Pages

Friday, May 2, 2014

ஶிவம் 3960_4000प्रभूतपाशिताय नमःப்ரபூ⁴த பாஶிதாய நம​:
प्रभामण्डलमण्डितायப்ரபா⁴ மண்ட³ல மண்டி³தாய
प्रयथायப்ரயதா²ய
प्रमथाधिपायப்ரமதா²தி⁴பாய
प्रमथ्यायப்ரமத்²யாய
प्रमथनाथायப்ரமத² நாதா²ய
प्रमथस्वामिनेப்ரமத² ஸ்வாமினே
प्रमथभूतगणसेवितायப்ரமத² பூ⁴த க³ண ஸேவிதாய
प्रमथादिनाथायப்ரமதா²தி³ நாதா²ய
प्रमथेशायப்ரமதே²ஶாய
प्रमथेन्द्रावृतायப்ரமதே²ந்த்³ராவ்ருʼதாய
प्रमाणायப்ரமாணாய
प्रमाणभूतायப்ரமாண பூ⁴தாய
प्रमाणज्ञायப்ரமாண ஜ்ஞாய
प्रमाणबाधादिविवर्जितायப்ரமாண பா³தா⁴தி³ விவர்ஜிதாய
प्रमथिनेப்ரமதி²னே
प्रमुदितात्मनेப்ரமுதி³தாத்மனே
प्रमुदितायப்ரமுதி³தாய
प्रमृशाय नमः – ३९८०ப்ரம்ருʼஶாய நம​: – 3980
प्रमेदाय नमःப்ரமேதா³ய நம​:
प्रयोविधयेப்ரயோவித⁴யே
प्रयोगायப்ரயோகா³ய
प्रियव्रतायப்ரிய வ்ரதாய
प्रियव्रतसमाराध्यायப்ரிய வ்ரத ஸமாராத்⁴யாய
प्रियाराध्यायப்ரியாராத்⁴யாய
प्रियकृतेப்ரியக்ருʼதே
प्रियसंमतायப்ரிய ஸம்ʼமதாய
प्रियभक्तायப்ரிய ப⁴க்தாய
प्रियंवदायப்ரியம்ʼவதா³ய
प्रियायப்ரியாய
प्रियकरायப்ரிய கராய
प्रियदर्शनायப்ரிய த³ர்ஶனாய
प्रियंवदश्रेष्ठायப்ரியம்ʼவத³ஶ்ரேஷ்டா²ய
प्रियसंदर्शनायப்ரிய ஸந்த³ர்ஶனாய
प्रियनारायणायப்ரிய நாராயணாய
प्रियकैलाषायப்ரிய கைலாஷாய
प्रियभूषणायப்ரிய பூ⁴ஷணாய
परिच्छेद रहितायபரிச்சே²த³ ரஹிதாய
पराशर वशिष्ट मार्कण्डेयापस्तम्ब बोधायन वर्ग दीक्षकागस्त्यादि पञ्चदीक्षा गुरु भूत पञ्चकवदनाय नमः -४०००பராஶர வஶிஷ்ட மார்கண்டே³யாபஸ்தம்ப³ போ³தா⁴யன வர்க³ தீ³க்ஷகாக³ஸ்த்யாதி³ பஞ்சதீ³க்ஷா கு³ரு பூ⁴த பஞ்சக வத³னாய நம​: -4000


 Download

 
Post a Comment