Pages

Tuesday, December 31, 2013

ஶிவன் 281 - 300अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनियामकाय नमःஅனந்தகோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³ நியாமகாய நம​:
अनङ्गमदापहारिणेஅனங்க³ மதா³ப ஹாரிணே
अनेकगुण स्वरूपायஅனேக கு³ண ஸ்வரூபாய
अनन्तकान्ति संपन्नायஅனந்தகாந்தி ஸம்பன்னாய
अनाकुल मङ्गलायஅனாகுல மங்க³லாய
अनुपम विग्रहायஅனுபம விக்³ரஹாய
अनाधारायஅனாதா⁴ராய
अनन्तानन्द बोघाम्बुनिधयेஅனந்தானந்த³ போ³கா⁴ம்பு³ நித⁴யே
अनर्घ्य फलदात्रेஅனர்க்⁴ய ப²ல தா³த்ரே
अनाथनाथात्मनेஅநாத² நாதா²த்மனே
अनेक शर्मदायஅனேக ஶர்மதா³ய
अनिलभुङ्नाथवलयायஅனில பு⁴ங்னாத²வலயாய
अनाकारायஅனாகாராய
अनन्जनायஅனன்ஜனாய
अन्नानांपतयेஅன்னானாம் பதயே
अनुपमरूपायஅனுபமரூபாய
अनलरोचिषेஅனல ரோசிஷே
अनन्तगुणाभिरामायஅனந் தகு³ணாபி⁴ ராமாய
अनात्मनेஅனாத்மனே
अनाथ रक्षकाय नमः – ३००அனாத² ரக்ஷகாய நம​: – 300

  

Monday, December 30, 2013

ஶிவன் 261 -280अनादि बोधशक्ति शिखाय नमःஅனாதி³ போ³த⁴ ஶக்தி ஶிகா²ய நம​:
अनन्तशक्त्यस्त्रायஅனந்த ஶக்த்யஸ்த்ராய
अनलागमलोचनायஅனலாக³ம லோசனாய
अनेकायஅனேகாய
अनिलान्तकायஅனிலாந்தகாய
अनामरूपायஅனாம ரூபாய
अनिष्टायஅனிஷ்டாய
अनिष्टरूपायஅனிஷ்ட ரூபாய
अनिष्टदायकायஅனிஷ்ட தா³யகாய
अनिष्टग्नेஅனிஷ்டக்³னே
अनामयायஅனாமயாய
अनवरत करुणायஅனவரத கருணாய
अनर्थ रूपायஅனர்த² ரூபாய
अनन्तरूपधृतेஅனந்த ரூபத்⁴ருʼதே
अनन्तवरदायஅனந்த வரதா³ய
अनसूयाप्रियम्वदायஅனஸூயா ப்ரியம் வதா³ய
अनन्तविक्रमायஅனந்தவிக்ரமாய
अनन्तमहिम्नेஅனந்தமஹிம்னே
अनाथनाथायஅனாத²னாதா²ய
अनादिशक्तिधाम्ने नमः – २८०அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே நம​: – 280

 

Saturday, December 28, 2013

ஶிவன் 241 - 260अनन्त करुणाय नमःஅனந்த கருணாய நம​:
अनित्य रूपायஅனித்ய ரூபாய
अनादिमूल हीनायஅனாதி³மூல ஹீனாய
अनादिमल संसाररोगवैद्यायஅனாதி³மல ஸம்ʼஸார ரோக³ வைத்³யாய
अनन्त तेजसेஅனந்த தேஜஸே
अनन्त जगज्जन्मत्रान संहारकारणायஅனந்த ஜக³ஜ் ஜன்மத்ரான ஸம்ʼஹார காரணாய
अनन्त योगायஅனந்த யோகா³ய
अनादिमतेஅனாதி³மதே
अनेक रूपायஅனேக ரூபாய
अनन्तशक्त्येஅனந்த ஶக்த்யே
अनादि नित्य मूर्तयेஅனாதி³ நித்ய மூர்தயே
अनाहतायஅனாஹதாய
अनाश्रितायஅனாஶ்ரிதாய
अनित्यनित्यमासायஅனித்யநித்யமாஸாய
अनिर्देश्य वयोरूपायஅனிர்தே³ஶ்ய வயோரூபாய
अनुपमायஅனுபமாய
अनन्त सोम सूर्याग्नि मण्डल प्रतिमप्रभायஅனந்த ஸோம ஸூர்யாக்³னி மண்ட³ல ப்ரதிம ப்ரபா⁴ய
अनत कल्याण गुणशालिनेஅனத கல்யாண கு³ணஶாலினே
अनन्त करुणायஅனந்த கருணாய
अनुगाय नमः – २६०அனுகா³ய நம​: – 260

 

