Pages

Friday, August 28, 2015

யஜுர் உபாகர்மா - 2015


நாளை ஆவணி அவிட்டம் என்னும்  யஜுர் உபாகர்மா வருகிறது. யாருக்குப்பயன் ஆகுமோ அவர்கள் அதற்கான மந்திரங்களை இங்கே பெறலாம்.

https://drive.google.com/file/d/0B0hsZOLFx-HfUEFLTzg4WDF4U2M/view?usp=sharing

Post a Comment