Pages

Friday, October 31, 2014

ஶிவம் - 8721_8760सतां गतये नमःஸதாம்ʼ க³தயே நம​:
सत्यायஸத்யாய
सत्यव्रतायஸத்யவ்ரதாய
सततस्तुतायஸததஸ்துதாய
सत्यज्ञानसुखायஸத்யக்³ஞானஸுகா²ய
सत्यसंभाषायஸத்யஸம்பா⁴ஷாய
सत्यवतेஸத்யவதே
सत्यपराक्रमायஸத்யபராக்ரமாய
सत्यधर्मपराक्रमायஸத்யத⁴ர்மபராக்ரமாய
सत्यधर्मपरायणायஸத்யத⁴ர்மபராயணாய
सत्यकीर्तयेஸத்யகீர்தயே
सत्यसंकल्पाय ஸத்யஸங்கல்பாய
सत्यवेधसेஸத்யவேத⁴ஸே
सत्यवाचेஸத்யவாசே
सत्यव्रतार्थसंतुष्टायஸத்யவ்ரதார்த² ஸந்துஷ்டாய
सत्यरूपिणेஸத்யரூபிணே
सत्यादिगुणसंभवायஸத்யாதி³கு³ண ஸம்ப⁴வாய
सत्यधिये ஸத்யதி⁴யே
सत्यपदायஸத்யபதா³ய
सत्यसंधाय नमः – ८७४०ஸத்யஸந்தா⁴ய நம​: – 8740
सत्येषाय नमःஸத்யேஷாய நம​:
सत्यचारित्रलक्षणायஸத்யசாரித்ரலக்ஷணாய
सत्यप्रत्ययायஸத்யப்ரத்யயாய
सत्यज्ञानप्रबोधिनेஸத்யஜ்ஞான ப்ரபோ³தி⁴னே
सत्यलोकनिवासिनेஸத்யலோக நிவாஸினே
सत्वादीपञ्चमन्त्रात्मकमन्त्राध्वनेஸத்வாதீ³ பஞ்சமந்த்ராத்மக மந்த்ரா த்⁴வனே
सत्यकीर्तिस्तंभकृतागमायஸத்ய கீர்திஸ்தம்ப⁴ க்ருʼதாக³மாய
सत्यव्रतमहात्यागिनेஸத்யவ்ரத மஹா த்யாகி³னே
सत्यसंगरायஸத்யஸங்க³ராய
सत्यवित्तमायஸத்யவித்தமாய
सत्यवाक्यायஸத்யவாக்யாய
सत्यचित्स्वभावायஸத்யசித் ஸ்வபா⁴வாய
सत्यज्ञानसुखात्मकायஸத்யஜ்ஞான ஸுகா²த்மகாய
सत्यज्ञानानन्दमयायஸத்ய ஜ்ஞானானந்த³ மயாய
सत्यधर्मिणेஸத்யத⁴ர்மிணே
सत्यप्रियायஸத்யப்ரியாய
सत्यप्रतिज्ञायஸத்யப்ரதிஜ்ஞாய
सत्यासत्यायஸத்யாஸத்யாய
सत्यलिङ्गायஸத்யலிங்கா³ய
सत्यवादिने नमः – ८७६०ஸத்யவாதி³னே நம​: – 8760

 

