகளாக அங்கு தங்கினார். பின்னர் அவர் க்ஷேத்ராடனம் செய்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார். ஒரு ஶ்ரீ சக்ரத்தை நிறுவி காமாக்ஷியின் உக்ர அம்சத்தை சமன் செய்தார். அவர் காஞ்சியில் தேவி ஶாரதா (ஸரஸ்வதி) இன் கண்ணுக்கு தெரியாத வெளிப்பாடால் ஆளப்பட்ட சர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறினார்.
அங்கே அவரது முதன்மை ஆச்சார்ய பீடத்தை நிறுவினார். அவரது மூத்த சீடரான ஶ்ரீ ஸுரேஶ்வரரின் கீழ், சர்வக்ஞாத்மேந்திர ஸரஸ்வதி என்ற பெயரில் ஒரு இளம் ஆனால் ஞானமடைந்த ஆத்மாவை தனக்கு பின் ஆசார்யராக நியமித்தார். இந்த சர்வக்ஞாத்மனின் குரு சிஷ்ய பரம்பரை இன்று காஞ்சி காமகோடி பீடமாக தொடர்கிறது.
நாட்டினுடைய பல்வேறு பகுதிகளை அடைந்து, சனாதன தர்மத்தையும் அத்வைதத்தையும் பாதுகாக்கும்படி அவரது சீடர்களுக்கு அவர் அறிவுரை கூறினார். தத்துவார்த்த உண்மைகளை நேரடியாக புரிந்து கொள்ளவோ அல்லது அனுபவிக்கவோ முடியாத சாதாரண மனிதனுக்கு, ஷண்மதத்தின் பாதையை அவர் காட்டினார். இதில் இறைவனின் ஆறு முக்கிய வடிவங்கள் (நம் மரபில் உள்ள பலதையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது போல) வழிபடப்படும். இவை வேறெந்த வடிவத்துக்கும் விரோதமானவை இல்லை. இவை அனைத்தும் ஒற்றை பரமாத்மனின் வெளிப்பாடாகும்.
இவ்வாறாக சனாதன தர்மம் மற்றும் அத்வைதத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திய பின், அவர் ஒரு ஒளி வடிவத்தை எடுத்து, தேவி காமாக்ஷியின் கருவறையில் பிரம்மத்துடன் கலந்தார்.

#காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 4
பூர்வாச்சார்யர் பற்றிய தகவல்கள்: ஶ்ரீ கோவிந்த பகவத்பாதர் குறித்த விவரங்கள்:

ஶ்ரம பெயர்: அறியப்படவில்லை

அடைமொழி: ஜெய கோவிந்த முனி

பூர்வாஶ்ரம பெயர்: சந்திர சர்மா

சித்தி: 2608 ப்லவங்க கார்த்திக பூர்ணிமா (பொ..மு 494-அக்டோபர் -17)

சித்தியடைந்த இடம்: நர்மதாவின் கரையில் ஓம்காரேஷ்வரா

காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை - 3


ஶ்ரீ ரமண ஶர்மா ஆன்லைன் - பதிவுகளின் தமிழாக்கம்


சுஷமா:

குரு ரத்னா மாலாவின் விளக்கவுரை சுஷமா. இது ஶ்ரீ ஆத்மபோதேந்திர சரஸ்வதி அவர்களால் (58 வது ஆச்சார்யர் அல்ல, 60 வது மற்றும் 61 வது ஆச்சார்யர்களின் சீடர்) எழுதப்பட்டது. காமகோடி பீடத்தின் வரலாறு தொடர்பான விவரங்களைக் கொண்டிருக்கும் பல பாரதீய படைப்புகளில் இருந்து அவர் மேற்கோள் காட்டியதன் மூலம் இந்த ஆசிரியர் நன்கு கற்றறிந்த அறிஞர் எனத்தெரிகிறது.

