Pages

Tuesday, February 25, 2014

ஶிவன் 2041_2080चित्रघण्टाय नमःசித்ர க⁴ண்டாய நம​:
चिन्तामणयेசிந்தாமணயே
चिन्तितसारथयेசிந்திதஸாரத²யே
चिन्तितायசிந்திதாய
चिन्त्याचिन्त्यायசிந்த்யாசிந்த்யாய
चिन्ताधरायசிந்தாத⁴ராய
चित्तार्पितायசித்தார்பிதாய
चित्तमयायசித்தமயாய
चित्सारायசித்ஸாராய
चित्रविद्यामयायசித்ரவித்³யாமயாய
चूतालयायசூதாலயாய
चेनायासहारिणेசேனாயாஸஹாரிணே
चेतनायசேதனாய
चैतन्यविषयायசைதன்யவிஷயாய
चन्द्रमौलयेசந்த்³ரமௌலயே
चन्द्रापीडायசந்த்³ராபீடா³ய
चन्द्रसंजीवनायசந்த்³ரஸஞ்ஜீவனாய
चन्द्रचूडामणयेசந்த்³ரசூடா³மணயே
चन्द्रायசந்த்³ராய
चन्द्रचूडाय नमः -२०६०சந்த்³ரசூடா³ய நம​: -2060
चन्द्रकोटिसुशीतलाय नमःசந்த்³ர கோடிஸுஶீதலாய நம​:
चन्द्रेश्वरायசந்த்³ரேஶ்வராய
चन्द्रमण्डलवासिनेசந்த்³ரமண்ட³லவாஸினே
चन्द्रबिम्बस्थितायசந்த்³ரபி³ம்ப³ஸ்தி²தாய
चन्दनलिप्तायசந்த³னலிப்தாய
चन्द्रवक्त्रायசந்த்³ரவக்த்ராய
चन्द्रमौलि विभूषणायசந்த்³ரமௌலி விபூ⁴ஷணாய
चन्द्रार्धमकुटोज्ज्वलायசந்த்³ரார்த⁴ மகுடோஜ்ஜ்வலாய
चन्द्राग्निसूर्यात्मक नेत्रायசந்த்³ராக்³னி ஸூர்யாத்மக நேத்ராய
चन्द्रिकानिर्गमप्रायविलसत्सुस्मिताननायசந்த்³ரிகா நிர்க³ம ப்ராய விலஸத் ஸுஸ்மிதானனாய
चन्द्रार्धमौलयेசந்த்³ரார்த⁴மௌலயே
चन्द्रकलोत्तंसायசந்த்³ரகலோத்தம்ʼஸாய
चन्द्रार्धभूषितायசந்த்³ரார்த⁴பூ⁴ஷிதாய
चन्द्रसहस्रगोचरायசந்த்³ர ஸஹஸ்ர கோ³சராய
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनायசந்த்³ரார்கவைஶ்வானரலோசனாய
चन्द्रावयवभूषणायசந்த்³ராவயவபூ⁴ஷணாய
चन्द्रभूषणायசந்த்³ரபூ⁴ஷணாய
चन्द्रसौम्यवराननायசந்த்³ரஸௌம்யவரானனாய
चन्द्ररूपायசந்த்³ரரூபாய
चन्द्रशेखराय नमः -२०८०சந்த்³ரஶேக²ராய நம​: -2080

 
Post a Comment