Thursday, October 30, 2014

ஶிவம் - 8681_8720सृगालरूपाय नमःஸ்ருʼகா³லரூபாய நம​:
संघुनिशायஸங்கு⁴னிஶாய
सुघोरायஸுகோ⁴ராய
सुघोषायஸுகோ⁴ஷாய
सच्चिदानन्दमूर्तयेஸச்சிதா³னந்த³ மூர்தயே
सच्चिदानन्दसिन्धवेஸச்சிதா³னந்த³ ஸிந்த⁴வே
सच्चिदानन्दसंपूर्णस्वरूपायஸச்சிதா³னந்த³ ஸம்பூர்ண ஸ்வரூபாய
संचितपापविनाशलिङ्गायஸஞ்சிதபாப வினாஶ லிங்கா³ய
संचितपापौघतिमिरसंहरनायஸஞ்சித பாபௌக⁴திமிர ஸம்ʼஹரனாய
संचारायஸஞ்சாராய
सुचरित्रायஸுசரித்ராய
सुचक्षुषेஸுசக்ஷுஷே
सुचित्रायஸுசித்ராய
सुचारुकेशायஸுசாருகேஶாய
स्वच्छायஸ்வச்சா²ய
स्वच्छन्दभैरवायஸ்வச்ச²ந்த³ பை⁴ரவாய
स्वच्छन्दायஸ்வச்ச²ந்தா³ய
स्वेच्छामन्त्रस्वरूपायஸ்வேச்சா² மந்த்ர ஸ்வரூபாய
सज्जनायஸஜ்ஜனாய
सज्जनानुरागाय नमः - ८७००ஸஜ்ஜனானு ராகா³ய நம​: - 8700
सज्यकार्मुकहस्ताय नमःஸஜ்யகார்முகஹஸ்தாய நம​:
सज्जनपरिपालकायஸஜ்ஜனபரிபாலகாய
सज्जनाश्रयायஸஜ்ஜனாஶ்ரயாய
सज्जनपूज्यायஸஜ்ஜனபூஜ்யாய
सज्जनपोषणायஸஜ்ஜனபோஷணாய
सज्जनानुरागायஸஜ்ஜனானுராகா³ய
सज्जनपालनायஸஜ்ஜனபாலனாய
सुजङ्घायஸுஜங்கா⁴ய
सुजातानन्तमहिम्नेஸுஜாதானந்தமஹிம்னே
सुज्ञेयायஸுஜ்ஞேயாய
सौजन्यनिलयायஸௌஜன்யநிலயாய
स्फटिकधवलांगायஸ்ப²டிகத⁴வலாங்கா³ய
स्फटिकचारुमूर्तयेஸ்ப²டிகசாருமூர்தயே
स्फटिकमालालङ्कृतवक्षसेஸ்ப²டிக மாலாலங்க்ருʼத வக்ஷஸே
स्फटिकजपमालाहस्तायஸ்ப²டிக ஜபமாலா ஹஸ்தாய
सटापटलभूमितायஸடாபடலபூ⁴மிதாய
स्थाणवेஸ்தா²ணவே
स्थाणुरूपायஸ்தா²ணுரூபாய
स्त्रीणाम्गिरिजायஸ்த்ரீணாம்கி³ரிஜாய
स्त्रैणस्त्रौम्याय नमः -८७२०ஸ்த்ரைணஸ்த்ரௌம்யாய நம​: -8720

 

