Pages

Tuesday, May 6, 2014

ஶிவம் 4041_4080परदाय नमःபரதா³ய நம​:
परसूक्ष्मात्मनेபரஸூக்ஷ்மாத்மனே
परेशायபரேஶாய
परमाणवेபரமாணவே
परशुधारिणेபரஶு தா⁴ரிணே
परज्योतिःस्वरूपिणेபரஜ்யோதி​:ஸ்வரூபிணே
परश्वधलद्दिव्य कराब्जायபரஶ்வத⁴லத்³தி³வ்ய கராப்³ஜாய
परानन्दस्वरूपार्थबोधकायபரானந்த³ ஸ்வரூபார்த² போ³த⁴காய
परार्थस्य प्रभवेபரார்த²ஸ்ய ப்ரப⁴வே
परार्थप्रभवेபரார்த² ப்ரப⁴வே
परस्मै प्रभवेபரஸ்மை ப்ரப⁴வே
परमात्मस्वरूपिणेபரமாத்ம ஸ்வரூபிணே
परमलिङ्गायபரம லிங்கா³ய
परिहरायபரிஹராய
परश्वधभृतेபரஶ்வத⁴ ப்⁴ருʼதே
पर्वतरूपधारिणेபர்வத ரூப தா⁴ரிணே
परमशिवायபரமஶிவாய
परमात्म भूतायபரமாத்ம பூ⁴தாய
परायणायபராயணாய
परस्मै धाम्ने नमः – ४०६०பரஸ்மை தா⁴ம்னே நம​: – 4060
पर्वतानां मेरवे नमःபர்வதானாம்ʼ மேரவே நம​:
परेषां परमेश्वरायபரேஷாம்ʼ பரமேஶ்வராய
परिधानायபரிதா⁴னாய
परश्वध धारिणेபரஶ்வத⁴ தா⁴ரிணே
परल्यां वैद्यनाथायபரல்யாம்ʼ வைத்³யநாதா²ய
परात्परलिङ्गायபராத்பர லிங்கா³ய
परमात्मकलिङ्गायபரமாத்மக லிங்கா³ய
परानन्दमयायபரானந்த³மயாய
परमप्रकाशायபரமப்ரகாஶாய
परमशान्तस्वरूपायபரம ஶாந்த ஸ்வரூபாய
परात्मनेபராத்மனே
परमदेवायபரமதே³வாய
परमहेतवेபரமஹேதவே
परमैश्वर्यसंपन्नाय பரமைஶ்வர்ய ஸம்பன்னாய
परमतत्वायபரமதத்வாய
परमकल्याणनिधयेபரமகல்யாண நித⁴யே
परिपूर्णायபரிபூர்ணாய
पर्वतराजेन्द्रकन्यकापतयेபர்வத ராஜேந்த்³ர கன்யகா பதயே
परशुमृगवरदाभयहस्तायபரஶு ம்ருʼக³ வரதா³ப⁴ய ஹஸ்தாய
परापरज्ञाय नमः – ४०८०பராபரஜ்ஞாய நம​: – 4080

 
Post a Comment