Pages

Saturday, February 15, 2014

ஶிவன் 1721 - 1760गुणातीताय கு³ணாதீதாய
गुणैरप्रमिताय கு³ணைர ப்ரமிதாய
गुण्याय கு³ண்யாய
गुणाष्टक प्रदाय கு³ணாஷ்டக ப்ரதா³ய
गुणिने கு³ணினே
गुणत्रयो परिस्थाय கு³ண த்ரயோ பரிஸ்தா²ய
गुणज्ञाय கு³ணஜ்ஞாய
गुणबीजाय கு³ணபீ³ஜாய
गुणात्मकाय கு³ணாத்மகாய
गुणीशाय கு³ணீஶாய
गुणिबीजाय கு³ணிபீ³ஜாய
गुणिनां गुरवे கு³ணினாம்ʼ கு³ரவே
गुणवतां श्रेष्ठाय கு³ணவதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா²ய
गुणेश्वराय கு³ணேஶ்வராய
गुणत्रयात्मकाय கு³ணத்ரயாத்மகாய
गुणत्रय विभाविताय கு³ணத்ரய விபா⁴விதாய
गुणज्ञेयाय கு³ணஜ்ஞேயாய
गुणध्येयाय கு³ணத்⁴யேயாய
गुणाध्यक्षाय கு³ணாத்⁴யக்ஷாய
गुणगोचराय - १७४०கு³ணகோ³சராய - 1740
गुणोज्ज्वलाय கு³ணோஜ்ஜ்வலாய
गुणबुद्धि बलालयाय கு³ணபு³த்³தி⁴ ப³லாலயாய
गुणत्रयात्मक मायाशबलत्व प्रकाशकाय கு³ணத்ரயாத்மக மாயாஶப³லத்வ ப்ரகாஶகாய
गुणनाम सुनृत्यकाय கு³ண நாம ஸுன்ருʼத்யகாய
गतये க³தயே
गतागताय க³தாக³தாய
गतिमतां श्रेष्ठाय க³திமதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா²ய
गतिगम्याय க³திக³ம்யாய
गीतशीलाय கீ³தஶீலாய
गीतपादाय கீ³தபாதா³ய
गीतप्रियाय கீ³தப்ரியாய
गीतागम मूलदेशिकाय கீ³தாக³ம மூலதே³ஶிகாய
गोत्रिणे கோ³த்ரிணே
गोत्राणां पतये கோ³த்ராணாம்ʼ பதயே
गोत्राण तत्पराय கோ³த்ராண தத்பராய
गौतमाय கௌ³தமாய
गौतमदीक्षा गुरुभूत पूर्व वदनाय கௌ³தமதீ³க்ஷா கு³ருபூ⁴த பூர்வ வத³னாய
गौतमीतीर्थे त्रियम्बकाय கௌ³தமீதீர்தே² த்ரியம்ப³காய
गदाहस्ताय க³தா³ஹஸ்தாய
गदान्तकृते - १७६०க³தா³ந்தக்ருʼதே - 1760

 
Post a Comment