Pages

Tuesday, January 6, 2015

ஸ்ரீ தக்ஷிணா மூர்த்தி ஸஹஸ்ர நாமாவளி - 0081_0120परस्मै ज्योतिषे  नम: பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:
पुराणायபுராணாய
परमेश्वरायபரமேஶ்வராய
प्रपञ्चोपशमायப்ரபஞ்சோபஶமாய
प्राज्ञायப்ராஜ்ஞாய
पुण्यकीर्त्तयेபுண்ய கீர்த்தயே
पुरातनायபுராதனாய
सर्वाधिष्ठानसन्मात्रायஸர்வாதி⁴ஷ்டா²ன ஸன்மாத்ராய
स्वात्मबन्धहरायஸ்வாத்ம ப³ந்த⁴ ஹராய
हरायஹராய
सर्वप्रेमनिजाहासायஸர்வப்ரேம நிஜாஹாஸாய
सर्वानुग्रहक्रुतेஸர்வானுக்³ரஹ க்ருதே
शिवायஶிவாய
सर्वेन्द्रियगुणाभासायஸர்வேந்த்³ரிய கு³ணாபா⁴ஸாய
सर्वभूतगुणाश्रयायஸர்வபூ⁴த கு³ணாஶ்ரயாய
सच्चिदानन्दपूर्णात्मनेஸச்சிதா³னந்த³ பூர்ணாத்மனே
स्वेमहिम्ने प्रतिष्ठितायஸ்வேமஹிம்னே ப்ரதிஷ்டி²தாய
सर्वभूतान्तरायஸர்வ பூ⁴தாந்தராய
साक्षिणेஸாக்ஷிணே
सर्वज्ञाय नम: १०० ஸர்வஜ்ஞாய நம: 100
सर्वकामदाय नम:ஸர்வ காமதா³ய நம:
सनकादिमहायोगी समाराधितपादुकायஸனகாதி³ மஹாயோகீ³ ஸமாராதி⁴த பாது³காய
आदिदेवायஆதி³தே³வாய
दयासिन्धवेத³யா ஸிந்த⁴வே
शिक्षितासुरविग्रहायஶிக்ஷிதாஸுர விக்³ரஹாய
यक्षकिन्नरगन्धर्वस्तूयमानात्मवैभवायயக்ஷகின்னர க³ந்த⁴ர்வ ஸ்தூயமானாத்ம வைப⁴வாய
प्रह्मादिदेवविनुतायப்ரஹ்மாதி³தே³வ வினுதாய
योगमायानियोजकायயோக³மாயா நியோஜகாய
शिवयोगिनेஶிவயோகி³னே
शिवानन्दायஶிவானந்தா³ய
शिवभक्तसमुद्धरायஶிவ ப⁴க்த ஸமுத்³த⁴ராய
वेदान्तसारसन्दोहायவேதா³ந்த ஸார ஸந்தோ³ஹாய
सर्वसत्वावलम्बनायஸர்வ ஸத்வாவலம்ப³னாய
वटमूलाश्रयायவட மூலாஶ்ரயாய
वाग्मिनेவாக்³மினே
मान्याय மான்யாய
मलयजप्रियायமலயஜ ப்ரியாய
सुशीलायஸுஶீலாய
वाञ्छितार्थज्ञायவாஞ்சி²தார்த²ஜ்ஞாய
प्रसन्नवदनेक्षणाय नम: १२० ப்ரஸன்ன வத³னேக்ஷணாய நம: 120

 
Post a Comment