Pages

Saturday, December 14, 2013

ஶிவன் 1 - 20


என்னதான் இறைவன் ஒன்று என்று புத்திக்குத்தெரிந்தாலும் மனம் அவனை (அவளை) பலவாறாக அழைத்து மகிழவே விரும்புகிறது. அதன் ஒரு வெளிப்பாடாக இதோ ஶிவனது பத்தாயிரம் நாமங்கள்:

ओम् नम: शिवाय ।ஓம் நம: ஶிவாய |
अकारस्य ब्रह्मा देवता । मृत्युजयार्थे विनियोग: । அகாரஸ்ய ப்³ரஹ்மா தே³வதா | ம்ருʼத்யுஜயார்தே² வினியோக³: |
अकाराय नम: । அகாராய நம: |
अकम्पिताय । அகம்பிதாய |
अकायाय அகாயாய
अकराय ।அகராய |
अक्रुत्याय ।அக்ருத்யாய |
अकारादिक्षकारान्त वर्णज्ञाय ।அகாராதி³க்ஷகாராந்த வர்ணஜ்ஞாய |
अक्रुताय । அக்ருதாய |
अक्लेद्याय ।அக்லேத்³யாய |
अक्रियाय ।அக்ரியாய |
अकुण्ठाय । १० அகுண்டா²ய | 10
अखण्ड सच्चिदानन्दविग्रहाय ।அக²ண்ட³ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹாய |
अखिलापदामपहारिणे । அகி²லாபதா³மபஹாரிணே |
अखिलदेवात्मने । அகி²லதே³வாத்மனே |
अखण्ड भोगसम्पन्न लोक भवितात्मने । அக²ண்ட³ போ⁴க³ஸம்பன்ன லோக ப⁴விதாத்மனே |
अखिल लोकैक जननाय । அகி²ல லோகைக ஜனனாய |
अखर्वसर्वमङ्गलाकला कदम्बमञ्जरी सरित्प्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुव्रताय । அக²ர்வஸர்வமங்க³லாகலா கத³ம்ப³மஞ்ஜரீ ஸரித்ப்ரவாஹமாது⁴ரீ விஜ்ருʼம்ப⁴ணாமது⁴வ்ரதாய |
अखण्डैकरसाय । அக²ண்டை³கரஸாய |
अखण्डात्मने । அக²ண்டா³த்மனே |
अखिलेश्वराय । அகி²லேஶ்வராய |
अगणितगुणगणाय नम: । २०அக³ணிதகு³ணக³ணாய நம: | 20
 
Post a Comment