Pages

Thursday, February 27, 2014

ஶிவன் 2121_2160चारवे नमःசாரவே நம​:
चिरन्तनायசிரந்தனாய
चलायசலாய
चक्षुष्यायசக்ஷுஷ்யாய
चक्षुःश्रवःकल्पितकण्ठभूषणाय नमः – २१२४சக்ஷு​:ஶ்ரவ​:கல்பிதகண்ட²பூ⁴ஷணாய நம​: – 2124
छकारस्य भत्रकाली देवता | ब्रह्मरक्षोहनने विनियोगःச²காரஸ்ய ப⁴த்ரகாலீ தே³வதா | ப்³ரஹ்மரக்ஷோஹனனே வினியோக³​:
छत्राय नमःச²த்ராய நம​:
छत्रिणेச²த்ரிணே
छत्रप्रियायச²த்ரப்ரியாய
छत्रधारिणे ச²த்ரதா⁴ரிணே
छत्रदायச²த்ரதா³ய
छात्रायசா²த்ராய
छात्रपालकायசா²த்ரபாலகாய
छन्दःसारायச²ந்த³​:ஸாராய
छन्दसां पतयेச²ந்த³ஸாம்ʼ பதயே
छन्द:शास्त्रविशारदायச²ந்த³:ஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய
छन्दायச²ந்தா³ய
छन्दोरूपायச²ந்தோ³ரூபாய
छन्दोव्याकरणोत्तरायச²ந்தோ³வ்யாகரணோத்தராய
छन्दोमयायச²ந்தோ³மயாய
छन्दोभेदाय नमः - २१४०ச²ந்தோ³பே⁴தா³ய நம​: - 2140
छान्दोग्याय नमःசா²ந்தோ³க்³யாய நம​:
छान्दोग्यस्तुतायசா²ந்தோ³க்³யஸ்துதாய
छन्दोगायச²ந்தோ³கா³ய
छद्मचारिनेச²த்³மசாரினே
छद्मरहस्यविदेச²த்³மரஹஸ்யவிதே³
छेदकृतेசே²த³க்ருʼதே
छन्नवीरायச²ன்னவீராய
छिन्नसंशयायசி²ன்னஸம்ʼஶயாய
छिन्नमस्तायசி²ன்னமஸ்தாய
छिन्नमस्ताप्रसादकायசி²ன்னமஸ்தாப்ரஸாத³காய
छिन्नताण्डवसंभूतायசி²ன்னதாண்ட³வஸம்பூ⁴தாய
छिन्नयोगविशारदायசி²ன்னயோக³விஶாரதா³ய
छ्रींबीजजपतत्परायச்²ரீம்பீ³ஜஜபதத்பராய
छलिनेச²லினே
छंवामकर्णभूषणाय – २१५५ச²ம்ʼவாமகர்ணபூ⁴ஷணாய – 2155
जकारस्य इन्द्रो देवता | जरामृत्यू विनाशने विनियोगः |ஜகாரஸ்ய இந்த்³ரோ தே³வதா | ஜராம்ருʼத்யூ வினாஶனே வினியோக³​: |
जगत्पित्रे नमःஜக³த்பித்ரே நம​:
जगताम्पतयेஜக³தாம்பதயே
जगद्धात्रेஜக³த்³தா⁴த்ரே
जगतुद्धारायஜக³துத்³தா⁴ராய
जगत्प्राणाय नमः – २१६०ஜக³த்ப்ராணாய நம​: – 2160
 
 
Post a Comment