Pages

Thursday, December 26, 2013

ஶிவன் 201- 220अनन्तपादाय नमःஅனந்த பாதா³ய நம​:
अनन्तलोचनायஅனந்த லோசனாய
अनन्तबाहवेஅனந்த பா³ஹவே
अनन्तमूर्ध्नेஅனந்த மூர்த்⁴னே
अनन्तमूर्तयेஅனந்த மூர்தயே
अनागतलिङ्गायஅனாக³த லிங்கா³ய
अन्नराजायஅன்னராஜாய
अनणवेஅனணவே
अनन्तविग्रहाय அனந்த விக்³ரஹாய
अनन्यघ्नेஅனன்யக்⁴னே
अनाध्यार्यஅனாத்⁴யார்ய
अनुग्रायஅனுக்³ராய
अनर्थघ्नेஅனர்த²க்⁴னே
अनातुरायஅனாதுராய
अनन्त कल्याण परिपूर्ण महोदयायஅனந்த கல்யாண பரிபூர்ண மஹோத³யாய
अनसूयकायஅனஸூயகாய
अन्नमयायஅன்னமயாய
अन्नदायஅன்னதா³ய
अनिर्विण्णाश्रितजनायஅனிர்விண்ணா ஶ்ரித ஜனாய
अनपायाय नमः – २२०அனபாயாய நம​: – 220

 
Post a Comment