Pages

Friday, February 28, 2014

ஶிவன் 2160_2200
जगदीशाय नमःஜக³தீ³ஶாய நம​:
जगतां धात्रेஜக³தாம்ʼ தா⁴த்ரே
जगद्गुरवेஜக³த்³கு³ரவே
जगतस्तस्थुषस्पतयेஜக³தஸ்தஸ்து²ஷஸ்பதயே
जगत्संहारकायஜக³த்ஸம்ʼஹாரகாய
जगताधारशरासायஜக³தாதா⁴ரஶராஸாய
जगद्यन्त्रप्रवर्तिनेஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்தினே
जगन्नाथायஜக³ன்னாதா²ய
जगत्त्रयोशायஜக³த்த்ரயோஶாய
जगद्व्यापिनेஜக³த்³வ்யாபினே
जगतःप्रभवेஜக³த​:ப்ரப⁴வே
जगद्बीजायஜக³த்³பீ³ஜாய
जगदुत्पादनप्रवीणनियन्त्रे ஜக³து³த்பாத³ன ப்ரவீண நியந்த்ரே
जगतामेकजीवनायஜக³தாமேகஜீவனாய
जगत्स्थावरमूर्तयेஜக³த்ஸ்தா²வரமூர்தயே
जगत्कालायஜக³த்காலாய
जगतांहितकारिणेஜக³தாம்ʼஹிதகாரிணே
जगद्विश्रामहेतवेஜக³த்³விஶ்ராமஹேதவே
जगतानन्दकरायஜக³தானந்த³கராய
जगत्सृष्टिस्थितिलयकारिणे नमः – २१८०ஜக³த் ஸ்ருʼஷ்டி ஸ்தி²தி லயகாரிணே நம​: – 2180
जगत्कारणायஜக³த்காரணாய
जगदन्तरात्मनेஜக³த³ந்தராத்மனே
जगतो हेतुभूतायஜக³தோ ஹேதுபூ⁴தாய
जगतामेकनाथायஜக³தாமேகனாதா²ய
जगद्बन्धवेஜக³த்³ப³ந்த⁴வே
जगतां परिपालकायஜக³தாம்ʼ பரிபாலகாய
जगद्योनयेஜக³த்³யோனயே
जगद्वन्द्यायஜக³த்³வந்த்³யாய
जगत्स्रष्ट्रेஜக³த்ஸ்ரஷ்ட்ரே
जगदवनकर्मठशरासायஜக³த³வனகர்மட²ஶராஸாய
जगत्पतयेஜக³த்பதயே
जगतां शर्मणेஜக³தாம்ʼ ஶர்மணே
जगद्गोप्त्रेஜக³த்³கோ³ப்த்ரே
जगतां जनकायஜக³தாம்ʼ ஜனகாய
जगद्रूपिनेஜக³த்³ரூபினே
जगदीशानायஜக³தீ³ஶானாய
जगद्ध्वंसिनेஜக³த்³த்⁴வம்ʼஸினே
जगन्मूर्तयेஜக³ன்மூர்தயே
जगद्धेतवेஜக³த்³தே⁴தவே
जगन्मयाय नमः – २२००ஜக³ன்மயாய நம​: – 2200


Download
 
Post a Comment