Pages

Wednesday, December 25, 2013

ஶிவன் - 181- 200
अनादये नमःஅனாத³யே நம​:
अनाद्वंतायஅனாத்³வந்தாய
अनुज्योतिषेஅனுஜ்யோதிஷே
अनर्थनाशनायஅனர்த² நாஶனாய
अनिरुद्धायஅனிருத்³தா⁴ய
अनुत्तरायाஅனுத்தராயா
अनीशायஅனீஶாய
अनामयायஅனாமயாய
अनपायिनेஅனபாயினே
अनर्थायஅனர்தா²ய
अनिर्विण्णायஅனிர்விண்ணாய
अनुत्तमायஅனுத்தமாய
अनाकुलायஅனாகுலாய
अनन्तानामयायஅனந்தானா மயாய
अनङ्गायஅனங்கா³ய
अनाथायஅனாதா²ய
अनन्तचक्षुषेஅனந்த சக்ஷுஷே
अनेक धृतयेஅனேக த்⁴ருʼதயே
अनन्तेशायஅனந்தேஶாய
अनन्तासन संस्थाय नमः – २००அனந்தாஸன ஸம்ʼஸ்தா²ய நம​: – 200

 
Post a Comment