Pages

Wednesday, December 18, 2013

ஶிவன் 61 -80अच्युताय नमःஅச்யுதாய நம​:
अचलाचलायஅசலாசலாய
अचलायஅசலாய
अचञ्चलायஅசஞ்சலாய
अचिन्त्यायஅசிந்த்யாய
अचेतनायஅசேதனாய
अचिन्तनीयायஅசிந்தனீயாய
अचरायஅசராய
अचिन्त्यशक्त्येஅசிந்த்யஶக்த்யே
अचिन्त्यदिव्यमहिमरञ्जिताय அசிந்த்ய தி³வ்ய மஹிம ரஞ்ஜிதாய
अच्युतानलसायकायஅச்யுதானலஸாயகாய
अचलावासिनेஅசலாவாஸினே
अच्छदन्तायஅச்ச²த³ந்தாய
अजितायஅஜிதாய
अजातशत्रवेஅஜாத ஶத்ரவே
अजडायஅஜடா³ய
अजरायஅஜராய
अजितागमबाहवेஅஜிதாக³ம பா³ஹவே
अजात्मनेஅஜாத்மனே
अज्मकुटाय नमः – ८०அஜ்மகுடாய நம​: – 80
 
 
Post a Comment