Pages

Wednesday, November 5, 2014

ஶிவம் - 8841_8880स्तोत्रमयाय नमःஸ்தோத்ர மயாய நம​:
स्तोत्रसंतुष्टायஸ்தோத்ர ஸந்துஷ்டாய
स्रोतःस्थायஸ்ரோத​:ஸ்தா²ய
स्वतन्त्रायஸ்வதந்த்ராய
स्वतन्त्रशक्तिधाम्नेஸ்வதந்த்ரஶக்திதா⁴ம்னே
स्वतन्त्रगतयेஸ்வதந்த்ர க³தயே
स्वतन्त्रशक्तिकवचायஸ்வதந்த்ர ஶக்தி கவசாய
संततजाग्रतेஸந்தத ஜாக்³ரதே
संतत मन्दस्मित सुन्दरवदनायஸந்தத மந்த³ஸ்மித ஸுந்த³ரவத³னாய
स्वतोऽनन्तायஸ்வதோऽனந்தாய
स्वतेजसाव्याप्त नाभोवकाशायஸ்வதேஜஸாவ்யாப்த நாபோ⁴வகாஶாய
सदाशिवायஸதா³ஶிவாய
सदाचारायஸதா³சாராய
सदात्मनेஸதா³த்மனே
सदाशिवेश्वरेशानविष्णुब्रह्मात्मनेஸதா³ஶிவேஶ்வரேஶான விஷ்ணுப்³ரஹ்மாத்மனே
सदागतयेஸதா³க³தயே
सदाशिवलिङ्गायஸதா³ஶிவலிங்கா³ய
सदानन्दायஸதா³னந்தா³ய
सदानन्दभाजेஸதா³னந்த³பா⁴ஜே
सदासुप्रकाशाय नमः – ८८६०ஸதா³ஸுப்ரகாஶாய நம​: – 8860
सदानिर्विकाराय नमःஸதா³நிர்விகாராய நம​:
सदाकर्त्रेஸதா³கர்த்ரே
सदाशिवात्मक वदनायஸதா³ஶிவாத்மக வத³னாய
सदाशिवात्मक मूर्ध्नेஸதா³ஶிவாத்மக மூர்த்⁴னே
सदाशान्तायஸதா³ஶாந்தாய
सदाशुद्धायஸதா³ஶுத்³தா⁴ய
सदासामगानप्रियायஸதா³ஸாமகா³னப்ரியாய
सदाध्येयायஸதா³த்⁴யேயாய
सदाप्रियायஸதா³ப்ரியாய
सदाचरितायஸதா³சரிதாய
सदापुष्टायஸதா³புஷ்டாய
सदापुण्यायஸதா³புண்யாய
सदायोगिध्येयायஸதா³யோகி³ த்⁴யேயாய
सदापुष्पप्रियायஸதா³ புஷ்ப ப்ரியாய
सदाद्वेषिणेஸதா³த்³வேஷிணே
सदोद्गीर्णायஸதோ³த்³கீ³ர்ணாய
सद्योजातादि पञ्चाङ्गिरूपायஸத்³யோஜாதாதி³ பஞ்சாங்கி³ரூபாய
सददृष्टप्रदायिनेஸத³த்³ருʼஷ்ட ப்ரதா³யினே
सदामर्षिणेஸதா³மர்ஷிணே
सदा नन्दनचरणाय नमः – ८८८०ஸதா³ நந்த³ன சரணாய நம​: – 8880

 
Post a Comment