Pages

Monday, December 1, 2014

ஶிவம் - 9361_9400सर्वसुरश्रेष्ठाय नमःஸர்வஸுரஶ்ரேஷ்டா²ய நம:
सर्वसुराधिपायஸர்வஸுராதி⁴பாய
सर्वपापक्षयायஸர்வபாபக்ஷயாய
सर्ववेदमन्त्रजनकपंचवदनायஸர்வவேத³ மந்த்ர ஜனக பஞ்ச வத³னாய
सर्वज्ञशक्तिहृदयायஸர்வஜ்ஞ ஶக்தி ஹ்ருʼத³யாய
सर्वतःपाणिपादायஸர்வத:பாணிபாதா³ய
सर्वरोगविनाशनायஸர்வரோக³ வினாஶனாய
सर्वकल्मषनाशिनेஸர்வகல்மஷ நாஶினே
सर्वसंपदां दात्रेஸர்வஸம்பதா³ம்ʼ தா³த்ரே
सर्वसंपदां प्रभवेஸர்வஸம்பதா³ம்ʼ ப்ரப⁴வே
सर्वदेवस्तुतायஸர்வதே³வ ஸ்துதாய
सर्वभूतात्मभूतायஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தாய
सर्वसंहरणायஸர்வஸம்ʼஹரணாய
सर्ववेदार्थविदुषां स्वायंभुवायஸர்வ வேதா³ர்த² விது³ஷாம்ʼ ஸ்வாயம்பு⁴வாய
सर्वरक्षसां निर्ऋतयेஸர்வரக்ஷஸாம் நிர்ருʼதயே
सर्वलोकैकसंहर्त्रेஸர்வலோகைக ஸம்ʼஹர்த்ரே
सर्वलोकैकनिर्मात्रेஸர்வலோகைக நிர்மாத்ரே
सर्वजनसद्गुरवेஸர்வஜனஸத்³கு³ரவே
सर्वगायஸர்வகா³ய
सर्वगुणाकराय नमः --९३८०ஸர்வகு³ணாகராய நம: --9380
सर्वशास्त्रे नमः ஸர்வ ஶாஸ்த்ரே நம:
सर्वदेवानांपालकायஸர்வ தே³வானாம் பாலகாய
सर्वपूर्तानामादिकर्त्रेஸர்வ பூர்தானாமாதி³கர்த்ரே
सर्वशक्तिधरायஸர்வ ஶக்தி த⁴ராய
सर्वह्रुत्मन्निविष्टायஸர்வ ஹ்ருத்மன்னிவிஷ்டாய
सर्वपापहरायஸர்வபாபஹராய
सर्वभोगसमृद्धायஸர்வபோ⁴க³ஸம்ருʼத்³தா⁴ய
सर्वज्ञमूर्तयेஸர்வஜ்ஞ மூர்தயே
सर्वशाखाधिपतयेஸர்வ ஶாகா²தி⁴பதயே
सर्वसहाचक्रस्यंदनायஸர்வ ஸஹாசக்ரஸ்யந்த³னாய
सर्वनिहंत्रेஸர்வ நிஹந்த்ரே
सर्वगुह्यपिशाचानां पतयेஸர்வ கு³ஹ்யபிஶாசானாம்ʼ பதயே
सर्वगुनोपपन्नायஸர்வகு³னோபபன்னாய
सर्वस्वरूपिणेஸர்வ ஸ்வரூபிணே
सर्वलोकानां प्रभवेஸர்வ லோகானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
सर्वसच्चित्सुखात्मकायஸர்வ ஸச்சித் ஸுகா²த்மகாய
सर्वकल्याणकारणायஸர்வகல்யாணகாரணாய
सर्वजगतां कारणायஸர்வஜக³தாம்ʼ காரணாய
सर्वसौभाग्यसिद्धिदायஸர்வ ஸௌபா⁴க்³ய ஸித்³தி⁴தா³ய
सर्वमङ्गलहेतवे नमः --९४००ஸர்வ மங்க³ல ஹேதவே நம: --9400Download
 

No comments: