Pages

Tuesday, July 15, 2014

ஶிவம் - 5641-5680
महादंष्ट्रायुधाय नमःமஹாத³ம்ʼஷ்ட்ராயுதா⁴ய நம​:
महानन्दपरायणायமஹானந்த³பராயணாய
महावीरघ्नेமஹாவீரக்⁴னே
महासारस्वतप्रदायமஹாஸாரஸ்வதப்ரதா³ய
महात्मनेமஹாத்மனே
महामौनिनेமஹாமௌனினே
महागर्तायமஹாக³ர்தாய
महाशयायமஹாஶயாய
महाकर्मिणेமஹாகர்மிணே
महाध्वजायமஹாத்⁴வஜாய
महाशनायமஹாஶனாய
महर्षयेமஹர்ஷயே
महाग्रासायமஹாக்³ராஸாய
महावेद्यायமஹாவேத்³யாய
महाभोगायமஹாபோ⁴கா³ய
महाकोशायமஹாகோஶாய
महाधनायமஹாத⁴னாய
महावैद्यायமஹாவைத்³யாய
महासत्यायமஹாஸத்யாய
महावीर्याय नमः – ५६६०மஹாவீர்யாய நம​: – 5660
महामन्त्राय नमःமஹாமந்த்ராய நம​:
महाहृदायமஹாஹ்ருʼதா³ய
महाकर्त्रेமஹாகர்த்ரே
महाकेतवेமஹாகேதவே
महानन्दायமஹானந்தா³ய
महाघण्टायமஹாக⁴ண்டாய
महात्रिपुरसंहारकायமஹாத்ரிபுரஸம்ʼஹாரகாய
महाविभूतयेமஹாவிபூ⁴தயே
महायமஹாய
महान्तायமஹாந்தாய
महाप्रभवेமஹாப்ரப⁴வே
महाभागायமஹாபா⁴கா³ய
महामोघायமஹாமோகா⁴ய
महासुरेशायமஹாஸுரேஶாய
महारौद्रायமஹாரௌத்³ராய
महाभैरवायமஹாபை⁴ரவாய
महामरकतप्रख्यनागीकुण्डलमण्डितायமஹாமரகத ப்ரக்²ய நாகீ³ குண்ட³ல மண்டி³தாய
महामण्डलरूपिणेமஹாமண்ட³லரூபிணே
महामयूखायமஹாமயூகா²ய
महानटाय नमः – ५६८०மஹாநடாய நம​: – 5680

 
Post a Comment