Pages

Wednesday, February 5, 2014

ஶிவன் 1401 - 1440कीर्ति-जागराय नम: கீர்தி-ஜாக³ராய நம:
कीर्तिनाथाय கீர்தி நாதா²ய
कुरवे குரவே
कुरुकर्त्रे குருகர்த்ரே
कुरुवासिने குருவாஸினே
कुरुभूताय குருபூ⁴தாய
कुरङ्ग-विलसत्-पाणिकमलाय குரங்க³-விலஸத்-பாணிகமலாய
कूर्दते கூர்த³தே
कूर्मास्थिसमलंकृताय கூர்மாஸ்தி²ஸமலங்க்ருʼதாய
कूर्माकृतये கூர்மாக்ருʼதயே
कूर्मधराय கூர்ம த⁴ராய
क्रूरहारिणे க்ரூரஹாரிணே
क्रूराय க்ரூராய
क्रूरोग्रामर्षणाय க்ரூரோக்³ராமர்ஷணாய
कल्मषरहिताय கல்மஷ ரஹிதாய
कलिद्रुमस्थाय கலித்³ருமஸ்தா²ய
कल्पाय கல்பாய
कल्याणाचल- कोदण्ड- कनत्करतलाय கல்யாணாசல- கோத³ண்ட³- கனத்கரதலாய
कल्पादये கல்பாத³யே
कलाधराय - १४२०கலாத⁴ராய - 1420
कलाविलास - कुशलाय கலாவிலாஸ - குஶலாய
कलाध्यक्षाय கலாத்⁴யக்ஷாய
कलाधर - कलामौलये கலாத⁴ர - கலாமௌலயே
कलावपुषे கலா வபுஷே
कलानिधान - बन्धुराय கலானிதா⁴ன - ப³ந்து⁴ராய
कलंकघ्ने கலங்கக்⁴னே
कलंकांकाय கலங்காங்காய
कलंकारये கலங்காரயே
कल्याण - सुन्दरपतये கல்யாண - ஸுந்த³ரபதயே
कलये கலயே
कल्याणाचल - कोदण्ड - काण्डदोर्दण्ड - मण्डिताय கல்யாணாசல - கோத³ண்ட³ - காண்ட³ தோ³ர்த³ண்ட³ - மண்டி³தாய
कलाकाष्ठालव - मात्रात्मकाय கலாகாஷ்டா²லவ - மாத்ராத்மகாய
कल्पोदय निबन्धनाय கல்போத³ய நிப³ந்த⁴னாய
कल्पानां प्रभवे கல்பானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
कल्पोदय -निबद्ध - वार्तानां - प्रभवे கல்போத³ய -நிப³த்³த⁴ - வார்தானாம்ʼ - ப்ரப⁴வே
कलाध्वनामक - सर्वाङ्गाय கலாத்⁴வனாமக - ஸர்வாங்கா³ய
कल्याण सुन्दराय கல்யாண ஸுந்த³ராய
कलामूर्तये கலாமூர்தயே
कल्पकराय கல்பகராய
कलिकृत्ति - कारिणे - १४४०கலிக்ருத்தி - காரிணே - 1440

 
Post a Comment