Wednesday, October 29, 2014

ஶிவம் - 8641_8680
साङ्ख्याय नमःஸாங்க்²யாய நம​:
साङ्ख्ययोगायஸாங்க்²ய யோகா³ய
साङ्ख्यानां पुरुषात्मनेஸாங்க்²யானாம்ʼ புருஷாத்மனே
साङ्ख्यस्य प्रभवेஸாங்க்²யஸ்ய ப்ரப⁴வே
सुखकरायஸுக²கராய
सुखप्रदायஸுக²ப்ரதா³ய
सुखदुःखविवर्जितायஸுக²து³​:க² விவர்ஜிதாய
सुखसंस्थायஸுக²ஸம்ʼஸ்தா²ய
सुखनिधयेஸுக²நித⁴யே
सुखप्राप्त्येकहेतवेஸுக²ப்ராப்த்யேக ஹேதவே
सुखभावायஸுக²பா⁴வாய
सुखाधारायஸுகா²தா⁴ராய
सुखासक्तायஸுகா²ஸக்தாய
सुखासनायஸுகா²ஸனாய
सुखाजातायஸுகா²ஜாதாய
सुखासनादिपञ्चमूर्तिप्रतिपादकोर्ध्ववदनायஸுகா²ஸனாதி³ பஞ்ச மூர்தி ப்ரதிபாத³கோர்த்⁴வ வத³னாய
सौख्यस्य प्रभवेஸௌக்²யஸ்ய ப்ரப⁴வே
सौख्यप्रदायஸௌக்²யப்ரதா³ய
सगणायஸக³ணாய
सगरतनूजन्मसुकृतप्लाविजटाय नमः – ८६६०ஸக³ர தனூ ஜன்ம ஸுக்ருʼதப்லாவிஜடாய நம​: – 8660
सगुणनिर्गुणाय नमःஸகு³ண நிர்கு³ணாய நம​:
सगुणायஸகு³ணாய
संग्रहीत्रुभ्योஸங்க்³ரஹீத்ருப்⁴யோ
संग्रहायஸங்க்³ரஹாய
संग्रामविधिपूजितायஸங்க்³ராம விதி⁴ பூஜிதாய
स्वङ्गायஸ்வங்கா³ய
साङ्गवेदतुरङ्गोत्थहेषाक्लुप्तात्मनेஸாங்க³வேத³ துரங்கோ³த்த² ஹேஷாக்லுப்தாத்மனே
सुगुणायஸுகு³ணாய
सुगुणाकरायஸுகு³ணாகராய
सुगंधिदेहायஸுக³ந்தி⁴தே³ஹாய
सुगण्डमण्डलस्फुरत्प्रभाजितामृतांशवेஸுக³ண்ட³ மண்ட³ல ஸ்பு²ரத் ப்ரபா⁴ஜிதாம்ருʼதாம்'ஶவே
सुगतायஸுக³தாய
सुगन्धारायஸுக³ந்தா⁴ராய
सुगतीश्वरायஸுக³தீஶ்வராய
सुगन्धयेஸுக³ந்த⁴யே
सुगुणार्णवायஸுகு³ணார்ணவாய
सुगण्डायஸுக³ண்டா³ய
सुगीतिगायतेஸுகீ³தி கா³யதே
सुग्रीवायஸுக்³ரீவாய
सौगतानां विज्ञानाय नमः – ८६८०ஸௌக³தானாம்ʼ விஜ்ஞானாய நம​: – 8680

 

Monday, October 27, 2014

ஶிவம் - 8601_8640


ம்
सकलजनगेयाय नमःஸகலஜனகே³யாய நம​:
सकलसुरनुतायஸகல ஸுரனுதாய
सकललौकैकपालकायஸகல லௌகைக பாலகாய
सकलभुवनबन्धवेஸகல பு⁴வன ப³ந்த⁴வே
सकलाम्नायान्तसंचारिणेஸகலாம்நாயாந்த ஸஞ்சாரிணே
सकलेश्वरायஸகலேஶ்வராய
सकलेष्टदायஸகலேஷ்டதா³ய
सकलेप्सितदात्रेஸகலேப்ஸித தா³த்ரே
सकृत्प्रणतसंसारमहासागरतारकायஸக்ருʼத் ப்ரணத ஸம்ʼஸார மஹா ஸாக³ர தாரகாய
सकृत्प्रपन्नदौर्भाग्यच्छेदकायஸக்ருʼத் ப்ரபன்ன தௌ³ர்பா⁴க்³ய ச்சே²த³காய
सकामारयेஸகாமாரயே
सक्तायஸக்தாய
संकल्पायஸங்கல்பாய
संकर्षणायஸங்கர்ஷணாய
संकुकुमविलेपनायஸங்குகும விலேபனாய
संकेतकुलपालिनेஸங்கேத குல பாலினே
संकीर्णमन्दिरस्थायஸங்கீர்ண மந்தி³ரஸ்தா²ய
साकेतपुरवासिनेஸாகேதபுர வாஸினே
सिकत्यायஸிகத்யாய
सुकराय नमः – ८६२०ஸுகராய நம​: – 8620
सुकपोलाय नमःஸுகபோலாய நம​:
सुकन्यायஸுகன்யாய
सुकन्धरायஸுகந்த⁴ராய
सुकण्ठायஸுகண்டா²ய
सुकान्तयेஸுகாந்தயே
सुकीर्तयेஸுகீர்தயே
सुकेशायஸுகேஶாய
सुकुमाराय ஸுகுமாராய
सुकुमारमहापापहरायஸுகுமார மஹா பாப ஹராய
सुकलितहालाहलायஸுகலித ஹாலாஹலாய
सुकविविनुतायஸுகவிவினுதாய
सुकोमलपादपद्मायஸுகோமல பாத³ பத்³மாய
सुकृतराशयेஸுக்ருʼதராஶயே
सृकाविभ्योஸ்ருʼகாவிப்⁴யோ
सूक्तानांपौरुषसूक्तायஸூக்தானாம் பௌருஷ ஸூக்தாய
सैकताश्रायायஸைகதாஶ்ராயாய
सख्येஸக்²யே
संख्यायाःप्रभवेஸங்க்²யாயா​: ப்ரப⁴வே
संख्यासमापनायஸங்க்²யா ஸமாபனாய
साङ्ख्यप्रदाय नमः -८६४०ஸாங்க்²ய ப்ரதா³ய நம​: -8640


