Pages

Friday, January 31, 2014

ஶிவன் 1241- 1280


कपालवते கபாலவதே
कपिलाय கபிலாய
कपीशाय கபீஶாய
कपाल-दण्डपाशाग्नि-चर्माङ्कुशधराय கபால-த³ண்ட³பாஶாக்³னி-சர்மாங்குஶத⁴ராய
कम्पाय கம்பாய
कपाल मालिने கபால மாலினே
कपाल पाणये கபால பாணயே
कपये கபயே
कपालमाला कलिताय கபாலமாலா கலிதாய
कपाल धारिणे கபால தா⁴ரிணே
कापालिने காபாலினே
कापालि-व्रताय காபாலி-வ்ரதாய
कूपाय கூபாய
कूप्याय கூப்யாய
क्रुपाकटाक्षधोरणी-निरुद्ध-दुर्धरापदे க்ருபாகடாக்ஷதோ⁴ரணீ-நிருத்³த⁴-து³ர்த⁴ராபதே³
क्रुपानिधये க்ருபானித⁴யே
क्रुपासागराय க்ருபாஸாக³ராய
क्रुपारसाय க்ருபாரஸாய
क्रुपाकराय க்ருபாகராய
क्रुपावारांनिधये - १२६०க்ருபாவாராம்ʼனித⁴யே - 1260
कबलीक्रुत संसाराय கப³லீக்ருத ஸம்ʼஸாராய
कम्बु कण्ठाय கம்பு³ கண்டா²ய
कम्बुकण्ठ लसन्नैल्याय கம்பு³கண்ட² லஸன்னைல்யாய
कुबेर बन्धवे குபே³ர ப³ந்த⁴வே
कुबेर मित्राय குபே³ர மித்ராய
कमलासनार्चिताय கமலாஸனார்சிதாய
कमलेक्षणाय கமலேக்ஷணாய
कमनीय कराम्बुजाय கமனீய கராம்பு³ஜாய
कमण्डलुधराय கமண்ட³லுத⁴ராய
कमठीकर्पराकारप्रपदाय கமடீ²கர்பராகாரப்ரபதா³ய
कमल हस्ताय கமல ஹஸ்தாய
कमल-प्रियाय கமல-ப்ரியாய
कमलासन कालग्नये கமலாஸன காலக்³னயே
कमलासन पूजिताय கமலாஸன பூஜிதாய
कमला-भारतीन्द्राणि-सेविताय கமலா-பா⁴ரதீந்த்³ராணி-ஸேவிதாய
कमयित्रे கமயித்ரே
कमलासन-संस्तुत्याय கமலாஸன-ஸம்ʼஸ்துத்யாய
कमनीय-गुणाकराय கமனீய-கு³ணாகராய
कमनीय-कायाय கமனீய-காயாய
कमल कान्तये - १२८०கமல காந்தயே - 1280

 

