Pages

Wednesday, July 2, 2014

ஶிவம் - 5401_5440मदालसाय नमःமதா³லஸாய நம​:
मदघ्नेமத³க்⁴னே
मदापहायமதா³பஹாய
मदनान्तकरायமத³னாந்தகராய
मदान्धसिन्दुरासुरत्वगुत्तरीयमेदुरायமதா³ந்த⁴ ஸிந்து³ராஸுர த்வகு³த்தரீய மேது³ராய
मन्दरस्थायமந்த³ரஸ்தா²ய
मन्दस्मितपराभूतचन्द्रिकायமந்த³ஸ்மித பராபூ⁴த சந்த்³ரிகாய
मन्दमन्दारपुष्पाढ्यलसद्वायुनिषेवितायமந்த³ மந்தா³ர புஷ்பாட்⁴ய லஸத்³ வாயுனிஷேவிதாய
मन्दरालयायமந்த³ராலயாய
मन्ददूरायமந்த³தூ³ராய
मन्दगतयेமந்த³க³தயே
मन्दरशृङ्गनिवासिनेமந்த³ர ஶ்ருʼங்க³ நிவாஸினே
मन्दराद्रिनिकेतनायமந்த³ராத்³ரி நிகேதனாய
मद्भर्त्रेமத்³ப⁴ர்த்ரே
मदोदग्रायமதோ³த³க்³ராய
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चितायமந்தா³கினீ ஸலில சந்த³ன சர்சிதாய
मन्दरारपुष्पबहुपुष्पसुपूजितायமந்த³ரார புஷ்ப ப³ஹு புஷ்ப ஸுபூஜிதாய
मन्दारमल्लीकादाम्भूषितायமந்தா³ர மல்லீகாதா³ம் பூ⁴ஷிதாய
मन्दाकिनीजलोपेतमूर्धजायமந்தா³கினீ ஜலோபேத மூர்த⁴ஜாய
मन्दार सुमनोभास्वते नमः – ५४२०மந்தா³ர ஸுமனோ பா⁴ஸ்வதே நம​: – 5420
मन्दाकिनीसमुल्लासकपर्दाय नमःமந்தா³கினீ ஸமுல்லாஸ கபர்தா³ய நம​:
मन्दारविटपिस्पर्धिदोर्दडायமந்தா³ரவிடபி ஸ்பர்தி⁴தோ³ர் த³டா³ய
मन्दारवनमध्यकायமந்தா³ரவன மத்⁴யகாய
मन्दारकुसुमामोदायமந்தா³ர குஸுமா மோதா³ய
मन्दाकिनीधरायமந்தா³கினீ த⁴ராய
मद्दलानकभृन्नंदिमाधवानंदिनेமத்³த³லானக ப்⁴ருʼன்னந்தி³ மாத⁴வானந்தி³னே
मादकायமாத³காய
माद्यायமாத்³யாய
मुद्रापाणयेமுத்³ராபாணயே
मुदाकृतयेமுதா³க்ருʼதயே
मुद्राप्रियायமுத்³ராப்ரியாய
मुद्रापुस्तकधारिणेமுத்³ரா புஸ்தக தா⁴ரிணே
मुदाकरायமுதா³கராய
मुद्रापुस्तकवह्निनागविलसद्वाहवेமுத்³ராபுஸ்தக வஹ்னினாக³ விலஸத்³ வாஹவே
मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटीदेशस्तामेखलायமேது³ர ஸ்வர்ண வஸ்த்ராட்⁴ய கடீதே³ஶஸ்தா மேக²லாய
मोदकप्रियायமோத³கப்ரியாய
मुदावासायமுதா³வாஸாய
मुदिताशयायமுதி³தாஶயாய
मधुरयाமது⁴ரயா
मधुरापाङ्गशशकस्वानन्दाय नमः ५४४०மது⁴ராபாங்க³ஶ ஶகஸ்வானந்தா³ய நம​: 5440

 
Post a Comment