Pages

Friday, January 23, 2015

ஸ்ரீ தக்ஷிணா மூர்த்தி ஸஹஸ்ர நாமாவளி - 0561_0600
क्षमारूपिणे नम:க்ஷமாரூபிணே நம:
तप्तचामीकरप्रभायதப்தசாமீகரப்ரபா⁴ய
त्र्यम्बकायத்ர்யம்ப³காய
वररुचयेவரருசயே
देवदेवायதே³வ தே³வாய
चतुर्भुजायசதுர்பு⁴ஜாய
विश्वम्भरायவிஶ்வம்ப⁴ராய
विचित्राङ्गायவிசித்ராங்கா³ய
विधात्रेவிதா⁴த்ரே
पुरुषासनायபுருஷாஸனாய
सुब्रह्मण्यायஸுப்³ரஹ்மண்யாய
जकत्स्वामिनेஜகத் ஸ்வாமினே
रोहिताक्षायரோஹிதாக்ஷாய
शिवोत्तमायஶிவோத்தமாய
नक्षत्रमालाभरणायநக்ஷத்ரமாலாப⁴ரணாய
मघवतेமக⁴வதே
अघनाशनायஅக⁴நாஶனாய
विधिकर्त्रेவிதி⁴கர்த்ரே
विधानज्ञायவிதா⁴னஜ்ஞாய
प्रधानपुरुषेश्वराय नम: ५८० ப்ரதா⁴ன புருஷேஶ்வராய நம: 580
चिन्तामणये नम:சிந்தாமணயே நம:
सुरगुरवेஸுரகு³ரவே
ध्येयायத்⁴யேயாய
नीराजनप्रियायநீராஜன ப்ரியாய
गोविन्तायகோ³விந்தாய
राजराजेशायராஜராஜேஶாய
बहुपुष्पार्चनप्रियायப³ஹுபுஷ்பார்சன ப்ரியாய
सर्वानन्दायஸர்வானந்தா³ய
दयारूपिणेத³யாரூபிணே
शैलजासुमनोहरायஶைலஜாஸு மனோஹராய
सुविक्रमायஸுவிக்ரமாய
सर्वगतायஸர்வக³தாய
हेतुसाधनवर्जितायஹேதுஸாத⁴ன வர்ஜிதாய
वृषाङ्कायவ்ருʼஷாங்காய
रमणीयाङ्गायரமணீயாங்கா³ய
सदङ्ग्रयेஸத³ங்க்³ரயே
सामपारकायஸாமபாரகாய
मन्त्रात्मनेமந்த்ராத்மனே
कोटिकन्दर्पसौन्दर्यरसवारिधयेகோடி கந்த³ர்ப ஸௌந்த³ர்ய ரஸ வாரித⁴யே
यज्ञेशाय नम: ६०० யஜ்ஞேஶாய நம: 600

 
Post a Comment