ஶிவன் 241 -160अनन्त करुणाय नमःஅனந்த கருணாய நம​:
अनित्य रूपायஅனித்ய ரூபாய
अनादिमूल हीनायஅனாதி³மூல ஹீனாய
अनादिमल संसाररोगवैद्यायஅனாதி³மல ஸம்ʼஸார ரோக³ வைத்³யாய
अनन्त तेजसेஅனந்த தேஜஸே
अनन्त जगज्जन्मत्रान संहारकारणायஅனந்த ஜக³ஜ் ஜன்மத்ரான ஸம்ʼஹார காரணாய
अनन्त योगायஅனந்த யோகா³ய
अनादिमतेஅனாதி³மதே
अनेक रूपायஅனேக ரூபாய
अनन्तशक्त्येஅனந்த ஶக்த்யே
अनादि नित्य मूर्तयेஅனாதி³ நித்ய மூர்தயே
अनाहतायஅனாஹதாய
अनाश्रितायஅனாஶ்ரிதாய
अनित्यनित्यमासायஅனித்யநித்யமாஸாய
अनिर्देश्य वयोरूपायஅனிர்தே³ஶ்ய வயோரூபாய
अनुपमायஅனுபமாய
अनन्त सोम सूर्याग्नि मण्डल प्रतिमप्रभायஅனந்த ஸோம ஸூர்யாக்³னி மண்ட³ல ப்ரதிம ப்ரபா⁴ய
अनत कल्याण गुणशालिनेஅனத கல்யாண கு³ணஶாலினே
अनन्त करुणायஅனந்த கருணாய
अनुगाय नमः – २६०அனுகா³ய நம​: – 260

 

Friday, December 27, 2013

ஶிவன் 221 -240
अनावेक्ष्याय नमःஅனாவேக்ஷ்யாய நம​:
अनन्तवीर्यायஅனந்தவீர்யாய
अनन्तमायिनेஅனந்தமாயினே
अनादि निधनायஅனாதி³ நித⁴னாய
अनन्त रूपिणेஅனந்த ரூபிணே
अन्नानांपतयेஅன்னானாம் பதயே
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकायஅனந்தகோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³ நாயகாய
अनुपमेशायஅனுபமேஶாய
अनित्यनित्यरूपायஅனித்யநித்ய ரூபாய
अनवद्यायஅனவத்³யாய
अनावृतायஅனாவ்ருʼதாய
अनाद्यतीतायஅனாத்³ய தீதாய
अनेकरत्नमाणिक्य सुधाधारायஅனேக ரத்ன மாணிக்ய ஸுதா⁴தா⁴ராய
अनेककोटि शीतांशुप्रकाशायஅனேக கோடி ஶீதாம்ʼஶுப்ரகாஶாய
अनन्तवेदवेदान्त सुवेद्यायஅனந்தவேத³ வேதா³ந்த ஸுவேத்³யாய
अनेककोटि ब्रह्माण्डाधारकायஅனேககோடி ப்³ரஹ்மாண்டா³தா⁴ரகாய
अनन्तानन्दबोधाम्बुनिधिस्थायஅனந்தானந்த³ போ³தா⁴ம்பு³னிதி⁴ஸ்தா²ய
अनुपम महासौख्य पदस्थायஅனுபம மஹா ஸௌக்²ய பத³ஸ்தா²ய
अनित्य देह विभ्रान्ति भञ्जकायஅனித்ய தே³ஹ விப்⁴ராந்தி ப⁴ஞ்ஜகாய
अनिन्द्रियाय नमः – २४०அனிந்த்³ரியாய நம​: – 240

 

Thursday, December 26, 2013

ஶிவன் 201- 220अनन्तपादाय नमःஅனந்த பாதா³ய நம​:
अनन्तलोचनायஅனந்த லோசனாய
अनन्तबाहवेஅனந்த பா³ஹவே
अनन्तमूर्ध्नेஅனந்த மூர்த்⁴னே
अनन्तमूर्तयेஅனந்த மூர்தயே
अनागतलिङ्गायஅனாக³த லிங்கா³ய
अन्नराजायஅன்னராஜாய
अनणवेஅனணவே
अनन्तविग्रहाय அனந்த விக்³ரஹாய
अनन्यघ्नेஅனன்யக்⁴னே
अनाध्यार्यஅனாத்⁴யார்ய
अनुग्रायஅனுக்³ராய
अनर्थघ्नेஅனர்த²க்⁴னே
अनातुरायஅனாதுராய
अनन्त कल्याण परिपूर्ण महोदयायஅனந்த கல்யாண பரிபூர்ண மஹோத³யாய
अनसूयकायஅனஸூயகாய
अन्नमयायஅன்னமயாய
अन्नदायஅன்னதா³ய
अनिर्विण्णाश्रितजनायஅனிர்விண்ணா ஶ்ரித ஜனாய
अनपायाय नमः – २२०அனபாயாய நம​: – 220