Thursday, January 30, 2014

ஶிவன் 1201-1240कद्रुद्राय नम: கத்³ருத்³ராய நம:
कदम्ब-कुंकुमद्रव-प्रलिप्त-दिग्वधू-मुखाय கத³ம்ப³-குங்குமத்³ரவ-ப்ரலிப்த-தி³க்³வதூ⁴-முகா²ய
कदम्ब-काननाध्यक्षाय கத³ம்ப³-கானனாத்⁴யக்ஷாய
कद्रवे கத்³ரவே
कदम्ब-काननाधीशाय கத³ம்ப³-கானனாதீ⁴ஶாய
कदम्ब-कान्त-कान्तार-कल्पितेन्द्र-विमानगाय கத³ம்ப³-காந்த-காந்தார-கல்பிதேந்த்³ர-விமானகா³ய
कदम्ब-सुन्दराय கத³ம்ப³-ஸுந்த³ராய
कादम्ब-कानन-निवास-कुतूहलाय காத³ம்ப³-கானன-நிவாஸ-குதூஹலாய
कुन्द-दन्ताय குந்த³-த³ந்தாய
कुन्देन्दु-सद्रुश-प्रभाय குந்தே³ந்து³-ஸத்³ருஶ-ப்ரபா⁴ய
कुन्देन्दु-शंक-पाण्डुरङ्गाय குந்தே³ந்து³-ஶங்க-பாண்டு³ரங்கா³ய
कुन्देन्दु- शंख-स्फटिकाभ-हासाय குந்தே³ந்து³- ஶங்க²-ஸ்ப²டிகாப⁴-ஹாஸாய
कोदण्डिने கோத³ண்டி³னே
कन्धराभागे जलधर-नीलाय கந்த⁴ராபா⁴கே³ ஜலத⁴ர-நீலாய
कन्धरायामसिताय கந்த⁴ராயாமஸிதாய
कुघ्रेशानाय குக்⁴ரேஶானாய
क्रोधाय க்ரோதா⁴ய
क्रोधविदे க்ரோத⁴விதே³
क्रोधनाय க்ரோத⁴னாய
क्रोधि-जनभिदे - १२२०க்ரோதி⁴-ஜனபி⁴தே³ - 1220
क्रोधरूपद्रुहे க்ரோத⁴ரூபத்³ருஹே
क्रोधघ्ने க்ரோத⁴க்⁴னே
क्रोधिजन क्रोधपराय க்ரோதி⁴ஜன க்ரோத⁴பராய
क्रोधागाराय க்ரோதா⁴கா³ராய
कनकोड्याण-बन्धवते கனகோட்³யாண-ப³ந்த⁴வதே
कनकाय கனகாய
कनकगिरिशरासनाय கனககி³ரிஶராஸனாய
कनकाङ्गद-हाराय கனகாங்க³த³-ஹாராய
कनकलिङ्गाय கனகலிங்கா³ய
कनकमालाधराय கனகமாலாத⁴ராய
कनिष्ठाय கனிஷ்டா²ய
कनकमहामणि भूषिताङ्गाय கனகமஹாமணி பூ⁴ஷிதாங்கா³ய
केनचिदनाव्रुताय கேனசித³னாவ்ருதாய
कन्यका-नगरी-नाथाय கன்யகா-நக³ரீ-நாதா²ய
कपर्दिने கபர்தி³னே
कपाल मालाधराय கபால மாலாத⁴ராய
कपालिने கபாலினே
कपालमालिकाधराय கபாலமாலிகாத⁴ராய
कपिलाचार्याय கபிலாசார்யாய
कपिलश्मश्रवे – १२४०கபிலஶ்மஶ்ரவே – 1240

 

Wednesday, January 29, 2014

ஶிவன் 1161 - 1200
क्रीडते க்ரீட³தே
क्रीडयित्रे க்ரீட³யித்ரே
क्रोड-श्रुङ्गधराय க்ரோட³-ஶ்ருங்க³த⁴ராய
कणत्तुल-कोटि-मनोहरांघ्रि-कमलाय கணத்துல-கோடி-மனோஹராங்க்⁴ரி-கமலாய
कणादाय கணாதா³ய
कणन्नूपुर-युग्माय கணன்னூபுர-யுக்³மாய
कान्ति-शिवाय காந்தி-ஶிவாய
कान्तार्ध-कमनीयाङ्गाय காந்தார்த⁴-கமனீயாங்கா³ய
कान्ताय காந்தாய
कान्तार्धभाग-कमनीय-कलेवराय காந்தார்த⁴பா⁴க³-கமனீய-கலேவராய
कान्त्या कनकाद्रिनिभाय காந்த்யா கனகாத்³ரினிபா⁴ய
कात्यायनाय காத்யாயனாய
कात्यायनी-सेविताय காத்யாயனீ-ஸேவிதாய
कान्तरूपाय காந்தரூபாய
क्रुत-कंकण-भोगीन्द्राय க்ருத-கங்கண-போ⁴கீ³ந்த்³ராய
क्रुतागमाय க்ருதாக³மாய
क्रुत्तिवाससे க்ருத்திவாஸஸே
क्रुतग्याय க்ருதக்³யாய
क्रुत्तिभूषणाय க்ருத்திபூ⁴ஷணாய
क्रुतानन्दाय - ११८० க்ருதானந்தா³ய - 1180
क्रुताय க்ருதாய
क्रुत्ति-सुन्दराय க்ருத்தி-ஸுந்த³ராய
क्रुतान्ताय க்ருதாந்தாய
क्रुतादि-भेदकालाय க்ருதாதி³-பே⁴த³காலாய
क्रुतये க்ருதயே
क्रुत-क्रुत्यात्मने க்ருத-க்ருத்யாத்மனே
क्रुत-क्रुत्याय க்ருத-க்ருத்யாய
क्रुत्यविदे க்ருத்யவிதே³
क्रुत्य-विच्छ्रेष्ठाय க்ருத்ய-விச்ச்²ரேஷ்டா²ய
क्रुतग्य-प्रियतमाय க்ருதக்³ய-ப்ரியதமாய
क्रुतान्तक-महादर्प-नाशकाय க்ருதாந்தக-மஹாத³ர்ப-நாஶகாய
क्रुत्या-वसनवते க்ருத்யா-வஸனவதே
क्रुत-मनोभव-भंगाय க்ருத-மனோப⁴வ-ப⁴ங்கா³ய
क्रुत्स्नवीताय க்ருத்ஸ்னவீதாய
केतवे கேதவே
केतुमालिने கேதுமாலினே
केतुमते கேதுமதே
क्रुतुध्वंसिने க்ருதுத்⁴வம்ʼஸினே
कदलीकाण्ड-सौभाग्य-जितजंघोरु-शोभिताय கத³லீகாண்ட³-ஸௌபா⁴க்³ய-ஜிதஜங்கோ⁴ரு-ஶோபி⁴தாய
कदम्ब-वनवासिने - १२००கத³ம்ப³-வனவாஸினே - 1200