Friday, October 24, 2014

ஶிவம் - 8561_8600षोडशस्वरमात्रुकाय नमःஷோட³ஶஸ்வரமாத்ருகாய நம​:
षोडशाब्दवयोयुक्तदिव्याङ्गायஷோட³ஶாப்³த³ வயோயுக்த தி³வ்யாங்கா³ய
षोडशाधारनिलयायஷோட³ஶாதா⁴ர நிலயாய
षोडशात्मस्वरूपायஷோட³ஶாத்ம ஸ்வரூபாய
षोडशाब्दकलावासायஷோட³ஶாப்³த³ கலாவாஸாய
षोडशीकृतवज्राङ्गायஷோட³ஶீ க்ருʼத வஜ்ராங்கா³ய
षोडशेन्दुकालात्मकायஷோட³ஶேந்து³ காலாத்மகாய
षोढान्यासमनायஷோடா⁴ன்யா ஸமனாய
षण्मुखायஷண்முகா²ய
षण्मुखप्रीतायஷண்முக²ப்ரீதாய
षण्मुखजनकायஷண்முக²ஜனகாய
षण्वामपादनूपुरायஷண்வாமபாத³ நூபுராய
षष्टायஷஷ்டாய
षष्टिबालायஷஷ்டிபா³லாய
षष्टिदायஷஷ்டிதா³ய
षष्टिभागायஷஷ்டிபா⁴கா³ய
षष्टिजपपरायणायஷஷ்டிஜபபராயணாய
षष्टिनाथायஷஷ்டி நாதா²ய
षष्टिदोषहराय नमः – ८५७९ஷஷ்டிதோ³ஷஹராய நம​: – 8579
सकारस्य सरस्वती देवता | वाक्सिद्धौ विनियोगः |ஸகாரஸ்ய ஸரஸ்வதீ தே³வதா வாக்ஸித்³தௌ⁴ வினியோக³​:
सकाररूपाय नमःஸகாரரூபாய நம​:
सकलाय नमஸகலாய நம
सकलाधारायஸகலாதா⁴ராய
सकलागमपारगायஸகலாக³ம பாரகா³ய
सकलतत्वात्मकायஸகல தத்வாத்மகாய
सकललोकैककर्त्रेஸகலலோகைக கர்த்ரே
सकललोकैकसंहर्त्रेஸகலலோகைக ஸம்ʼஹர்த்ரே
सकललोकैकगुरवेஸகலலோகைக கு³ரவே
सकललोकैकसाक्षिनेஸகலலோகைக ஸாக்ஷினே
सकलनिगमगुह्यायஸகலநிக³ம கு³ஹ்யாய
सकलदेवान्ततारकायஸகல தே³வாந்த தாரகாய
सकललोकैकशङ्करायஸகலலோகைக ஶங்கராய
सकलनिष्कलायஸகல நிஷ்கலாய
सकलागममस्तकेषु संगोषितात्मविभावायஸகலாக³ம மஸ்தகேஷு ஸங்கோ³ஷிதாத்ம விபா⁴வாய
सकलदुःखमूलहन्त्रेஸகல து³​:க² மூலஹந்த்ரே
सकलाम्नायान्तवेद्यायஸகலாம் நாயாந்தவேத்³யாய
सकलकल्याणदायஸகலகல்யாணதா³ய
सकलाघसंघनिबर्हणायஸகலாக⁴ஸங்க⁴ நிப³ர்ஹணாய
सकलभुवनभूतभावितायஸகல பு⁴வன பூ⁴த பா⁴விதாய
सकलस्थमतयेஸகலஸ்த²மதயே
सकलमौनीज्ञेयाय नमः – ८६००ஸகலமௌனீஜ்ஞேயாய நம​: – 8600

