Pages

Tuesday, November 18, 2014

ஶிவம் - 9161_9200
समस्तसुरसेविताय नमःஸமஸ்த ஸுர ஸேவிதாய நம:
समस्तर्षयेஸமஸ்தர்ஷயே
समस्तैकबन्धवेஸமஸ்தைக ப³ந்த⁴வே
समस्तजगतां नाथायஸமஸ்த ஜக³தாம்ʼ நாதா²ய
समस्तसाक्षिणेஸமஸ்த ஸாக்ஷிணே
समस्तकल्याण निधानायஸமஸ்த கல்யாண நிதா⁴னாய
समष्टिविद्यागरीनायकायஸமஷ்டி வித்³யாக³ரீ நாயகாய
समस्वरूपायஸமஸ்வரூபாய
समस्तायஸமஸ்தாய
समग्रायஸமக்³ராய
समयायஸமயாய
समदृष्टयेஸமத்³ருʼஷ்டயே
समरमर्दनायஸமரமர்த³னாய
समंजसायஸமஞ்ஜஸாய
समारायஸமாராய
समर्चितायஸமர்சிதாய
समदशत्रुघ्नायஸமத³ஶத்ருக்⁴னாய
समग्रतेजसेஸமக்³ர தேஜஸே
समबर्तिनेஸமப³ர்தினே
समस्तोत्राय नमः ---९१८०ஸமஸ்தோத்ராய நம: ---9180
समयासमयाचाराय नमःஸமயாஸமயாசாராய நம:
समासतद्धिताकारायஸமாஸதத்³தி⁴தாகாராய
समानायஸமானாய
समायஸமாய
समानाधिकवर्जितायஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாய
समानाभिगम्यायஸமானாபி⁴க³ம்யாய
समाधिकृतेஸமாதி⁴க்ருʼதே
समाम्नायायஸமாம்னாயாய
समायुक्तायஸமாயுக்தாய
सम्राडाकृतिधवल पश्चिमवदनायஸம்ராடா³க்ருʼதித⁴வல பஶ்சிமவத³னாய
सम्राजेஸம்ராஜே
समिद्धायஸமித்³தா⁴ய
समिद्धोमप्रियायஸமித்³தோ⁴மப்ரியாய
सम्मितायஸம்மிதாய
समित्यधिष्टितायஸமித்யதி⁴ஷ்டிதாய
समितिंजयायஸமிதிஞ்ஜயாய
समीराहारात्म प्रवणजनहृत्पद्मनिलयायஸமீராஹாராத்ம ப்ரவணஜனஹ்ருʼத்பத்³மனிலயாய
समीरहारेन्द्रान्गदाय ஸமீரஹாரேந்த்³ரான்க³தா³ய
समीहनायஸமீஹனாய
समुद्राय नमः --९२००ஸமுத்³ராய நம: --9200 Download
  
Post a Comment