Pages

Thursday, February 20, 2014

ஶிவன் - 1881 - 1920
ग्रीष्माय க்³ரீஷ்மாய
ग्रीष्मात्मने க்³ரீஷ்மாத்மனே
ग्रीष्मकृते க்³ரீஷ்மக்ருʼதே
ग्रीष्म वर्धकाय க்³ரீஷ்ம வர்த⁴காய
ग्रीष्म नायकाय க்³ரீஷ்ம நாயகாய
ग्रीष्म निलयाय க்³ரீஷ்ம நிலயாய
गोष्ठ्याय கோ³ஷ்ட்²யாய
गर्वहराय க³ர்வஹராய
गहनाय க³ஹனாய
गह्वरेष्ठाय க³ஹ்வரேஷ்டா²ய
ग्रहाय க்³ரஹாய
ग्रहाधाराय க்³ரஹாதா⁴ராய
ग्रहेश्वराय க்³ரஹேஶ்வராய
ग्रहपतये க்³ரஹபதயே
ग्रहकृते க்³ரஹக்ருʼதே
ग्रहभिदे க்³ரஹபி⁴தே³
ग्रहाग्रह विलक्षणाय க்³ரஹாக்³ரஹ விலக்ஷணாய
ग्रहवासिने க்³ரஹவாஸினே
ग्रहमालिने க்³ரஹமாலினே
ग्रहाणां प्रभवे नम: - १९००க்³ரஹாணாம்ʼ ப்ரப⁴வே நம: - 1900
गुह्याय नम: கு³ஹ்யாய நம:
गुहप्रियाय கு³ஹப்ரியாய
गुहगुरवे கு³ஹகு³ரவே
गुहावासाय கு³ஹாவாஸாய
गुहाध्यक्षाय கு³ஹாத்⁴யக்ஷாய
गुहपालकाय கு³ஹபாலகாய
गुह्यानां प्रकाशकृते கு³ஹ்யானாம்ʼ ப்ரகாஶக்ருʼதே
गुह्यानां प्रणवाय கு³ஹ்யானாம்ʼ ப்ரணவாய
गुह्येशाय கு³ஹ்யேஶாய
गुहावासिने கு³ஹாவாஸினே
गुहेष्टदाय கு³ஹேஷ்டதா³ய
गुह्याद्गुह्यतमाय கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமாய
गृहान्तस्थाय க்³ருʼஹாந்தஸ்தா²ய
गृहगतये க்³ருʼஹக³தயே
गृहस्थाय க்³ருʼஹஸ்தா²ய
गृहस्थाश्रम कारणाय க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரம காரணாய
ग्रुह्याय க்³ருஹ்யாய
गेह्याय கே³ஹ்யாய
गोहत्यादि प्रशमनाय கோ³ஹத்யாதி³ ப்ரஶமனாய
गोक्षीर धवलाकाराय - १९२०கோ³க்ஷீர த⁴வலாகாராய - 1920Download 
Post a Comment