Pages

Tuesday, November 25, 2014

ஶிவம் - 9241_9280सुमध्यमाय नमःஸுமத்⁴யமாய நம:
सुमनसेஸுமனஸே
सुमनोऽलन्कृतशिरसेஸுமனோऽலன்க்ருʼதஶிரஸே
सुमनस्सेव्यायஸுமனஸ்ஸேவ்யாய
सुमस्शेखरायஸுமஸ்ஶேக²ராய
सुमीनाक्षिवक्त्राम्बुजतरुणसूर्यायஸுமீனாக்ஷி வக்த்ராம்பு³ஜ தருண ஸூர்யாய
सुमुखरागायஸுமுக²ராகா³ய
सुमुखायஸுமுகா²ய
सुमृडीकायஸும்ருʼடீ³காய
सुमूर्तयेஸுமூர்தயே
सोमार्धधारिणेஸோமார்த⁴ தா⁴ரிணே
सोमधरायஸோம த⁴ராய
सोमाधारायஸோமாதா⁴ராய
सोमपादायஸோமபாதா³ய
सोमकलाधरमौलयेஸோம கலாத⁴ர மௌலயே
सोमसन्दरायஸோமஸந்த³ராய
सोमनाथायஸோம நாதா²ய
सोमविभूषणायஸோமவிபூ⁴ஷணாய
सोममयायஸோமமயாய
सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः --- ९२६०ஸோமஸூர்யாக்³னிலோசனாய நம: --- 9260
सोमसोमरताय नमःஸோமஸோமரதாய நம:
सोमसोमप्रियायஸோமஸோமப்ரியாய
सोमपायஸோமபாய
सोमभूषणायஸோமபூ⁴ஷணாய
सोमपावकमार्ताण्डलोचनायஸோம பாவக மார்தாண்ட³லோசனாய
सोमस्कंदायஸோமஸ்கந்தா³ய
सोमवन्हिचक्षुषेஸோமவன்ஹிசக்ஷுஷே
सोमकलाधरायஸோமகலாத⁴ராய
सोमवारिनभोहुताशन- सोमपानिलखाकृतयेஸோமவாரினபோ⁴ஹுதாஶன- ஸோம பானிலகா² க்ருʼதயே
सोममण्डलगायஸோமமண்ட³லகா³ய
सोमायஸோமாய
सोमेशायஸோமேஶாய
सौम्यवक्त्रायஸௌம்யவக்த்ராய
सौम्यदंष्ट्राविभूषिणेஸௌம்ய த³ம்ʼஷ்ட்ரா விபூ⁴ஷிணே
सौम्यवक्त्राधरायஸௌம்ய வக்த்ராத⁴ராய
सौम्यरूपायஸௌம்யரூபாய
सयज्ञारयेஸயஜ்ஞாரயே
संयोगायஸம்ʼயோகா³ய
संयुगापीडवाहनायஸம்ʼயுகா³பீட³வாஹனாய
संयुताय नमः --९२८०ஸம்ʼயுதாய நம: --9280

 
Post a Comment