Pages

Monday, December 16, 2013

ஶிவன் - 21 -40
अग्निज्वालाय नमः
அக்³னிஜ்வாலாய நம​:
अग्रवरायஅக்³ரவராய
अग्निदायஅக்³னிதா³ய
अगतयेஅக³தயே
अगस्त्यायஅக³ஸ்த்யாய
अग्रगण्यायஅக்³ரக³ண்யாய
अग्निनेत्रायஅக்³னி நேத்ராய
अग्नयेஅக்³னயே
अग्निष्टोमद्विजायஅக்³னிஷ்டோமத்³விஜாய
अगम्यगमनायஅக³ம்ய க³மனாய
अग्रियायஅக்³ரியாய
अग्रेवधायஅக்³ரேவதா⁴ய
अगण्यायஅக³ண்யாய
अग्रजायஅக்³ரஜாய
अगोचरायஅகோ³சராய
अग्निवर्णमयायஅக்³னி வர்ண மயாய
अग्निपुञ्जनिभेक्षणायஅக்³னிபுஞ்ஜனி பே⁴க்ஷணாய
अग्न्यादित्य सहस्राभायஅக்³ன்யாதி³த்ய ஸஹஸ்ராபா⁴ய
अग्निवर्ण विभूषणायஅக்³னி வர்ண விபூ⁴ஷணாய
अगम्याय नमः – ४०அக³ம்யாய நம​: – 40
 
Post a Comment