Pages

Monday, January 12, 2015

ஸ்ரீ தக்ஷிணா மூர்த்தி ஸஹஸ்ர நாமாவளி - 0241_0280गुणग्राहिणे नम:கு³ணக்³ராஹிணே நம:
निष्कलङ्कायநிஷ்கலங்காய
कलङ्कघ्नेகலங்கக்⁴னே
पुरुषायபுருஷாய
शाश्वतायஶாஶ்வதாய
योगिनेயோகி³னே
व्यक्ताव्यक्तायவ்யக்தாவ்யக்தாய
सनातनायஸனாதனாய
चराचरात्मनेசராசராத்மனே
सूक्ष्मात्मनेஸூக்ஷ்மாத்மனே
विश्वकर्मनेவிஶ்வகர்மனே
तमोपहृतेதமோபஹ்ருʼதே
भुजङ्गभूषणायபு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணாய
भर्गायப⁴ர்கா³ய
तरुणायதருணாய
करुणालयायகருணாலயாய
अणिमादिगुणोपेतायஅணிமாதி³ கு³ணோபேதாய
लोकवश्यविधायकायலோகவஶ்ய விதா⁴யகாய
योगपट्टधरायயோக³பட்டத⁴ராய
मुक्ताय नम: २६० முக்தாய நம: 260
मुक्तानाम् परमायै गतये नम: முக்தானாம் பரமாயை க³தயே நம:
कुरुरूपधरायகுருரூபத⁴ராய
श्रीमत्परमानन्दसागरायஶ்ரீமத்பரமானந்த³ ஸாக³ராய
सहस्रबाहवेஸஹஸ்ரபா³ஹவே
सर्वेशायஸர்வேஶாய
सहस्राबयवान्वितायஸஹஸ்ராப³யவான் விதாய
सहस्रमूर्ध्नेஸஹஸ்ர மூர்த்⁴னே
सर्वात्मनेஸர்வாத்மனே
सहस्राक्षायஸஹஸ்ராக்ஷாய
सहस्रपदेஸஹஸ்ரபதே³
निराभासायநிராபா⁴ஸாய
सूक्ष्मतनवेஸூக்ஷ்மதனவே
ह्रुदि ज्ञातायஹ்ருதி³ ஜ்ஞாதாய
परात्परायபராத்பராய
सर्वात्मगायஸர்வாத்மகா³ய
सर्वसाक्षिणेஸர்வ ஸாக்ஷிணே
नि:सङ्गायநி:ஸங்கா³ய
निरुपद्रवायநிருபத்³ரவாய
निष्कलायநிஷ்கலாய
सकलाध्यक्षाय नम: २८० ஸகலாத்⁴யக்ஷாய நம: 280

 
Post a Comment