Pages

Friday, October 31, 2014

ஶிவம் - 8721_8760सतां गतये नमःஸதாம்ʼ க³தயே நம​:
सत्यायஸத்யாய
सत्यव्रतायஸத்யவ்ரதாய
सततस्तुतायஸததஸ்துதாய
सत्यज्ञानसुखायஸத்யக்³ஞானஸுகா²ய
सत्यसंभाषायஸத்யஸம்பா⁴ஷாய
सत्यवतेஸத்யவதே
सत्यपराक्रमायஸத்யபராக்ரமாய
सत्यधर्मपराक्रमायஸத்யத⁴ர்மபராக்ரமாய
सत्यधर्मपरायणायஸத்யத⁴ர்மபராயணாய
सत्यकीर्तयेஸத்யகீர்தயே
सत्यसंकल्पाय ஸத்யஸங்கல்பாய
सत्यवेधसेஸத்யவேத⁴ஸே
सत्यवाचेஸத்யவாசே
सत्यव्रतार्थसंतुष्टायஸத்யவ்ரதார்த² ஸந்துஷ்டாய
सत्यरूपिणेஸத்யரூபிணே
सत्यादिगुणसंभवायஸத்யாதி³கு³ண ஸம்ப⁴வாய
सत्यधिये ஸத்யதி⁴யே
सत्यपदायஸத்யபதா³ய
सत्यसंधाय नमः – ८७४०ஸத்யஸந்தா⁴ய நம​: – 8740
सत्येषाय नमःஸத்யேஷாய நம​:
सत्यचारित्रलक्षणायஸத்யசாரித்ரலக்ஷணாய
सत्यप्रत्ययायஸத்யப்ரத்யயாய
सत्यज्ञानप्रबोधिनेஸத்யஜ்ஞான ப்ரபோ³தி⁴னே
सत्यलोकनिवासिनेஸத்யலோக நிவாஸினே
सत्वादीपञ्चमन्त्रात्मकमन्त्राध्वनेஸத்வாதீ³ பஞ்சமந்த்ராத்மக மந்த்ரா த்⁴வனே
सत्यकीर्तिस्तंभकृतागमायஸத்ய கீர்திஸ்தம்ப⁴ க்ருʼதாக³மாய
सत्यव्रतमहात्यागिनेஸத்யவ்ரத மஹா த்யாகி³னே
सत्यसंगरायஸத்யஸங்க³ராய
सत्यवित्तमायஸத்யவித்தமாய
सत्यवाक्यायஸத்யவாக்யாய
सत्यचित्स्वभावायஸத்யசித் ஸ்வபா⁴வாய
सत्यज्ञानसुखात्मकायஸத்யஜ்ஞான ஸுகா²த்மகாய
सत्यज्ञानानन्दमयायஸத்ய ஜ்ஞானானந்த³ மயாய
सत्यधर्मिणेஸத்யத⁴ர்மிணே
सत्यप्रियायஸத்யப்ரியாய
सत्यप्रतिज्ञायஸத்யப்ரதிஜ்ஞாய
सत्यासत्यायஸத்யாஸத்யாய
सत्यलिङ्गायஸத்யலிங்கா³ய
सत्यवादिने नमः – ८७६०ஸத்யவாதி³னே நம​: – 8760

 
Post a Comment