Pages

Saturday, November 1, 2014

ஶிவம் - 8761_8800
सत्यात्मने नमःஸத்யாத்மனே நம​:
सत्त्ववतेஸத்த்வவதே
सत्त्वाना पतयेஸத்த்வானா பதயே
सत्त्वगुणोपेतायஸத்த்வகு³ணோபேதாய
सत्त्वविदेஸத்த்வவிதே³
सत्त्ववत्प्रियायஸத்த்வவத்ப்ரியாய
सत्त्वनिष्टायஸத்த்வநிஷ்டாய
सत्त्वमूर्तयेஸத்த்வமூர்தயே
सत्त्वेशायஸத்த்வேஶாய
सत्त्वायஸத்த்வாய
सत्त्वस्थायஸத்த்வஸ்தா²ய
सत्परायणायஸத்பராயணாய
सत्कर्त्रेஸத்கர்த்ரே
सत्कथाप्रियायஸத்கதா²ப்ரியாய
सत्कृतायஸத்க்ருʼதாய
सत्कृतयेஸத்க்ருʼதயே
सत्कृपाकरायஸத் க்ருʼபாகராய
सत्कीर्तयेஸத்கீர்தயே
सतेஸதே
सत्स्वरूपाय नमः – ८७८०ஸத்ஸ்வரூபாய நம​: – 8780
सत्सुन्दराय नमःஸத்ஸுந்த³ராய நம​:
सतीपतयेஸதீபதயே
सतुनङ्गभङ्गजन्हुजासुधांशु खण्ड मौलयेஸதுங்க³ப⁴ங்க³ஜன்ஹுஜாஸுதா⁴ம்ʼஶு க²ண்ட³ மௌலயே
सतां भवच्छेदभवक्लेशनिमित्तोरुभवच्छेदकृतेஸதாம்ʼ ப⁴வச்சே²த³ ப⁴வக்லேஶ நிமித்தோரு ப⁴வச்சே²த³ க்ரு'தே
सतां संतापनिवारकायஸதாம்ʼ ஸந்தாபனிவாரகாய
सतां पतयेஸதாம்ʼ பதயே
सतां शत्रुघ्नायஸதாம்ʼ ஶத்ருக்⁴னாய
संतृप्तायஸந்த்ருʼப்தாய
सत्तामात्रव्यस्थितायஸத்தாமாத்ர வ்யஸ்தி²தாய
संतोषजनकायஸந்தோஷ ஜனகாய
सततोषितमुनिहृदयायஸததோஷித முனி ஹ்ருʼத³யாய
सात्विकायஸாத்விகாய
सात्विकप्रियायஸாத்விகப்ரியாய
स्वात्मासूक्ष्मदशोज्ज्वलायஸ்வாத்மா ஸூக்ஷ்ம த³ஶோஜ்ஜ்வலாய
संतोषदायकायஸந்தோஷதா³யகாய
संतोषितसुरव्रातायஸந்தோஷித ஸுரவ்ராதாய
सितद्व्रुतयेஸிதத்³வ்ருதயே
सितभस्य मण्डितायஸிதப⁴ஸ்ய மண்டி³தாய
सिताङ्गरागप्रतिपन्न मानसायஸிதாங்க³ராக³ப்ரதிபன்ன மானஸாய
सिताङ्गाय नमः – ८८००ஸிதாங்கா³ய நம​: – 8800Download

Post a Comment