ங்கரர் அவதாரம் குறித்த ஶ்ரீ பிரம்மேந்திரரின் விவரணத்தை அந்த காலத்தில் இருந்த பல பழைய ங்கர விஜயங்களை மேற்கோள் காட்டியதன் மூலம் இந்த எழுத்தாளர் உறுதிப்படுத்தினார். அதேபோல், 38 வது ஆச்சார்யரான ஶ்ரீ அபிநவ ஶங்கரரின் சரித்திரத்தையும் அவர் விவரிக்கிறார். காஷ்மீரில் உள்ள ஷாரதா க்ஷேத்திரத்தில் சர்வக்ஞ பீடத்தில் ஏறியதும். கேதார க்ஷேத்ரத்தில் இருந்து இமயமலையில் சித்தி அடைவதையும் விவரித்து இருக்கிறார். பலர் (17 ஆம் நூற்றாண்டில் கூட) ஶ்ரீ ஆதி ஶங்கரர் மற்றும் அபிநவ ஶங்கரரின் கதைகளை குழப்பியிருந்தார்கள் என்பதையும் அதனால் நிகழ்வுகள் வரிசையையும் குழப்பினார்கள் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறார்.

இந்த ஆச்சார்யர் பல்வேறு பிற ஆச்சார்யர்களின் பல விவரங்களை அளிக்கிறார், இது அனைத்தும் சுஷ்மாவை மிகவும் சுவாரஸ்யமான பாரம்பரிய / வரலாற்று படைப்பாக உண்மையிலேயே சுவாரசியமான வாசிப்பாக்குகிறது.

தீர்மானம்:

நமது சொந்த மக்களின் மேற்கத்திய தாக்கம் மற்றும் கிட்டப்பார்வை உள்ளிட்ட பல காரணிகளால், நமது சொந்த பாரம்பரிய வரலாற்று கணக்குகளின் முக்கியத்துவம் குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வரலாற்றில் இது போன்ற ஆழமான விஷயத்தில் நேர்மையான தவறுகள் எப்பொழுதும் சாத்தியமானதாக இருந்தாலும், பாரம்பரிய கணக்குகள் எப்பொழுதும் கற்பனை செய்யப்படுகின்றன அல்லது ஒருதலைப்பட்சமானது என்று கருதுவது புத்திசாலித்தனமாகாது.

நாம் இன்று அறிந்திருக்கும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் வரலாறு மேற்கண்ட மூன்று அல்லது நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்குள்ளான குறிப்பாக மூன்று மூத்த படைப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. கூடவே பழைய ஶங்கர விஜயங்களைப் பற்றியும் (புண்ய ஶ்லோக மஞ்சரி என்பது, பழைய ஶ்லோகங்களின் தேதி தொகுப்பு மட்டுமே). இந்த வரலாறு, சம கால ஆர்யபட்டா போன்ற அறிஞர்களின் (மேலே பார்க்கவும்) ஆதாரங்கள், காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதைச் சுற்றிலும் உள்ள கோவில்களின் ஆதாரங்கள், பல்வேறு புராதன சான்றுகள் போன்ற பல வெளிப்புற சான்றுகளாலும் உறுதி செய்யப்பட்டது.

காஞ்சி காமகோடி பீடம், பாரதத்தில் சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும் உலகம் முழுவதிலும் சமாதானத்தையும், நல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாத்து வைக்கவும் ஜகத்குரு என்னும் பட்டத்துக்கு பொருந்த தம்மை அர்ப்பணித்துள்ள ஆச்சார்யர்களின் புகழ்பெற்ற பரம்பரையை இன்னும் கொண்டுள்ளது. நல்ல விசுவாசத்துடனும் நேர்மையுடனும் சேகரிக்கப்பட்ட வரலாற்று விவரங்கள், இந்த ஆச்சார்யர்களின் பெருமைகளை சுட்டிக்காட்டும், தர்மத்தின் நித்திய பாதையில் பயணிக்க எங்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக அமையும்.

அடுத்த பதிவு முதல் ஆச்சாரியர்கள் பற்றிய தகவல்கள்: ஶ்ரீ கோவிந்த பகவத்பாதர் குறித்த விவரங்கள்:

#காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை -2
இந்த புண்ய ஸ்லோக மஞ்சரி ....விவரங்களையும் கிடைத்த அளவில் இது வழங்குகிறது.
எல்லா ஆச்சார்யர்களுக்கும் அனைத்து விவரங்களும் கிடைக்கவில்லை. மேலும் சில ஆச்சார்யர்களின் (உதாரணமாக 26 முதல் 30 ஆச்சார்யர்கள் போல)- அவர்களது தனித்துவமான செயல்களுக்கு எந்தக் குறிப்பும் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வரலாற்று விவரங்கள் கிடைத்தபடி அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றை உருவாக்கும் அல்லது இல்லாத விவரங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபடவில்லை என்பது தெளிவாக புலப்படுகிறது. காமகோடி பரம்பரை வரலாற்றின் வரலாற்றாளர்களின் நேர்மைக்கு இது ஒரு சான்று.
குரு ரத்னா மாலா:
பிரபலமான அவதூத யோகீஸ்வர ஶ்ரீ சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் குரு ரத்னா மாலாவை இயற்றினார். ஆதி குரு தக்‌ஷிணாமூர்த்தியிலிருந்து தொடங்கி, ஶ்ரீ ஶங்கர பகவத்பாதர் வரையிலான அத்வைத பரம்பரை குறித்தும், அதன் பின் காஞ்சி காமகோடி சர்வக்ஞ பீடத்தின் ஆச்சார்ய பரம்பரையின் 57 வது ஆச்சார்யர்கள் ஶ்ரீ பரமஶிவேந்திர ஸரஸ்வதி -2 - அவரது குரு வரையிலான ஆசார்ய பரம்பரை குறித்தும் துதிக்கும் பாடல்கள் அடங்கியது இந்நூல். திரு ஶ்ரீ சதாசிவ பிரம்மேந்திரரின் துணை சீடரும் ஶ்ரீ பரமஶிவேந்திரரின் சீடருமான 58 ஆவது ஆச்சார்யர் ஶ்ரீ ஆத்மபோதேந்திர ஸரஸ்வதி அவர்களது கோரிக்கையை ஏற்று எழுதியுள்ளதாக இந்த படைப்பின் கடைசி வசனம் வெளிப்படையாக கூறுகிறது.
இந்த படைப்பு பெரும்பாலும் பல்வேறு ஆச்சார்யர்களின் உயர்ந்த குணங்களைப் புகழ்ந்துகொண்டு, அவர்தம் தொடர்பான அக்கால வரலாற்று உண்மைகளை குறிப்பதாக உள்ளது. உதாரணமாக, வானியலாளர் ஆர்யபட்டா (பொது யுக ஆண்டு 476-550), 23 வது ஆச்சார்யர் ஶ்ரீ சச்சித்சுகேந்த்ர ஸரஸ்வதி (சித்தி: பொது யுக ஆண்டு 511) சமகாலத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது; 39 வது ஆச்சார்யரின் ஶ்ரீ சச்சித்விலஸேந்திர ஸரஸ்வதி (சித்தி: பொது யுக ஆண்டு 872) இன் கவிதை மற்றும் நாடக ஆசிரியரான ஆனந்த வர்தனா (பொது யுக ஆண்டு 820-890) முதலியன.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஶ்ரீ ஆதி ஶங்கரரின் தரிசனம் குறித்த அறிவுக்கு 'குரு ரத்ன மாலா' முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது. ஆச்சார்யரின் பரம்பரையில் இயற்றப்பட்ட 86 பாடல்களிலிருந்து, 21 பாடல்கள் அவரைப் பற்றி மட்டுமே உள்ளன, மேலும் அவருடைய அவதாரத்தில் முக்கிய நிகழ்வுகளான உபநயனம், சன்னியாசம், கோவிந்த பகவத்பாதரை குருவாக அடைதல், வியாசர் மற்றும் விஸ்வநாதரை காசியில் தரிசித்தல், குமாரில பட்டருடன் சந்திப்பு, மண்டன மிஸ்ரரை வெற்றி கொண்டது, கைலாசத்தில் ஸ்படிக லிங்கங்களை பெற்றுக்கொள்வது, திக்விஜயம், காஞ்சியை அடைதல், தேவி காமாஷியின் உக்ரமானவடிவத்தை சாந்திபடுத்துதல், மற்றும் அங்கு ஶ்ரீசக்ரத்தை ஸ்தாபித்தல், சர்வக்ஞபீடத்தில் ஏறுதல், காஞ்சிமடத்தை நிறுவுதல், மற்ற மடங்களை நிறுவி, இறுதியாக காஞ்சியில் சித்தியை அடைந்தல் ஆகியன குறிப்பிடப்படுகின்றன.
சுஷமா:
குரு ரத்னா மாலாவின் விளக்கவுரை சுஷமா.

#காஞ்சி_காமகோடி_ஆச்சார்ய_பீட_குரு_பரம்பரை -1

 ஶ்ரீ ரமண ஶர்மா ஆன்லைன் வலைதளத்தில் இருந்து தமிழாக்கம்.

