Pages

Thursday, February 13, 2014

ஶிவன் - 1641 - 1680गंगा चन्द्रा कलाधराय க³ங்கா³ சந்த்³ரா கலாத⁴ராய
गाङ्गेयाभरण प्रीताय கா³ங்கே³யாப⁴ரண ப்ரீதாய
गाङ्गेय परिपूजिताय கா³ங்கே³ய பரிபூஜிதாய
गोघ्नाय கோ³க்⁴னாய
गोघ्नघ्नाय கோ³க்⁴னக்⁴னாய
गोचराय கோ³சராய
गोचर्म वसनाय கோ³சர்ம வஸனாய
गज चर्मांबराय க³ஜ சர்மாம்ப³ராய
गजारये க³ஜாரயே
गजेन्द्र गमनाय க³ஜேந்த்³ர க³மனாய
गजेन्द्राणां ऐरावताय க³ஜேந்த்³ராணாம்ʼ ஐராவதாய
गजासुरारये க³ஜாஸுராரயே
गजाजिनावृताय க³ஜாஜினாவ்ருʼதாய
गजघ्ने க³ஜக்⁴னே
गजदैत्याजिनाम्बराय க³ஜதை³த்யாஜினாம்ப³ராய
गजचर्म परिधानाय க³ஜசர்ம பரிதா⁴னாய
गजानन प्रियाय க³ஜானன ப்ரியாய
गजारूढाय க³ஜாரூடா⁴ய
गजचर्मिणे க³ஜசர்மிணே
गण्डस्फुरद् भुजग कुण्डल मण्डिताय - १६६०க³ண்ட³ஸ்பு²ரத்³ பு⁴ஜக³ குண்ட³ல மண்டி³தாய - 1660
गजराज विमर्दनाय க³ஜராஜ விமர்த³னாய
गौडपाद निषेविताय கௌ³ட³பாத³ நிஷேவிதாய
गाण्डीव धन्विने கா³ண்டீ³வ த⁴ன்வினே
गाण्डीविने கா³ண்டீ³வினே
गुडान्नप्रीत मानसाय கு³டா³ன்னப்ரீத மானஸாய
गुडाकेश प्रपूजिताय கு³டா³கேஶ ப்ரபூஜிதாய
गाढाय கா³டா⁴ய
गूढस्वरूपाय கூ³ட⁴ஸ்வரூபாய
गूढमहाव्रताय கூ³ட⁴மஹாவ்ரதாய
गूढपाद प्रियाय கூ³ட⁴பாத³ ப்ரியாய
गूढाय கூ³டா⁴ய
गूढगुल्फाय கூ³ட⁴கு³ல்பா²ய
गूढतनवे கூ³ட⁴தனவே
गूढजत्रवे கூ³ட⁴ஜத்ரவே
गणाय க³ணாய
गणकर्त्रे க³ணகர்த்ரே
गणपतये க³ணபதயே
गणाधिपतये க³ணாதி⁴பதயே
गणेश्वराय க³ணேஶ்வராய
गणनाथाय - १६८०க³ண நாதா²ய - 1680

 
Post a Comment