 

Thursday, October 23, 2014

ஶிவம் - 8521_8560शिक्षिताखिलकामादिघातकाय नमःஶிக்ஷிதாகி²ல காமாதி³ கா⁴தகாய நம​:
शिक्षितान्धकदैतेय विक्रमाय नमः – ८५२२ஶிக்ஷிதாந்த⁴க தை³தேய விக்ரமாய நம​: – 8522
षकारस्य सूर्यो देवता धर्मकामार्थसिद्धौ विनियोगःஷகாரஸ்ய ஸூர்யோ தே³வதா த⁴ர்ம காமார்த² ஸித்³தௌ⁴ வினியோக³​:
षट्काराय नमःஷட்காராய நம​:
षट्कोणपीठमध्यस्थायஷட்கோணபீட² மத்⁴யஸ்தா²ய
षट्कृत्तिकासमाजस्थायஷட்க்ருʼத்திகாஸமாஜஸ்தா²ய
षट्कोटितीर्थचर्यायஷட்கோடி தீர்த² சர்யாய
षट्चक्रायஷட்சக்ராய
षट्चक्रायஷட்சக்ராய
षट्चक्रफणिभूषणायஷட்சக்ரப²ணி பூ⁴ஷணாய
षट्चक्रभेदनायஷட்சக்ர பே⁴த³னாய
षट्छक्तिपरिवारितायஷட்ச²க்தி பரிவாரிதாய
षट्छास्त्रार्थतत्वविहेஷட்சா²ஸ்த்ரார்த² தத்வவிஹே
षडध्वयागतत्परायஷட³த்⁴வயாக³ தத்பராய
षड्ऋथुकुसुमस्रग्विनेஷட்³ருʼது² குஸும ஸ்ரக்³வினே
षड्वर्गायஷட்³வர்கா³ய
षडक्षरायஷட³க்ஷராய
षड्गुणायஷட்³கு³ணாய
षडाधारायஷடா³தா⁴ராய
षड्विधात्मनेஷட்³விதா⁴த்மனே
षडाम्नायरहस्यज्ञायஷடா³ம்னாய ரஹஸ்யஜ்ஞாய
षडङ्गुलमहाह्रुतयाय नमः -८५४०ஷட³ங்கு³ல மஹா ஹ்ருதயாய நம​: -8540
षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमःஷட³த்⁴வத்⁴வாந்த வித்⁴வம்ʼஸினே நம​:
षडात्मिकायஷடா³த்மிகாய
षडाननपित्रेஷடா³னனபித்ரே
षड्विधाकारायஷட்³விதா⁴காராய
षडाधारनिवासकायஷடா³தா⁴ர நிவாஸகாய
षडाधारादिदैवतायஷடா³தா⁴ராதி³ தை³வதாய
षडूर्मिरहितायஷடூ³ர்மிரஹிதாய
षडूर्मिभयभेदकायஷடூ³ர்மி ப⁴யபே⁴த³காய
षड्विकाररहितायஷட்³விகார ரஹிதாய
षड्विम्शकायஷட்³விம்ஶகாய
षडैश्वर्यफलप्रदायஷடை³ஶ்வர்ய ப²ல ப்ரதா³ய
षड्वैरिवर्गविध्वंसिनेஷட்³வைரி வர்க³ வித்⁴வம்ʼஸினே
षड्भूमयेஷட்³பூ⁴மயே
षडध्वात्मनेஷட³த்⁴வாத்மனே
षडङ्गाङ्गायஷட³ங்கா³ங்கா³ய
षडङ्गादिपदक्रमायஷட³ங்கா³தி³பத³க்ரமாய
षडङ्गात्मनेஷட³ங்கா³த்மனே
षण्डायஶண்டா³ய
षडक्षरात्मनेஷட³க்ஷராத்மனே
षड्ग्रन्थिभेदिने नमः – ८५६०ஷட்³க்³ரந்தி² பே⁴தி³னே நம​: – 8560

