Pages

Thursday, November 27, 2014

ஶிவம் - 9321_9360सरससुफलदाय नमःஸரஸ ஸுப²லதா³ய நம:
सरसगुणगणायஸரஸ கு³ணக³ணாய
सरसवदनायஸரஸவத³னாய
सरस्वत्यम्बुसेवितायஸரஸ்வத்யம்பு³ ஸேவிதாய
सरसिजविपक्षचूडायஸரஸிஜவிபக்ஷசூடா³ய
सरसिज कुवलयजागरसंवेशन जाकरूकलोचनायஸரஸிஜ குவலய ஜாக³ர ஸம்ʼவேஶன ஜாகரூக லோசனாய
सरसीरुहसंजातप्राप्तसारथयेஸரஸீருஹ ஸஞ்ஜாத ப்ராப்தஸாரத²யே
सरसीरुहपत्रायतदृशेஸரஸீருஹபத்ராய தத்³ருʼஶே
सरस्यायஸரஸ்யாய
सारीज्जटालायஸாரீஜ்ஜடாலாய
सर्गस्थितिविनाशानां कर्तृप्रेरकायஸர்க³ ஸ்தி²தி வினாஶானாம்ʼ கர்த்ருʼ ப்ரேரகாய
सर्गाणंपतयेஸர்கா³ணம்பதயே
सर्वसाक्षिणेஸர்வஸாக்ஷிணே
सर्वप्रदायஸர்வப்ரதா³ய
सर्वतःकृतासनायஸர்வத:க்ருʼதாஸனாய
सर्वत्रपाणिपादायஸர்வத்ரபாணிபாதா³ய
सर्वतोमुखायஸர்வதோமுகா²ய
सर्वस्य जगतःपात्रेஸர்வஸ்ய ஜக³த:பாத்ரே


सर्वलोकानां नेत्रे नमः --९३४०ஸர்வலோகானாம்ʼ நேத்ரே நம: --9340
सर्ववेदान्तपारगाय नमःஸர்வ வேதா³ந்த பாரகா³ய நம:
सर्वशास्त्रार्थसंपन्नायஸர்வ ஶாஸ்த்ரார்த² ஸம்பன்னாய
सर्वसौभाग्यनिलयायஸர்வஸௌபா⁴க்³ய நிலயாய
सर्वकारणायஸர்வகாரணாய
सर्वहृतेஸர்வஹ்ருʼதே
सर्वकृतेஸர்வக்ருʼதே
सर्वलोकेशायஸர்வலோகேஶாய
सर्वसृष्टयर्थाय ஸர்வஸ்ருʼஷ்டயர்தா²ய
सर्वाभीष्टफलप्रदायஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய
सर्वलोकैकजीवातवेஸர்வலோகைகஜீவாதவே
सर्वज्ञायஸர்வஜ்ஞாய
सर्वभावकरायஸர்வபா⁴வகராய
सर्वशुभंकरायஸர்வஶுப⁴ங்கராய
सर्वशस्त्रभृतां वरायஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம்ʼ வராய
सर्वप्रपञ्चसृष्ट्यादिपञ्चकृत्यकर्त्रेஸர்வ ப்ரபஞ்ச ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³ பஞ்ச க்ருʼத்ய கர்த்ரே
सर्वदिव्यैरलंकृतायஸர்வ தி³வ்யைரலங்க்ருʼதாய
सर्वलोकविभूषणायஸர்வலோக விபூ⁴ஷணாய
सर्वधर्मज्ञायஸர்வ த⁴ர்மஜ்ஞாய
सर्वभूतप्रियायஸர்வபூ⁴த ப்ரியாய
सरभूतपतये नमः --९३६०ஸரபூ⁴தபதயே நம: --9360

 
Post a Comment