Pages

Wednesday, January 28, 2015

ஸ்ரீ தக்ஷிணா மூர்த்தி ஸஹஸ்ர நாமாவளி - 0681_0720कृतकौतुकमङ्गलाय: नम:க்ருʼதகௌதுக மங்க³லாய: நம:
त्रिलोकमोहनायத்ரிலோக மோஹனாய
श्रीमत्त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकायஶ்ரீமத்த்ரிபுண்ட்³ராங்கித மஸ்தகாய
क्रौञ्चारिजनकायக்ரௌஞ்சாரி ஜனகாய
श्रीमद्गणनाथसुतान्वितायஶ்ரீமத்³க³ணநாத² ஸுதான்விதாய
अद्भुदानन्दवरतायஅத்³பு⁴தா³னந்த³ வரதாய
अपरिच्छिन्नात्मवैभवायஅபரிச்சி²ன்னாத்ம வைப⁴வாய
इष्टापूर्तप्रियायஇஷ்டாபூர்த ப்ரியாய
शर्वायஶர்வாய
एकवीरायஏகவீராய
प्रियम्वदायப்ரியம் வதா³ய
ऊहापोहविनिर्मुक्तायஊஹாபோஹ விநிர்முக்தாய
ओङ्कारेश्वरपूजितायஓங்காரேஶ்வர பூஜிதாய
रुद्राक्षवक्षसेருத்³ராக்ஷ வக்ஷஸே
रुद्राक्षरूपायருத்³ராக்ஷ ரூபாய
रुद्राक्षपक्षकायருத்³ராக்ஷ பக்ஷகாய
भुजगेन्द्रलसत्कण्ठायபு⁴ஜகே³ந்த்³ர லஸத் கண்டா²ய
भुजङ्गाभरणप्रियायபு⁴ஜங்கா³ப⁴ரண ப்ரியாய
कल्याणरूपायகல்யாணரூபாய
कल्याणाय नम: ७०० கல்யாணாய நம: 700
कल्याणगुणसम्श्रयाय नम:கல்யாணகு³ண ஸம்ஶ்ரயாய நம:
सुन्दरभ्रुवेஸுந்த³ரப்⁴ருவே
सुनयनायஸுநயனாய
सुललाटायஸுலலாடாய
सुकन्धरायஸுகந்த⁴ராய
विद्वज्जनाश्रयायவித்³வஜ்ஜனாஶ்ரயாய
विद्वज्जनस्तव्यपराक्रमायவித்³வஜ்ஜன ஸ்தவ்ய பராக்ரமாய
विनीतवत्सलायவிநீனீதவத்ஸலாய
नीतिस्वरूपायநீதி ஸ்வரூபாய
नीतिसम्श्रयायநீதி ஸம்ஶ்ரயாய
अतिरागिणेஅதிராகி³ணே
वीतरागिणेவீதராகி³ணே
रागहेतवेராக³ஹேதவே
विरागवितेவிராக³விதே
रागघ्नेராக³க்⁴னே
रागशमनायராக³ஶமனாய
रागदेராக³தே³
रागिरागविदेராகி³ராக³விதே³
मनोन्मनायமனோன்மனாய
मनोरूपाय नम: ७२० மனோ ரூபாய நம: 720

 
Post a Comment