 

Wednesday, October 22, 2014

ஶிவம் - 8481_8520शिशुपालविपक्षेन्द्राय नमःஶிஶுபாலவிபக்ஷேந்த்³ராய நம​:
शिशुत्वादिनिर्मुक्ताय ஶிஶுத்வாதி³ நிர்முக்தாய
श्रीशायஶ்ரீஶாய
श्रीशैलपतयेஶ்ரீஶைலபதயே
श्रीशैले मल्लिकार्जुनायஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுனாய
श्रीशैलवासायஶ்ரீஶைலவாஸாய
श्रीषिरर्तुप्रवर्तकायஶ்ரீஷிரர்து ப்ரவர்தகாய
शष्प्यायஶஷ்ப்யாய
शुष्क्यायஶுஷ்க்யாய
शिष्टेष्टदायஶிஷ்டேஷ்டதா³ய
शिष्टायஶிஷ்டாய
शिष्टाराध्यायஶிஷ்டாராத்⁴யாய
शिष्टाचारप्रवर्शकायஶிஷ்டாசார ப்ரதர்ஷகாய
शिष्टपोषणतत्परायஶிஷ்டபோஷண தத்பராய
शिष्टाभिलक्ष्यायஶிஷ்டாபி⁴ லக்ஷ்யாய
शिष्टाचारप्रियायஶிஷ்டாசாரப்ரியாய
शिष्टपूज्यायஶிஷ்டபூஜ்யாய
शिष्यान्तरनिवासायஶிஷ்யாந்தர நிவாஸாய
शिष्यानामकज्ञात्रात्मनेஶிஷ்யா நாமக ஜ்ஞாத்ராத்மனே
शेषस्तुत्याय नमः – ८५००ஶேஷ ஸ்துத்யாய நம​: – 8500
शेषवासुकीसंसेव्याय नमःஶேஷவாஸுகீ ஸம்ʼஸேவ்யாய நம​:
शेषदेवादिपुरुषायஶேஷ தே³வாதி³ புருஷாய
शेष्यशेषकलात्रयायஶேஷ்யஶேஷ கலாத்ரயாய
शेषसंज्ञितायஶேஷ ஸஞ்ஜ்ஞிதாய
श्रेष्ठायஶ்ரேஷ்டா²ய
शस्त्रायஶஸ்த்ராய
शस्त्रहारिनेஶஸ்த்ரஹாரினே
शस्त्रभृतां रामायஶஸ்த்ர ப்⁴ரு'தாம்ʼ ராமாய
श्वसतेஶ்வஸதே
शास्त्रायஶாஸ்த்ராய
शास्त्रे ஶாஸ்த்ரே
शास्त्रकरायஶாஸ்த்ரகராய
शास्त्रवित्तमायஶாஸ்த்ரவித்தமாய
शास्त्रनेत्रायஶாஸ்த்ர நேத்ராய
शास्त्रसंवेद्यायஶாஸ்த்ரஸம்ʼவேத்³யாய
शास्त्रतत्वज्ञायஶாஸ்த்ர தத்வஜ்ஞாய
श्रीसौम्यलक्षणायஶ்ரீஸௌம்ய லக்ஷணாய
श्रीहालास्यनिवासिनेஶ்ரீஹாலாஸ்ய நிவாஸினே
शाक्षरवामबाहवेஶாக்ஷர வாம பா³ஹவே
शिक्षितदानवाय नमःஶிக்ஷித தா³னவாய நம​:

 அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துகள்!

