Pages

Wednesday, November 26, 2014

ஶிவம் - 9281_9320संयोगिने नमःஸம்ʼயோகி³னே நம:
संयमिनेஸம்ʼயமினே
संयमिध्येयायஸம்ʼயமித்⁴யேயாய
स्वयंभूतायஸ்வயம்பூ⁴தாய
स्वयमादिविवर्जितायஸ்வயமாதி³விவர்ஜிதாய
स्वयमप्रणतात्मनेஸ்வயமப்ரணதாத்மனே
स्वयंप्रभावायஸ்வயம் ப்ரபா⁴வாய
स्वयम्भुवेஸ்வயம்பு⁴வே
स्वयंज्योतिषेஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஷே
स्वयंप्रभवेஸ்வயம்ப்ரப⁴வே
स्वयंभ्वागममस्तकायஸ்வயம்ப்⁴வாக³மமஸ்தகாய
स्वम्भुवेद्यायஸ்வம்பு⁴வேத்³யாய
स्वयंपंचब्रह्मादिमूर्तयेஸ்வயம் பஞ்ச ப்³ரஹ்மாதி³ மூர்தயே
स्वयंसर्वाधारायஸ்வயம்ʼஸர்வாதா⁴ராய
स्वयंविश्वभासकायஸ்வயம்ʼவிஶ்வபா⁴ஸகாய
स्वयंप्रकाशायஸ்வயம்ப்ரகாஶாய
स्वयंजोतिःस्वरूपिणेஸ்வயஞ்ஜோதி:ஸ்வரூபிணே
स्वयंभूपूजितायஸ்வயம்பூ⁴பூஜிதாய
स्वयंजातायஸ்வயஞ் ஜாதாய
स्वयंसिद्धाय नमः --९३००ஸ்வயம்ʼஸித்³தா⁴ய நம: --9300
स्वयंप्रकाशचिरन्तनाय नमःஸ்வயம்ப்ரகாஶசிரந்தனாய நம:
स्वयंव्यक्तायஸ்வயம்ʼவ்யக்தாய
स्वयंभुवेஸ்வயம்பு⁴வே
सायं ताण्डवसंभ्रमायஸாயம்ʼ தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய
सायकचक्रधारिणेஸாயகசக்ரதா⁴ரிணே
स्तायुरक्षकायஸ்தாயுரக்ஷகாய
स्तायूनां पतयेஸ்தாயூனாம்ʼ பதயே
स्वायुधायஸ்வாயுதா⁴ய
सुयुक्तायஸுயுக்தாய
सुयज्ञायஸுயஜ்ஞாய
सुयामुनायஸுயாமுனாய
सुयशःश्रिमुखवधूसंगीतास्वादितेஸுயஶ:ஸ்ரீமுக²வதூ⁴ஸங்கீ³தாஸ்வாதி³தே
स्तूयमानायஸ்தூயமானாய
सरसायஸரஸாய
सरसाम्बुनिधयेஸரஸாம்பு³ நித⁴யே
सरससुभाषणायஸரஸஸுபா⁴ஷணாய
सरस्वत्याश्रयायஸரஸ்வத்யாஶ்ரயாய
सरसचित्रगतयेஸரஸசித்ரக³தயே
सरसगुणयुतायஸரஸகு³ணயுதாய
सरसमृदुभाषाय नमः --९३२०ஸரஸம்ருʼது³பா⁴ஷாய நம: --9320

 
Post a Comment