 

Tuesday, January 28, 2014

ஶிவன் 1121 -1160
अ: इत्यक्षरस्य ब्रह्मविष्ण्वीशा देवता | म्रुत्युनाशे विनियोग: அ: இத்யக்ஷரஸ்ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶா தே³வதா | ம்ருத்யுனாஶே வினியோக³:
अ: वर्णान्वितरायते नम: ११२१அ: வர்ணான் விதராயதே நம: 1121
ककारस्य परमात्मा देवता | रजोगुण निवर्तने विनियोग: ககாரஸ்ய பரமாத்மா தே³வதா | ரஜோகு³ண நிவர்தனே வினியோக³:
कङ्कणीक्रुत वासुकये नम: கங்கணீக்ருத வாஸுகயே நம:
ककुभाय ககுபா⁴ய
कंकाय கங்காய
कंकरूपाय கங்கரூபாய
कंकणीक्रुत पन्नगाय கங்கணீக்ருத பன்னகா³ய
ककुद्मते ககுத்³மதே
कंकाल वेशाय கங்கால வேஶாய
कंकपर्दाय கங்க பர்தா³ய
कंकालधारिणे கங்கால தா⁴ரிணே
ककुद्भिने ககுத்³பி⁴னே
कंकराय கங்கராய
कंकालाय கங்காலாய
कंकवये கங்கவயே
कुक्कुट वाहनाय குக்குட வாஹனாய
काञ्चनच्छधये காஞ்சனச்ச²த⁴யே
काञ्चनमालाधराय காஞ்சனமாலாத⁴ராய
कुचकुंकुम चन्दनलेपित लिङ्गाय குசகுங்கும சந்த³னலேபித லிங்கா³ய
कूजत्किंकिणीकाय கூஜத்கிங்கிணீகாய
कंजाक्षाय - ११४०கஞ்ஜாக்ஷாய - 1140
कटिसूत्रिक्रुताहये கடிஸூத்ரிக்ருதாஹயே
कट्याय கட்யாய
काट्याय காட்யாய
कटाक्षोत्यहुत भुग्दग्ध भौतिकाय கடாக்ஷோத்யஹுத பு⁴க்³த³க்³த⁴ பௌ⁴திகாய
कुतुम्बिने குதும்பி³னே
कूटस्थाय கூடஸ்தா²ய
कूटस्थ चैतन्याय கூடஸ்த² சைதன்யாய
कोटिकन्दर्प लावण्य स्वरूपाय கோடிகந்த³ர்ப லாவண்ய ஸ்வரூபாய
कोटिसूर्य प्रकाशाय கோடிஸூர்ய ப்ரகாஶாய
कोटिमन्मथ सौन्दर्यनिधये கோடிமன்மத² ஸௌந்த³ர்யனித⁴யே
कोटिसूर्य प्रतीकाशाय கோடிஸூர்ய ப்ரதீகாஶாய
कोटिकन्दर्प संकाशाय கோடிகந்த³ர்ப ஸங்காஶாய
कठोराय கடோ²ராய
कठोराङ्गाय கடோ²ராங்கா³ய
कठोर जनदाहकाय கடோ²ர ஜனதா³ஹகாய
कुठारध्रुतपाणये குடா²ர த்⁴ருத பாணயே
कुण्डलिने குண்ட³லினே
कुण्डली-नाम-कलया-दिव्यापारत्रय-शुद्धाध्व-जनन्यात्मने குண்ட³லீ-நாம-கலயா-தி³வ்யாபாரத்ரய-ஶுத்³தா⁴த்⁴வ-ஜனன்யாத்மனே
कुण्डलीशाय குண்ட³லீஶாய
कुण्डलि-मध्यवासिने - ११६०குண்ட³லி-மத்⁴யவாஸினே - 1160

