Pages

Tuesday, July 8, 2014

ஶிவம் - 5601-5640
मेरुरूपाय नमः மேருரூபாய நம​:
मेरवे மேரவே
मौर्वीकृताखिलमहोरगनायकाय மௌர்வீக்ருʼதாகி²ல மஹோரக³ நாயகாய
मलविमोचकाय மலவிமோசகாய
मलयस्थाय மலயஸ்தா²ய
मलयानिलसेविताय மலயானில ஸேவிதாய
मल्लिकामुकुलाकाररदनाय மல்லிகா முகுலாகார ரத³னாய
मल्लिकार्जुनेश्वराय மல்லிகார்ஜுனேஶ்வராய
मालिनीमन्त्ररूपिणे மாலினீமந்த்ரரூபிணே
मालिने மாலினே
मूलाचार्याय மூலாசார்யாய
मूलस्थाय மூலஸ்தா²ய
मूलाय மூலாய
मूलप्रकृतये மூலப்ரக்ருʼதயே
मूलभूताय மூலபூ⁴தாய
मूलाधारस्थिताय மூலாதா⁴ர ஸ்தி²தாய
मूलसूक्ष्मस्वरूपिणे மூலஸூக்ஷ்ம ஸ்வரூபிணே
मन्वरदाय மன்வரதா³ய
मशकीकृतराक्षसाय மஶகீக்ருʼதராக்ஷஸாய
माषान्नप्रीतमानसाय – ५६२० மாஷான்னப்ரீதமானஸாய – 5620
मुषितसर्वावलेपाय नमः முஷிதஸர்வாவலேபாய நம​:
मुष्णतां पतये முஷ்ணதாம்ʼ பதயே
मासाय மாஸாய
मासानां प्रभवे மாஸானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
मांसलोरुकटीतटाय மாம்ʼஸலோருகடீதடாய
महते மஹதே
महतोमहीयसे மஹதோமஹீயஸே
महस्स्तोममूर्तये மஹஸ்ஸ்தோமமூர்தயே
महर्षिवन्दिताय மஹர்ஷிவந்தி³தாய
महादानन्ददायिने மஹாதா³னந்த³தா³யினே
महनीयभूसुरमौनिसंतोषकाय மஹனீய பூ⁴ஸுர மௌனி ஸந்தோஷகாய
महर्षिमानसोल्लासकाय மஹர்ஷிமானஸோல்லாஸகாய
महद्ब्रह्मविवर्धनाय மஹத்³ ப்³ரஹ்ம விவர்த⁴னாய
महनीयविबुधमूर्धन्याय மஹனீய விபு³த⁴ மூர்த⁴ன்யாய
महाक्रमाय மஹாக்ரமாய
महास्वनाय மஹாஸ்வனாய
महादिव्याय மஹாதி³வ்யாய
महायोध्रे மஹாயோத்⁴ரே
महायोगिने மஹாயோகி³னே
महाज्ञानिने नमः – ५६४० மஹாஜ்ஞானினே நம​: – 5640

 
Post a Comment