Pages

Friday, November 14, 2014

ஶிவம் - 9041_9080

सप्तवाहनाय नमःஸப்த வாஹனாய நம:
सप्तकोटि महामन्त्र मन्त्रिता वयवायஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர மந்த்ரிதா வயவாய
सप्तकोटि महामन्त्र पूजितायஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர பூஜிதாய
सप्तकोटि महामन्त् रूपायஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர ரூபாய
सप्तविंशतियाग कृतेஸப்தவிம்ʼஶதி யாக³ க்ருʼதே
सप्तकोटि महामन्त्र मन्त्रिता वयवद्युतयेஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர மந்த்ரிதா வயவத்³யுதயே
सप्तर्षीणां पतयेஸப்தர்ஷீணாம்ʼ பதயே
सप्तर्षिभ्योஸப்தர்ஷிப்⁴யோ
सप्तर्षिवन्दितायஸப்தர்ஷி வந்தி³தாய
सप्तर्षिगणवन्दितायஸப்தர்ஷிக³ண வந்தி³தாய
सप्तपाताल चरणायஸப்தபாதால சரணாய
सप्तद्वीपोरुमण्डितायஸப்த த்³வீபோரு மண்டி³தாய
सप्तस्वर्लोक मकुटायஸப்த ஸ்வர்லோக மகுடாய
सप्तसप्तिवर प्रदायஸப்தஸப்திவர ப்ரதா³ய
सप्तछन्दोनिधयेஸப்தச²ந்தோ³ னித⁴யே
सप्तहोत्रायஸப்தஹோத்ராய
सप्तस्वराश्रयायஸப்தஸ்வராஶ்ரயாய
सप्तमातृनिषेवितायஸப்தமாத்ருʼ நிஷேவிதாய
सप्तच्छदामोदमदायஸப்தச்ச²தா³ மோத³மதா³ய
सप्तच्छंदोमयप्रभवे नमः – ९०६०ஸப்தச்ச²ந்தோ³மய ப்ரப⁴வே நம: – 9060
सप्तविंशति तारेशाय नमःஸப்தவிம்ʼஶதி தாரேஶாய நம:
सप्ताश्वायஸப்தாஶ்வாய
सप्तैधसेஸப்தைத⁴ஸே
सप्तांगराज्य सुखदायஸப்தாங்க³ராஜ்ய ஸுக²தா³ய
सप्ताब्धिकेलिकासारायஸப்தாப்³தி⁴ கேலிகாஸாராய
सप्रेमहृदयपरिपाकायஸப்ரேம ஹ்ருʼத³ய பரிபாகாய
सप्रेमभ्रमराभिरामायஸப்ரேம ப்⁴ரமராபி⁴ ராமாய
सम्पूर्ण कामायஸம்பூர்ண காமாய
संपत्प्रदायஸம்பத் ப்ரதா³ய
संप्रतर्दनायஸம்ப்ரதர்த³னாய
स्थपतयेஸ்த²பதயே
स्वपतेஸ்வபதே
स्वपदभूषिकृतसर्वमस्तकचयायஸ்வபத³ பூ⁴ஷிக்ருʼத ஸர்வ மஸ்தகசயாய
स्वपद्भयोஸ்வபத்³ப⁴யோ
स्वापवर्जितायஸ்வாப வர்ஜிதாய
स्वापनायஸ்வாபனாய
स्वप्रकाशामनस्काख्ययोगलभ्यायஸ்வப்ரகாஶா மனஸ்காக்²ய யோக³ லப்⁴யாய
स्वप्रकाशायஸ்வப்ரகாஶாய
स्वप्रकाश स्वरूपायஸ்வப்ரகாஶ ஸ்வரூபாய
स्वप्रकाशात्मस्वरूपिने नमः -- ९०८०ஸ்வப்ரகாஶாத்ம ஸ்வரூபினே நம: -- 9080

 
Post a Comment