Pages

Wednesday, July 23, 2014

ஶிவம் - 5841_5880महाग्निकेदारेश्वराय नमःமஹாக்³னி கேதா³ரேஶ்வராய நம​:
महामणिमकुटधारणायமஹா மணிமகுட தா⁴ரணாய
महाकालभेदनायமஹாகால பே⁴த³னாய
महाकालकालायமஹாகாலகாலாய
महानीपारण्यान्तरकनकपद्माकरतटीमहेन्द्रानीताष्टद्विप ध्रुतविमानान्तरगतायமஹானீபாரண்யாந்தர கனக பத்³மாகரதடீ மஹேந்த்³ரானீதாஷ்ட த்³விப த்⁴ருத விமானாந்தர க³தாய
महामूर्ध्नेமஹாமூர்த்⁴னே
महाशिरसेமஹாஶிரஸே
महाकेशायமஹாகேஶாய
महाजटायமஹாஜடாய
महाकिरीटायமஹாகிரீடாய
महारोम्णेமஹாரோம்ணே
महाम्बरायமஹாம்ப³ராய
महामुखायமஹாமுகா²ய
महाभोक्त्रेமஹாபோ⁴க்த்ரே
महावक्त्रायமஹாவக்த்ராய
महाजिह्वायமஹாஜிஹ்வாய
महाननायமஹானனாய
महादंष्ट्रायமஹாத³ம்ʼஷ்ட்ராய
महादंतायமஹாத³ந்தாய
महानेत्राय नमः – ५८६०மஹா நேத்ராய நம​: – 5860
महाकर्णाय नमःமஹாகர்ணாய நம​:
महाग्रीवायமஹாக்³ரீவாய
महाकंबवेமஹாகம்ப³வே
महानासायமஹானாஸாய
महाकर्मिणेமஹாகர்மிணே
महाहनवेமஹாஹனவே
महोदरायமஹோத³ராய
महाकुक्षिभृतेமஹாகுக்ஷிப்⁴ருʼதே
महाकृत्तिविभञ्जनायமஹாக்ருʼத்திவிப⁴ஞ்ஜனாய
महास्कन्धायமஹாஸ்கந்தா⁴ய
महाजत्रवेமஹாஜத்ரவே
महावक्षसेமஹாவக்ஷஸே
महाभुजायமஹாபு⁴ஜாய
महोरस्कायமஹோரஸ்காய
महाकरायமஹாகராய
महाकटयेமஹாகடயே
महाहस्तायமஹாஹஸ்தாய
महागुह्यायமஹாகு³ஹ்யாய
महोरसेமஹோரஸே
महाजानवे नमः – ५८८०மஹாஜானவே நம​: – 5880

 
Post a Comment