Pages

Monday, November 17, 2014

ஶிவம் - 9121_9160स्वभावायஸ்வபா⁴வாய
स्वभावरुद्रायஸ்வபா⁴வ ருத்³ராய
स्वभावनिर्मलाभोगायஸ்வபா⁴வ நிர்மலாபோ⁴கா³ய
स्वभक्तजन संतापपापापद्भंगतत्परायஸ்வப⁴க்தஜன ஸந்தாப பாபாபத்³ப⁴ங்க³ தத்பராய
स्वभक्ताखिलदायकायஸ்வப⁴க்தாகி²ல தா³யகாய
स्वभावानल दीप्तयेஸ்வபா⁴வானல தீ³ப்தயே
स्वभावोदारधीरायஸ்வபா⁴வோதா³ரதீ⁴ராய
स्वभावसिद्धायஸ்வபா⁴வஸித்³தா⁴ய
स्वभावभद्रायஸ்வபா⁴வ ப⁴த்³ராய
स्वबावर्धायஸ்வபா³ வர்தா⁴ய
स्वभावोत्कृष्टसद्भावायஸ்வபா⁴வோத்க்ருʼஷ்ட ஸத்³பா⁴வாய
स्वभाव पूज्यायஸ்வபா⁴வ பூஜ்யாய
स्वाभरणप्रियायஸ்வாப⁴ரணப்ரியாய
सुभोगिनेஸுபோ⁴கி³னே
सुभगाभक्तिवैराग्यप्रसन्नायஸுப⁴கா³ ப⁴க்தி வைராக்³ய ப்ரஸன்னாய
सुभद्रवतेஸுப⁴த்³ரவதே
सुभक्तिदायஸுப⁴க்திதா³ய
सुभुजायஸுபு⁴ஜாய
स्वभुजेஸ்வபு⁴ஜே
सुभगासंश्रितपदाय नमः --९१४०ஸுப⁴கா³ ஸம்ʼஶ்ரித பதா³ய நம: --9140
सुभक्ति धेनुपालकाय नमःஸுப⁴க்தி தே⁴னுபாலகாய நம:
सुभगायஸுப⁴கா³ய
सुभासेஸுபா⁴ஸே
सोभ्यायஸோப்⁴யாய
सौभाग्यरस जीवातुसारासार विवेकदृशेஸௌபா⁴க்³யரஸ ஜீவாதுஸாராஸார விவேகத்³ருʼஶே
सौभाग्य वर्धनायஸௌபா⁴க்³ய வர்த⁴னாய
सौभगायஸௌப⁴கா³ய
सौभाग्य निधयेஸௌபா⁴க்³ய நித⁴யே
समस्तजगदाधारायஸமஸ்த ஜக³தா³தா⁴ராய
समस्त सुमन: पूज्यायஸமஸ்த ஸுமன: பூஜ்யாய
संस्त जगतां नेत्रेஸம்ʼஸ்த ஜக³தாம்ʼ நேத்ரே
समस्तदेवानां वृत्तिदायஸமஸ்ததே³வானாம்ʼ வ்ருʼத்திதா³ய
समस्तदेवेश्वरायஸமஸ்த தே³வேஶ்வராய
समस्त सिद्धयेஸமஸ்த ஸித்³த⁴யே
समस्त गीर्वाण लोकशरण्यायஸமஸ்த கீ³ர்வாண லோகஶரண்யாய
समस्त लोक विग्रहायஸமஸ்த லோக விக்³ரஹாய
समस्त गुणसागरायஸமஸ்த கு³ணஸாக³ராய
समस्तदु:ख विध्वंसिनेஸமஸ்த து³:க² வித்⁴வம்ʼஸினே
समस्तानंदकारणायஸமஸ்தானந்த³காரணாய
समस्तामरलोकपूजिताय नमः --९१६०ஸமஸ்தாமரலோக பூஜிதாய நம: --9160

 
Post a Comment