 

Monday, January 27, 2014

ஶிவன் 1081 -1120
अंतस्सत्व गुणोभ्दासि शुद्धस्फटिक विग्रहाय அந்தஸ்ஸத்வ கு³ணோப்⁴தா³ஸி ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிக விக்³ரஹாய
अंतक वरप्रदाय அந்தக வரப்ரதா³ய
अंतकाय அந்தகாய
अंतर्हिताय அந்தர்ஹிதாய
अंतर्यामिणे அந்தர்யாமிணே
अंत्य कालाधिपतये அந்த்ய காலாதி⁴பதயே
अंतरात्मने அந்தராத்மனே
अंतकांतक्रुते அந்தகாந்தக்ருதே
अंताय அந்தாய
अंतकराय அந்தகராய
अंतकारिणे அந்தகாரிணே
अंतरिक्षाय அந்தரிக்ஷாய
अंतर्हितात्मने அந்தர்ஹிதாத்மனே
अंधकासुर सूदनाय அந்த⁴காஸுர ஸூத³னாய
अंधकारये அந்த⁴காரயே
अंधसस्पते அந்த⁴ஸஸ்பதே
अंधकासुर हन्त्रे அந்த⁴காஸுர ஹந்த்ரே
अंधकान्तकाय அந்த⁴காந்தகாய
अंधकघातिने அந்த⁴ககா⁴தினே
अंधकासुर संहर्त्रे नम: - ११००அந்த⁴காஸுர ஸம்ʼஹர்த்ரே நம: - 1100
अंधकरिपवे नम: அந்த⁴கரிபவே நம:
अंधकासुर भञ्जनाय அந்த⁴காஸுர ப⁴ஞ்ஜனாய
अंधकारि निषूदनाय அந்த⁴காரி நிஷூத³னாய
अंबर वासाय அம்ப³ர வாஸாய
अंबिकानाथाय அம்பி³கானாதா²ய
अंबिकाधिपतये அம்பி³காதி⁴பதயே
अंबिकार्ध शरीरिणे அம்பி³கார்த⁴ ஶரீரிணே
अंबरवाससे அம்ப³ரவாஸஸே
अंबाया: परमेशाय அம்பா³யா: பரமேஶாய
अंबिकापतये அம்பி³காபதயே
अंबिकाभर्त्रे அம்பி³காப⁴ர்த்ரே
अंबरकेशाय அம்ப³ரகேஶாய
अंबराङ्गाय அம்ப³ராங்கா³ய
अंबुजालाय அம்பு³ஜாலாய
अंभसांपतये அம்ப⁴ஸாம்பதயே
अंभोज नयनाय அம்போ⁴ஜ நயனாய
अंभसे அம்ப⁴ஸே
अंभोनिधये அம்போ⁴னித⁴யே
अंशवे அம்ʼஶவே
अंशुकागम पृष्ठाय नम: - ११२०அம்ʼஶுகாக³ம ப்ருʼஷ்டா²ய நம: - 1120 

