Pages

Saturday, February 1, 2014

ஶிவன் 1281 - 1320


कमलापति-सायकाय கமலாபதி-ஸாயகாய
कम्राय கம்ராய
कमलासन-वन्दितांघ्रये கமலாஸன-வந்தி³தாங்க்⁴ரயே
कामाय காமாய
कामारये காமாரயே
कामसूत्रिणां कामेशाय காமஸூத்ரிணாம்ʼ காமேஶாய
कामदेवाय காமதே³வாய
कामपालाय காமபாலாய
कामिने காமினே
कामदहन करुणाकर- लिङ्गाय காமத³ஹன கருணாகர- லிங்கா³ய
कामशासनाय காமஶாஸனாய
काम-नाशकाय காம-நாஶகாய
कामकाल-पुरारये காமகால-புராரயே
कामदाय காமதா³ய
कामाङ्ग-दहनाय காமாங்க³-த³ஹனாய
कामप्रियाय காமப்ரியாய
कामगाय காமகா³ய
कामिकाद्यागम-पञ्चक-प्रतिपादक-पूर्व-वदनाय காமிகாத்³யாக³ம-பஞ்சக-ப்ரதிபாத³க-பூர்வ-வத³னாய
कामिकाद्यागम-पञ्चक-प्रतिपादक-पश्चिम-वदनाय காமிகாத்³யாக³ம-பஞ்சக-ப்ரதிபாத³க-பஶ்சிம-வத³னாய
कामिकागम-पादाय नम: १३००காமிகாக³ம-பாதா³ய நம: 1300
काम्याय नम: காம்யாய நம:
कामहराय காமஹராய
कामविवर्जिताय காமவிவர்ஜிதாய
काम-नित्यात्मने காம-நித்யாத்மனே
कामशरीर-नाशकाय காமஶரீர-நாஶகாய
कामनाशिने காமனாஶினே
कान्तकाय காந்தகாய
कामरूपिणे காமரூபிணே
कामिनी-वल्लभाय காமினீ-வல்லபா⁴ய
काम्यार्थाय காம்யார்தா²ய
कामेश-ह्रुदयङ्गमाय காமேஶ-ஹ்ருத³யங்க³மாய
कामेश्वराय காமேஶ்வராய
कामरूपाय காமரூபாய
काम-कलात्मकाय காம-கலாத்மகாய
काम-गर्वापहारिणे காம-க³ர்வாபஹாரிணே
काम-देवात्मकाय காம-தே³வாத்மகாய
कामितार्थदाय காமிதார்த²தா³ய
कामदायिने காமதா³யினே
कामघ्नाय காமக்⁴னாய
कामांगनास्तुताय - १३२०காமாங்க³னாஸ்துதாய - 1320


 
Post a Comment