Pages

Saturday, February 22, 2014

ஶிவன் 1961 - 2000
घोराय கோ⁴ராய
घोरपातक दावाग्नये கோ⁴ரபாதக தா³வாக்³னயே
घोरापस्मार दनुजशमनाय கோ⁴ராபஸ்மார த³னுஜஶமனாய
घोरनादाय கோ⁴ர நாதா³ய
घोरशास्त्र प्रवर्तकाय கோ⁴ரஶாஸ்த்ர ப்ரவர்தகாய
घोर तपसे கோ⁴ர தபஸே
घोषरूपाय கோ⁴ஷரூபாய
घोष युक्ताय - १९६८கோ⁴ஷ யுக்தாய - 1968
ङ्कारस्य भैरवो देवता | सर्वलाभार्थे विनियोग: ங்காரஸ்ய பை⁴ரவோ தே³வதா | ஸர்வலாபா⁴ர்தே² வினியோக³:
ङ्काराय नम: ங்காராய நம:
ङ्कारवाच्याय ங்காரவாச்யாய
ङ्देव पूजिताय ங்தே³வ பூஜிதாய
ङ्पदप्रदाय ங்பத³ப்ரதா³ய
ङ्स्तोम पालकाय ங்ஸ்தோம பாலகாய
ङ्निवारकाय नम: - १९७४ ங்னிவாரகாய நம: - 1974
चकारस्य चण्डिका देवता | आयुर्वृद्धौ विनियोग: சகாரஸ்ய சண்டி³கா தே³வதா | ஆயுர்வ்ருʼத்³தௌ⁴ வினியோக³:
चक्रभ्रमण कर्त्रे नम: சக்ரப்⁴ரமண கர்த்ரே நம:
चक्रेश्वराय சக்ரேஶ்வராய
चक्रिणे சக்ரிணே
चक्राब्जध्वजयुक्तांघ्रि पङ्कजाय சக்ராப்³ஜ த்⁴வஜ யுக்தாங்க்⁴ரி பங்கஜாய
चक्राय சக்ராய
चक्रदानमूर्तये - १९८०சக்ரதா³னமூர்தயே - 1980
चक्रपाणये சக்ரபாணயே
चक्रधराय சக்ரத⁴ராய
चक्रभृते சக்ரப்⁴ருʼதே
चेकितानाय சேகிதானாய
चंचरीकाय சஞ்சரீகாய
चंञ्चलाय சம்ʼஞ்சலாய
चिच्छक्तये சிச்ச²க்தயே
चण्डाय சண்டா³ய
चण्डवेगाय சண்ட³வேகா³ய
चण्डसत्य पराक्रमाय சண்ட³ஸத்ய பராக்ரமாய
चण्डवदनाय சண்ட³வத³னாய
चण्डमुण्डहराय சண்ட³முண்ட³ஹராய
चण्डरश्मयेசண்ட³ரஶ்மயே
चण्डदीप्तये சண்ட³தீ³ப்தயே
चण्डाल दमनाय சண்டா³ல த³மனாய
चण्डिने சண்டி³னே
चण्डिकेश्वराय சண்டி³கேஶ்வராய
चण्डदोष विच्छेद प्रवीणाय சண்ட³தோ³ஷ விச்சே²த³ ப்ரவீணாய
चण्डीश वरदाय சண்டீ³ஶ வரதா³ய
चण्डीशाय नम: - २०००சண்டீ³ஶாய நம: - 2000Download

 
Post a Comment