Pages

Thursday, December 19, 2013

ஶிவன் 81- 100अजलाय नमःஅஜலாய நம​:
अज्वालायஅஜ்வாலாய
अज्ञापकायஅஜ்ஞாபகாய
अज्ञानायஅஜ்ஞானாய
अज्ञानतिमिरध्वान्तभास्करायஅஜ்ஞான திமிர த்⁴வாந்த பா⁴ஸ்கராய
अज्ञाननाशकायஅஜ்ஞான நாஶகாய
अज्ञानापहायஅஜ்ஞானாபஹாய
अदृहास भिन्नपद्मजाण्डकोशसंततवेஅத்³ருʼஹாஸ பி⁴ன்ன பத்³மஜாண்ட³ கோஶ ஸந்ததவே
अणवेஅணவே
अणिमादि गुणेशायஅணிமாதி³ கு³ணேஶாய
अणोरणीयसेஅணோரணீயஸே
अणिमादि गुणाकरायஅணிமாதி³ கு³ணாகராய
अतन्द्रितायஅதந்த்³ரிதாய
अतिदीप्तायஅதிதீ³ப்தாய
अतिधूम्रायஅதிதூ⁴ம்ராய
अतिवृद्धायஅதிவ்ருʼத்³தா⁴ய
अतिथयेஅதித²யே
अत्त्रेஅத்த்ரே
अतिघोरायஅதிகோ⁴ராய
अतिवेगाय नमः -१००அதிவேகா³ய நம​: -100Post a Comment