Pages

Tuesday, September 4, 2012

தினசரி பூஜை - 12கல பூஜா:

வீட்டுப்பூஜைக்கு பஞ்சபாத்திரத்தில் இருக்கும் நீரையே பயன்படுத்தி பஞ்ச பாத்திரத்துக்கு பூஜை செய்யலாம். பெரிய பூஜைகள் என்றால் தனியாக கலசம் வைத்துக்கொள்ளலாம். பஞ்ச பாத்திரத்தில் நீரை விட்டு, சந்தனம் இட்டு, கொஞ்சம் மங்களாக்‌ஷதை சேர்த்துக்கொண்டு, வலது உள்ளங்கையால் அதை மூடிக்கொண்டு ஸ்லோகம் சொல்லவும்.

³ங்கே³ ச யமுனே சைவ கோ³தா³வரீ ஸரஸ்வதீ |
நர்மதே³ ஸிந்து காவேரீ ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதிம்ʼ குரு || 

 கங்கை முதலான நதி தேவதைகளை பிரார்த்தித்து இந்த நீரில் இருப்பாயாக என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். அப்படி வந்து விட்டதும் பூஜை செய்கிறோம். பூக்களோ அல்லது மங்களாக்ஷதையோ
³ங்கா³ய நம: யமுனாய நம: கோ³தா³வர்யை நம: ஸரஸ்வத்யை நம: நர்மதா³யை நம: ஸிந்தவே நம: காவேர்யை நம: புஷ்பை: பூஜயாமி
அவ்வளோதான். அடுத்த படிக்கு போகலாம். வலம்புரி ஶங்கு என்றால் தனியாக பூஜிக்கலாம். இல்லை என்றால் தேவையில்லை.

ஶங்க² பூஜா:
சூத்திரம்:
(கலஶோத³கேன ஶங்க²ம்ʼ பூரயித்வா)  (கலச நீரால் சங்கை நிரப்பி) சந்தனம் இட்டு, முன் போல் கையால் மூடிக்கொண்டு,

ஸ்லோகம்:
ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ யானி தீர்தா²னி ஸ்தா²வராணி சராணி ச |
தானி தீர்தா²னி ஸ²ங்கே²(அ)ஸ்மின் விஸ²ந்து ப்³ரஹ்மஸா²ஸனாத்

பொருள்: எந்த நீர் மண்ணில் ஓடிக்கொண்டோ நிலையாகவோ இருக்கிறதோ அவை சங்கில் ப்ரம்ஹாவின் கட்டளையால் இருக்கட்டும்.

த்வம்ʼ  புரா ஸாக³ரோத்பன்னோ விஷ்ணுனா வித்ருʼ: கரே |
தே³வைச்ச பூஜித: ஸர்வை: பாஞ்சஜன்ய நமோஸ்துதே ||

பொருள்: நீ கடலில் பிறந்தாய். விஷ்ணுவால் ஏந்தப்பட்டாய்; எல்லா தேவர்களும் உன்னை பூஜிக்கிறார்கள். பஞ்ச ஜன்யமே உனக்கு நமஸ்காரம்.


ஸ்லோகம் முடிந்ததும் முன் போல் பூஜிக்கலாம். ஶங்க² முத்திரை காட்டலாம்.


சூத்திரம்:
ஶங்க² ஜலேன பூஜோபகரனானி த்³ரவ்யாணி ஆத்மானம்ʼ ச த்ரி: ப்ரோக்ஷ்ய, புன: ஶங்க²ம்ʼ பூரயித்வா...
(சங்கு நீரால் பூஜை திரவியங்களையும் தன்னையும் மும்முறை ப்ரோக்ஷித்துக்கொண்டு  மீண்டும் சங்கை நீரால் நிரப்பி...) அடுத்து....

க⁴ண்டா பூஜா 
மணியை  சந்தனம் இட்டு, பூ சாற்றி, மணி அடித்து சப்தம் செய்க. 
ஸ்லோகம்: 
ஆக³மார்த²ம்ʼ து தே³வானாம்ʼ க³மனார்த²ம்ʼ ச ரக்ஷஸாம் |
குரு க⁴ண்டே வரம்ʼ நாத³ம்ʼ தே³வதாஸ்தா²னஸம்ʼனிதௌ⁴ || 
தேவர்கள் வரவும், ராக்‌ஷசர்கள் செல்லவும், மணி ஓசை எழுப்புவோம்; தேவர்கள் இங்கு இருக்கவும்.
ஆத்ம பூஜா:

தே³ஹோ தே³வாலய: ப்ரோக்தோ ஜீவோ தே³வ: ஸனாதன: |
த்யஜேத்³ அஜ்ஞான நிர்மால்யம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ பாவேன பூஜயேத் ||

பொருள்: தேஹமே தேவாலயம்; ஜீவனே அனாதி தெய்வம்; அஞ்ஞானமாகிய நிர்மால்யத்தை (வாடிய பூவை) அகற்றி “ நானே அவன்” என்ற பாவனையுடன் பூஜிக்கவும்.

இப்படி சொல்லி மங்களாக்‌ஷதையை தன் தலையில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

பீட² பூஜா:

அடுத்து ஸ்வாமியை வைக்கப்போகும் பீடத்துக்கு பூஜை. அக்‌ஷதை அல்லது பூக்களை பயன்படுத்தலாம்.
ஓம் ஸகல கு³ணாத்ம ஶக்தி யுக்தாய யோக பீட² ஆத்மனே நம:|
ஆதா³ர ஶக்த்யை நம:| மூலப்ரக்ருʼத்²யை நம:   ஆதி³ வராஹாய நம: ஆதி³ கூர்மாய நம:
அனந்தாய நம: ப்ருʼதி²வ்யை நம:
 ஆதி³த்யாதி நவ க்³ரஹ தே³வதாப்யோ நம:
³ஶ தி³க்³ பாலேப்யோ நம:

கு³ரு த்யானம்ʼ :

கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணூ: கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர: |   கு³ரு: ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம:

பொருள்:  குருவே ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, மஹேஶ்வரன்; குருவே பரபிரம்ஹம். அப்படிப்பட்ட குருவை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

சுத்தம் செய்த இடம் காய்ந்த பின் ஸ்வாமியை பெட்டியில் இருந்து வெளியே எடுத்து பீடத்தின் மீது வைக்கலாம்....
Post a Comment