Pages

Wednesday, February 4, 2015

ஸ்ரீ தக்ஷிணா மூர்த்தி ஸஹஸ்ர நாமாவளி 0881_0920महाप्रलयसम्स्थिताय नम:மஹாப்ரலய ஸம்ஸ்தி²தாய நம:
महाकैलासनिलयायமஹாகைலாஸ நிலயாய
प्रज्ञानघनविग्रहायப்ரஜ்ஞானக⁴ன விக்³ரஹாய
श्रीमतेஶ்ரீமதே
व्याघ्रपुरावासायவ்யாக்⁴ர புராவாஸாய
भूक्तिमुक्तिप्रदायकायபூ⁴க்திமுக்தி ப்ரதா³யகாய
जगद्योनयेஜக³த்³யோனயே
जगत्साक्षिणेஜக³த்ஸாக்ஷிணே
जगदीशायஜக³தீ³ஶாய
जगन्मयायஜக³ன்மயாய
जपायஜபாய
जपपरायஜபபராய
जप्यायஜப்யாய
विध्यासिम्हासनप्रभवेவித்⁴யா ஸிம்ஹாஸன ப்ரப⁴வே
तत्वानाम् प्रकृतयेதத்வானாம் ப்ரக்ருʼதயே
तत्वायதத்வாய
तत्वम्पदनिरूपितायதத்வம்பத³ நிரூபிதாய
दिक्कालाद्यनच्छिन्नायதி³க்காலாத்³யன ச்சி²ன்னாய
सहजानन्दसागरायஸஹஜானந்த³ ஸாக³ராய
प्रकृतये नम: ९०० ப்ரக்ருʼதயே நம: 900
प्राकृतातीताय नम :ப்ராக்ருʼதாதீதாய நம :
विज्ञानैक रसाकृतयेவிஜ்ஞானைக ரஸாக்ருʼதயே
नि:शङ्कमतिदूरस्थायநி:ஶங்கமதி தூ³ரஸ்தா²ய
चैत्यचेतनचिन्तनायசைத்யசேதன சிந்தனாய
तारकानाम् हृदन्तस्थायதாரகானாம் ஹ்ருʼத³ந்தஸ்தா²ய
तारकायதாரகாய
तारकान्तकायதாரகாந்தகாய
ध्यानैकप्रकटायத்⁴யானைக ப்ரகடாய
ध्येयायத்⁴யேயாய
ध्यानिनेத்⁴யானினே
ध्यानविभूषणायத்⁴யான விபூ⁴ஷணாய
परस्मै व्योम्नेபரஸ்மை வ்யோம்னே
परस्मै ताम्नेபரஸ்மை தாம்னே
परमात्मनेபரமாத்மனே
परस्मै पदायபரஸ்மை பதா³ய
पूर्णानन्दायபூர்ணானந்தா³ய
सदानन्दायஸதா³னந்தா³ய
नादमध्यप्रतिष्ठितायநாத³மத்⁴ய ப்ரதிஷ்டி²தாய
प्रमाविपर्ययातीतायப்ரமா விபர்யயாதீதாய
प्रणताज्ञाननाशकाय नम: ९२० ப்ரணதாஜ்ஞான நாஶகாய நம: 920

 
Post a Comment