Pages

Monday, February 17, 2014

ஶிவன் - 1761 -1800
गदाद्यायुध संपन्नाय க³தா³த்³யாயுத⁴ ஸம்பன்னாய
गोदावरीप्रियाय கோ³தா³வரீப்ரியாய
गन्धाघ्राण कारिणे க³ந்தா⁴க்⁴ராண காரிணே
गन्धर्वाय க³ந்த⁴ர்வாய
गन्धपालिने க³ந்த⁴பாலினே
गन्धिने க³ந்தி⁴னே
गन्धर्वाणां पतये க³ந்த⁴ர்வாணாம்ʼ பதயே
गन्धर्व सेव्याय க³ந்த⁴ர்வ ஸேவ்யாய
गन्धर्वकुल भूषणाय க³ந்த⁴ர்வகுல பூ⁴ஷணாய
गन्धर्वगान सुप्रीताय க³ந்த⁴ர்வகா³ன ஸுப்ரீதாய
गन्धर्वाप्सरसां प्रियाय க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம்ʼ ப்ரியாய
गन्धमाल्य विभूषिताय க³ந்த⁴மால்ய விபூ⁴ஷிதாய
गन्धपतये க³ந்த⁴பதயே
गाधाप्रियाय கா³தா⁴ப்ரியாய
गाधिपूजिताय கா³தி⁴பூஜிதாய
गान्धाराय கா³ந்தா⁴ராய
गन्धसाराभिषेक प्रियाय க³ந்த⁴ஸாராபி⁴ஷேக ப்ரியாய
गोधराय கோ³த⁴ராய
गन्धर्व किन्नर सुगीत गुणाधिकाय க³ந்த⁴ர்வ கின்னர ஸுகீ³த கு³ணாதி⁴காய
गोधन प्रदाय - १७८०கோ³த⁴ன ப்ரதா³ய - 1780
गानलोलुपाय கா³னலோலுபாய
गुप्ताय கு³ப்தாய
गोपतये கோ³பதயே
गोप्याय கோ³ப்யாய
गोप्त्रे கோ³ப்த்ரே
गोपालिने கோ³பாலினே
गोपालाय கோ³பாலாய
गोपनीयाय கோ³பனீயாய
गोप्रियाय கோ³ப்ரியாய
गंबीज जपसुप्रीताय க³ம்பீ³ஜ ஜபஸுப்ரீதாய
गभीराय க³பீ⁴ராய
गभस्तये க³ப⁴ஸ்தயே
गंभीराय க³ம்பீ⁴ராய
गंभीर नायकाय க³ம்பீ⁴ர நாயகாய
गंभीर हृदयाय க³ம்பீ⁴ர ஹ்ருʼத³யாய
गंभीर वाक्याय க³ம்பீ⁴ர வாக்யாய
गंभीर घोषाय க³ம்பீ⁴ர கோ⁴ஷாய
गंभीर बलवाहनाय க³ம்பீ⁴ர ப³லவாஹனாய
ग्रामण्ये க்³ராமண்யே
ग्रामाय नम: - १८००க்³ராமாய நம: - 1800

download:


Post a Comment