Pages

Wednesday, February 19, 2014

ஶிவன் 1841 -1880गुरुमंत्र स्वरूपिणे கு³ருமந்த்ர ஸ்வரூபிணே
गुरुमाया गहनाश्रयाय கு³ருமாயா க³ஹனாஶ்ரயாய
गुरूणां गुरवे கு³ரூணாம்ʼ கு³ரவே
गुरुरूपाय கு³ருரூபாய
गुरुनामक ज्ञापकात्मने கு³ருனாமக ஜ்ஞாபகாத்மனே
गुरुप्रियाय கு³ருப்ரியாய
गुरुलक्ष्य स्वरूपाय கு³ருலக்ஷ்ய ஸ்வரூபாய
गुरुमण्डल सेविताय கு³ருமண்ட³ல ஸேவிதாய
गुरुमण्डल रूपिणे கு³ருமண்ட³ல ரூபிணே
गुरुध्यात पदद्वंद्वाय கு³ருத்⁴யாத பத³த்³வந்த்³வாய
गुर्वतीताय கு³ர்வதீதாய
गोरम्भापुष्प रुचिराय கோ³ரம்பா⁴புஷ்ப ருசிராய
गोरोचन प्रियाय கோ³ரோசன ப்ரியாய
गौरीभर्त्रे கௌ³ரீப⁴ர்த்ரே
गौरीशाय கௌ³ரீஶாய
गौरीहृदय वल्लभाय கௌ³ரீஹ்ருʼத³ய வல்லபா⁴ய
गौरी गुरुगुहाश्रयाय கௌ³ரீ கு³ருகு³ஹாஶ்ரயாய
गौरीविलास दंभाय கௌ³ரீவிலாஸ த³ம்பா⁴ய
गौरीपतये கௌ³ரீபதயே
गौरी कटाक्षार्हाय - १८६०கௌ³ரீ கடாக்ஷார்ஹாய - 1860
गौराय கௌ³ராய
गौरी वल्लभाय கௌ³ரீ வல்லபா⁴ய
गौरी वामाङ्कभूषणाय கௌ³ரீ வாமாங்கபூ⁴ஷணாய
गौरी मनोहराय கௌ³ரீ மனோஹராய
गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय கௌ³ரீ வத³னாப்³ஜவ்ருʼந்த³ ஸூர்யாய
गौरीप्रियाय கௌ³ரீப்ரியாய
गौरीकुच पदोरसे கௌ³ரீகுச பதோ³ரஸே
गौरीविलास भवनाय கௌ³ரீவிலாஸ ப⁴வனாய
गव्याय க³வ்யாய
गवांपतये க³வாம்பதயே
गोविद्घोषित सत्क्रियाय கோ³வித்³கோ⁴ஷித ஸத்க்ரியாய
गोवृषेश्वराय கோ³வ்ருʼஷேஶ்வராய
गोवृषेन्द्र ध्वजाय கோ³வ்ருʼஷேந்த்³ர த்⁴வஜாய
गोवृतोत्तम वाहनाय கோ³வ்ருʼதோத்தம வாஹனாய
गोविन्दाय கோ³விந்தா³ய
गोविदांपतये கோ³விதா³ம்பதயே
गोवर्धनधराश्रयाय கோ³வர்த⁴ன த⁴ராஶ்ரயாய
गोविन्द परिपूजिताय கோ³விந்த³ பரிபூஜிதாய
गोविन्द वल्लभाय கோ³விந்த³ வல்லபா⁴ய
गीष्पतये - १८८०கீ³ஷ்பதயே - 1880

 
Post a Comment