Pages

Monday, November 3, 2014

ஶிவம் - 8801_8840स्थिताय नमःஸ்தி²தாய நம​:
स्थित्यैஸ்தி²த்யை
स्थीनां प्रभवेஸ்தீ²னாம்ʼ ப்ரப⁴வே
स्मितमाधुर्य मधुरमुख मण्डलमण्डितायஸ்மிதமாது⁴ர்ய மது⁴ரமுக² மண்ட³ல மண்டி³தாய
सितभानुविभातनुविलसनायஸிதபா⁴னு விபா⁴ தனு விலஸனாய
स्मितभाषिणेஸ்மிதபா⁴ஷிணே
स्मितवक्त्रायஸ்மிதவக்த்ராய
स्फीतायஸ்பீ²தாய
सृत्यायஸ்ருʼத்யாய
स्तुतिप्रियायஸ்துதிப்ரியாய
स्तुतिनित्यायஸ்துதி நித்யாய
स्तुत्यायஸ்துத்யாய
स्तुत्यर्थायஸ்துத்யர்தா²ய
स्तुतयेஸ்துதயே
स्तुतिहर्षितायஸ்துதிஹர்ஷிதாய
स्तुतोत्तमगुणायஸ்துதோத்தம கு³ணாய
स्तुतितुष्टायஸ்துதிதுஷ்டாய
स्तुतितोषायஸ்துதிதோஷாய
सुतन्तवे नमः – ८८२०ஸுதந்தவே நம​: – 8820
सुतपसेஸுதபஸே
सुतीर्थायஸுதீர்தா²ய
स्मृतिमतेஸ்ம்ருʼதிமதே
स्मृतिरूपायஸ்ம்ருʼதிரூபாய
स्मृत्यैஸ்ம்ருʼத்யை
स्मृतीनां प्रभवेஸ்ம்ருʼதீனாம்ʼ ப்ரப⁴வே
सूतायஸூதாய
सूत्रायஸூத்ராய
सूत्रकारायஸூத்ரகாராய
सूत्रार्थायஸூத்ரார்தா²ய
सूत्रभाष्य निबन्धनायஸூத்ரபா⁴ஷ்ய நிப³ந்த⁴னாய
सूत्र प्रबोधकायஸூத்ர ப்ரபோ³த⁴காய
सेतवेஸேதவே
सेतुबन्धेरामेश्वरायஸேதுப³ந்தே⁴ ராமேஶ்வராய
सोत्कण्ठ नीलकण्ठाख्योपकठनटतेஸோத்கண்ட² நீலகண்டா²க்²யோபகட²நடதே
स्तोत्र प्रियायஸ்தோத்ர ப்ரியாய
स्तोत्रेஸ்தோத்ரே
स्तोत्रायஸ்தோத்ராய
स्तोत्रपादायஸ்தோத்ர பாதா³ய
स्तोत्ररताय नमः – ८८४०ஸ்தோத்ர ரதாய நம​: – 8840

 
Post a Comment