 

Tuesday, October 21, 2014

ஶிவம் - 8441_8480शैवलीलाय नमःஶைவலீலாய நம​:
शैवानां शिवरूपिणेஶைவானாம்ʼ ஶிவரூபிணே
शिवंकरनिजानंदसंपूर्णायஶிவங்கர நிஜானந்த³ ஸம்பூர்ணாய
शशधरशेखरायஶஶத⁴ர ஶேக²ராய
शशाङ्कशेखरायஶஶாங்கஶேக²ராய
शशाङ्कार्धमौलयेஶஶாங்கார்த⁴மௌலயே
शशाङ्कायஶஶாங்காய
शशिकोटिकान्तिजालायஶஶி கோடி காந்தி ஜாலாய
शशिखण्डशेखरायஶஶிக²ண்ட³ஶேக²ராய
शशिकलाभास्वत्किरीटज्वलायஶஶிகலா பா⁴ஸ்வத் கிரீட ஜ்வலாய
शशिशिखण्डिनेஶஶி ஶிக²ண்டி³னே
शशिप्रभायஶஶிப்ரபா⁴ய
शशिबिन्दवेஶஶிபி³ந்த³வே
शशिखण्डमौलयेஶஶிக²ண்ட³மௌலயே
शशिखण्डशिखण्डमण्डनायஶஶிக²ண்ட³ஶிக²ண்ட³மண்ட³னாய
शशिखण्डमण्डनायஶஶிக²ண்ட³மண்ட³னாய
श्मशानवासिनेஶ்மஶானவாஸினே
श्मशाननिलयायஶ்மஶான நிலயாய
श्मशानायஶ்மஶானாய
श्मशानरतिनित्याय नमः – ८४६०ஶ்மஶானரதி நித்யாய நம​: – 8460
श्मश्रुकर्षणाय नमःஶ்மஶ்ரு கர்ஷணாய நம​:
शस्वद्बहिर्भूतनिरस्तपरिच्छेदकायஶஸ்வத்³ ப³ஹிர்பூ⁴த நிரஸ்த பரிச்சே²த³காய
शाश्वत्प्रसन्नवदनायஶாஶ்வத் ப்ரஸன்ன வத³னாய
शशाङ्काङ्कितशेखरायஶஶாங்காங்கித ஶேக²ராய
शाश्वतायஶாஶ்வதாய
शाश्वताकाराय ஶாஶ்வதாகாராய
शाश्वतैश्वर्यविभवसंयुतायஶாஶ்வதைஶ்வர்ய விப⁴வ ஸம்ʼயுதாய
शाश्वतनिजाभासायஶாஶ்வத நிஜாபா⁴ஸாய
शास्वतैश्वर्यायஶாஸ்வதைஶ்வர்யாய
शास्वतैश्वर्यविभवायஶாஸ்வதைஶ்வர்ய விப⁴வாய
शास्वतस्थानवासिनेஶாஸ்வத ஸ்தா²னவாஸினே
शास्वतिकालयायஶாஸ்வதிகாலயாய
शास्वतधर्मगोप्त्रेஶாஸ்வத த⁴ர்மகோ³ப்த்ரே
शास्वतिकाकारायஶாஸ்வதிகாகாராய
शाश्वतैश्वर्यबंधुरायஶாஶ்வதைஶ்வர்ய ப³ந்து⁴ராய
शिशिरात्मकायஶிஶிராத்மகாய
शिशिरायஶிஶிராய
शिशवेஶிஶவே
शिशिराम्शुकरोल्लासिकिरीटायஶிஶிராம்ஶுகரோல்லாஸி கிரீடாய
शिशिरांशुकलाधराय नमः – ८४८०ஶிஶிராம்ʼஶுகலா த⁴ராய நம​: – 8480