-----
காமகோடி பீடம்

Image result for adi sankara images"

ஶ்ரீ ஆதி ஶங்கரரின் காலம் பாரம்பரியமாக பொ.ச.மு. 509-477 வரை நடைபெற்றதாக அறியப்படுகிறது. வரலாற்று புத்தகங்களில் பிரபலமாக அறியப்பட்டு இருப்பதற்கு மாறாக இது இருந்தாலும், பாரம்பரிய ஆதாரங்களுக்கு சரியான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான அறிஞர்கள் (பக்கத்தின் கீழே உள்ள குறிப்புகளைக் காண்க) இது ஶ்ரீ ஆதி ஶங்கரருக்கு முறையான தேதி என்று ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள்.
காஞ்சி காமகோடி ஆச்சார்யரின் பீடம் பொ.ச.மு.482 ஆம் ஆண்டில் ஶ்ரீ ஆதி ஶங்கரரால் நிறுவப்பட்டது. அதன்பிறகு, ஆச்சார்யர்களின் புகழ்பெற்ற சிஷ்ய பரம்பரை உள்ளது, அவர்களை குறித்து பல வரலாற்று விவரங்கள் மடத்தில் உள்ள பதிவுகளில் காணப்படுகின்றன. இப்போதைக்கு நான் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த விவரங்களின் ஒரு கலவையாக இந்த விவரங்களை பட்டியலிடுகிறேன். நான் இதே விஷயங்கள் குறித்து பின்னால் ஒரு மிக சிறந்த விரிவான வலைப்பக்கம் / தளத்தில் வழங்க முடியும் என நம்புகிறேன். இங்கே பதிவேற்றியுள்ள ஒரு சில PDF கோப்புகளை வாசகர்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறேன்.
நல்லது எது, எது நல்லது இல்லை; எது எது சரி, எது எது சரியில்லை என்பதைத் தெரிந்துகொள்வதில் ஆச்சார்யர்கள் நமக்கு மனதில் தூய்மையையும் விவேகத்தையும் தந்து அருள் புரியட்டும். வந்தே குரு பரம்பராம்.
காமகோடி ஆச்சார்யர்கள் சரித்திரத்தின் ஆதாரங்களின் மீது ஒரு கண்ணோட்டம்:
இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ள காமகோடி ஆச்சார்யர்களின் வரலாற்று விவரங்கள் பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அண்மைக்கால ஆச்சார்யர்களின் விவரங்கள் மடத்தின் பல்வேறு பதிவுகள் மற்றும் மடத்தின் பாரம்பரிய கணக்குகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன, முந்தைய ஆச்சார்யர்களின் விவரங்கள் மூன்று முக்கியமான உரை ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை புண்ய ஸ்லோக மஞ்ஜரி, குரு ரத்னா மாலா மற்றும் அதன் விரிவுரை சுஷமா.
புண்ய ஸ்லோக மஞ்சரி:
இந்த தொகுப்பு நூல் என்பது பல்வேறு ஆச்சார்யர்களைப் பற்றி பல்வேறு காலங்களில் எழுதப்பட்ட வசனங்களின் தொகுப்பாகும். இது பீடத்தின் 56 வது ஆச்சார்யரான ஶ்ரீ ஸதாஶிவ போதேந்திர ஸரஸ்வதி அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது. அவர் ஆரம்பத்திலேயே மற்றவர்கள் (பழைய ஆச்சார்யர்கள் குறித்து) புனைந்த பாடல்களும் சமீபத்திய ஆசார்யர்கள் குறித்து தாம் புனைந்த சில புதிய பாடல்களும், வேறு மூலங்களில் இருந்து தாம் சேகரிக்க முடிந்த விவரங்களும் அடங்கிய தொகுப்பு என்று தெளிவு படுத்திவிடுகிறார்.
இந்த புண்ய ஸ்லோக மஞ்சரி ஒவ்வொரு ஆச்சார்யருக்கும் இவற்றை குறிக்கிறது: யார் எவ்வளவு வருடங்கள் பீடாதிபதியாக இருந்தார், எந்த வருடத்தில் எந்த திதியில் சித்தி அடைந்தார்.(அதாவது அவர்களின் ஆராதனை திதி). அவர்களின் பெயர், அவர்களின் தந்தையின் / பெற்றோர் பெயர், போன்ற அவர்களது பூர்வாஶ்ரம (சன்னியாசத்திற்கு முந்தைய வாழ்க்கை) பற்றிய விவரங்களையும் கிடைத்த அளவில் இது வழங்குகிறது.