Pages

Thursday, July 31, 2014

ஶிவம் - 6041_6080
योगिनामधेयाय नमःயோகி³ நாமதே⁴யாய நம​:
योगिनाम शंभवेயோகி³நாம ஶம்ப⁴வே
योगीशायயோகீ³ஶாய
योगीश्वरायயோகீ³ஶ்வராய
योगीश्वरालयायயோகீ³ஶ்வராலயாய
योगीन्द्रसंस्तुतपदायயோகீ³ந்த்³ர ஸம்ʼஸ்துத பதா³ய
योगीश्वरेश्वरायயோகீ³ஶ்வரேஶ்வராய
योगेशायயோகே³ஶாய
योगेश्वरायயோகே³ஶ்வராய
याचनारूपायயாசனாரூபாய
याचकार्तिनिषूदनायயாசகார்தி நிஷூத³னாய
यजमानप्रियायயஜமானப்ரியாய
यजमानायயஜமானாய
यजमानात्मानेயஜமானாத்மானே
यजमानाद्यष्टमूर्तिव्यन्जितायயஜமானாத்³யஷ்ட மூர்திவ்யஞ்ஜிதாய
यजनोद्यदसद्दक्षशिक्षणायயஜனோத்³யத³ஸத்³த³க்ஷ ஶிக்ஷணாய
यज्वनेயஜ்வனே
यज्वमयायயஜ்வமயாய
यज्वस्तुताय नमः -६०६०யஜ்வஸ்துதாய நம​: -6060
याजाय नमःயாஜாய நம​:
यजनमयायயஜனமயாய
यजुर्मूर्तयेயஜுர்மூர்தயே
यजुर्मयायயஜுர்மயாய
यजुःपादभुजायயஜு​:பாத³பு⁴ஜாய
यजुर्वेदप्रियायயஜுர்வேத³ப்ரியாய
यजुरादिचतुर्वेदतुरङ्गायயஜுராதி³ சதுர்வேத³ துரங்கா³ய
यजुषेயஜுஷே
यजुर्वेदायயஜுர்வேதா³ய
यजुषां शतरुद्रीयायயஜுஷாம்ʼ ஶத ருத்³ரீயாய
यजुर्वेदमन्त्रजनकपश्चिमवदनायயஜுர்வேத³மந்த்ர ஜனக பஶ்சிமவத³னாய
याजकायயாஜகாய
याजिनेயாஜினே
युम्जमनायயும்ஜமனாய
योज्यायயோஜ்யாய
यज्ञमयायயஜ்ஞமயாய
यज्ञवाटीनिवाशिनेயஜ்ஞவாடீ நிவாஶினே
यज्ञघ्नेயஜ்ஞக்⁴னே
यज्ञभागविदेயஜ்ஞபா⁴க³விதே³
यज्ञपतये नमः – ६०८०யஜ்ஞபதயே நம​: – 6080

 
Post a Comment