Friday, January 24, 2014

ஶிவன் 1041 -1080ओंकार मणिदीपार्चिषे ஓங்கார மணிதீ³பார்சிஷே
ओंकार व्रुषवाहनाय ஓங்கார வ்ருஷவாஹனாய
ओघाय ஓகா⁴ய
ओजस्विने ஓஜஸ்வினே
ओजस्तेजोद्युतिधराय ஓஜஸ்தேஜோத்³யுதித⁴ராய
ओं नंबीज जपप्रीताय ஓம்ʼ நம்பீ³ஜ ஜபப்ரீதாய
ओं नम: पदवाच्यकाय ஓம்ʼ நம: பத³வாச்யகாய
ओं पदस्तव्याय ஓம்ʼ பத³ஸ்தவ்யாய
ओं पदातीतवस्त्वंशाय ஓம்ʼ பதா³தீதவஸ்த்வம்ʼஶாய
ओं पदप्रियाय ஓம்ʼ பத³ப்ரியாய
ओमित्येकाक्षरात्पराय ஓமித்யேகாக்ஷராத்பராய
ओं ओं भं गं स्वरूपकाय ஓம்ʼ ஓம்ʼ ப⁴ம்ʼ க³ம்ʼ ஸ்வரூபகாய
ओं अद्भ्यो ஓம்ʼ அத்³ப்⁴யோ
ओं नभोमहसे ஓம்ʼ நபோ⁴மஹஸே
ओमादये ஓமாத³யே
ओं भूमये ஓம்ʼ பூ⁴மயே
ओं यं बीजजपाराध्याय ஓம்ʼ யம்ʼ பீ³ஜஜபாராத்⁴யாய
ओं रुं द्रां बीज तत्पराय ஓம்ʼ ரும்ʼ த்³ராம்ʼ பீ³ஜ தத்பராய
ओं वह्नि रूपाय ஓம்ʼ வஹ்னி ரூபாய
ओं वायवे नमः १०६०ஓம்ʼ வாயவே நம​: 1060
ओमीशाय ஓமீஶாய
ओं वन्द्याय ஓம்ʼ வந்த்³யாய
ओं वं तें बीजसुलभाय ஓம்ʼ வம்ʼ தேம்ʼ பீ³ஜஸுலபா⁴ய
ओं वरजपित्रे ஓம்ʼ வரஜபித்ரே
ओं शिवायेति संजप्याय ஓம்ʼ ஶிவாயேதி ஸஞ்ஜப்யாய
ओषधि प्रभवे ஓஷதி⁴ ப்ரப⁴வே
ओषधीशाय नम: १०६७ஓஷதீ⁴ஶாய நம: 1067
औकारस्य सुब्रह्मण्यो देवता | राजवश्यार्थे विनियोग: | ஔகாரஸ்ய ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா | ராஜவஶ்யார்தே² வினியோக³: |
औकाराय नम: ஔகாராய நம:
ओंकारेश्वर पूजिताय नम: - १०६९ஓங்காரேஶ்வர பூஜிதாய நம: - 1069
अंकारस्य परमात्मा देवता | हस्तिवश्यार्थे विनियोग: |அங்காரஸ்ய பரமாத்மா தே³வதா | ஹஸ்திவஶ்யார்தே² வினியோக³: |
अंकाराय नम: அங்காராய நம:
अंकितोत्तम वर्णाय அங்கிதோத்தம வர்ணாய
अंग लुब्धाय அங்க³ லுப்³தா⁴ய
अंगाय அங்கா³ய
अंगुष्ठशिरसा लंकानाथ दर्पहराय அங்கு³ஷ்ட²ஶிரஸா லங்கானாத² த³ர்பஹராய
अंगिरसे அங்கி³ரஸே
अंगहारिणे அங்க³ஹாரிணே
अंतकान्तकाय அந்தகாந்தகாய
अंतक हर्त्रे அந்தக ஹர்த்ரே
अंत:स्याय அந்த:ஸ்யாய
अंतरिक्ष स्वरूपाय - १०८०அந்தரிக்ஷ ஸ்வரூபாய - 1080