Pages

Monday, February 3, 2014

ஶிவன் 1321-1360


कुमाराय குமாராய
कुमारगुरुवे குமார கு³ருவே
कुमार-जनकाय குமார-ஜனகாய
कुमार-शत्रुविघ्नाय குமார-ஶத்ரு விக்⁴னாய
कुमार-जननाय குமார-ஜனனாய
कुमार-पित्रे குமார-பித்ரே
कोमलाय கோமலாய
कोमलावयवोज्ज्वलाय கோமலாவயவோஜ்ஜ்வலாய
कायान्त:स्थाम्रुताधार-मण्डलान्त:स्थिताय காயாந்த:ஸ்தா²ம்ருதா -தா⁴ர-மண்ட³லாந்த:ஸ்தி²தாய
क्रियावस्थाय க்ரியாவஸ்தா²ய
क्रियावते க்ரியாவதே
क्रियाशक्ति-स्वरूपिणे க்ரியாஶக்தி-ஸ்வரூபிணே
केयूर-भूषणाय கேயூர-பூ⁴ஷணாய
करुणा-सागराय கருணா-ஸாக³ராய
करुणाम्रुताय கருணாம்ருதாய
कर्णिकाराय கர்ணிகாராய
कर्पूर-कान्ति-धवलाय கர்பூர-காந்தி-த⁴வலாய
कर्णाय கர்ணாய
करस्फुरत्-कपालमुक्त रक्त-विष्णुपालिने கரஸ்பு²ரத்-கபாலமுக்த ரக்த-விஷ்ணுபாலினே
कर्त्रे - १३४०கர்த்ரே - 1340
करालफाल-पट्टिकाध-गध्ध-गद्धगज्ज्वलद्धनंजयादुरीकृत-प्रचण्ड-पञ्चसायकाय கராலபா²ல-பட்டிகாத⁴-க³த்⁴த⁴-க³த்³த⁴க³ஜ் ஜ்வலத்³ த⁴னஞ்ஜயாது³ரீக்ருʼத-ப்ரசண்ட³-பஞ்சஸாயகாய
कर्मकालविदे கர்மகாலவிதே³
कर्म-सर्वबन्ध-विमोचनाय கர்ம-ஸர்வ ப³ந்த⁴-விமோசனாய
करस्थालिने கரஸ்தா²லினே
कर्णिकार-महास्रग्विणे கர்ணிகார-மஹாஸ்ரக்³விணே
करालाय கராலாய
कर्मठानामुपास्याय கர்மடா²னாமுபாஸ்யாய
कर्मठानां प्रभवे கர்மடா²னாம்ʼ ப்ரப⁴வே
कराल-वक्त्राय கரால-வக்த்ராய
कर्म-सादाख्य-पूर्व-वदनाय கர்ம-ஸாதா³க்²ய-பூர்வ-வத³னாய
कर्म-सादाख्य-दक्षिण-वदनाय கர்ம-ஸாதா³க்²ய-த³க்ஷிண-வத³னாய
कर्पूरात्यन्त-शीतलाय கர்பூராத்யந்த-ஶீதலாய
कर्पूरगौराय கர்பூரகௌ³ராய
करवीरप्रियाय கரவீரப்ரியாய
कर्तृ-प्रेरकाय கர்த்ரு-ப்ரேரகாய
कर्पूर-सुन्दराय கர்பூர-ஸுந்த³ராய
कर्पूर-देहाय கர்பூர-தே³ஹாய
कर्पूर-धवलाकाराय கர்பூர-த⁴வலாகாராய
कर्मात्मने கர்மாத்மனே
करुणा-वरुणालयाय - १३६०கருணா-வருணாலயாய - 1360

 
Post a Comment